Skip to content Skip to footer

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (ŠRSVB) darbuotojai 2017 m. įgyvendino 7 projektus ir dalyvavo 5 kitų institucijų projektuose kaip partneriai.

Lietuvos Kultūros tarybos (LKT) iš dalies finansuoti projektai:

Gilaičių knygos teatro įkūrimas (vad. Rita Bielskienė). Į jo veiklas įsijungė daugiau nei 30 vaikų ir jaunimo iš Gilaičių bei Kužių. Jie, vadovaujami dviejų režisierių, kiekvieną pirmadienį repetuodami, pastatė teatro spektaklį. Šiuos teatrinio meno, scenos judesio ir kalbos užsiėmimus jiems vedė teatralų šeima Gintarė ir Modestas Vaitkevičiai („Naisių vasaros“ ir Kelmės mažojo teatrų aktoriai). Teatro repeticijoms įsibėgėjant, buvo numatyta pakelti dalyvių kvalifikaciją. Mokydamiesi teatro subtilybių, projekto dalyviai kartu su rajono kultūros darbuotojais dalyvavo Valstybiniame Šiaulių dramos teatre surengtame seminare, kur mokėsi grimuoti, susipažino su teatro dekoracijų, personažo kostiumo kūrimo subtilumais. Projektas baigėsi spektaklio sceninės improvizacijos 3 premjeromis, kurias išvydo ne tik Gilaičių, bet ir Sauginių, Smilgių, Kužių bendruomenės.

GILAICIAIfeature2

SK foto uzsiėmimai kuršėnai

Projektas Fotomeno erdvės Kuršėnų bibliotekoje (vad. Almantas Šlivinskas) sukvietė norinčiuosius susipažinti su fotomeno istorinėmis ištakomis, išmokti fotografavimo meninių subtilumų. Šiuo projektu Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje buvo suburti arti 20 žmonių fotomeno kursai, kurie, padedant lektoriams, bendradarbiaujant su Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu – Fotografijos muziejumi, mokėsi fotografijose atskleisti žmogaus portreto individualybę, meninę peizažo ar reportažo sceną, o per fotomeno darbų analizę sudarytos sąlygos jų tobulėjimui, ugdymuisi, kūrybiškumo lavinimui. Užsiėmimai vyko kas antrą pirmadienį 16–18 val. Biblioteka, panaudodama savo turimą fotomeno literatūros fondą, Lietuvos muziejų informacinėje sistemoje esančius meninės fotografijos rinkinius ir Šiaulių krašto foto menininkų darbus, bei įsigydama tam tikrą įrangą, įkūrė bibliotekoje Fotomeno edukacines erdves ir foto parodų galeriją.

2017 m. buvo laimėtas LKT „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo“ programos projektas Išdrįskime pasitikti kintantį pasaulį (vad. Vida Ragauskienė), skirtas tiek senyvų ir neįgaliųjų asmenų informacinio raštingumo mokymui ir žinių įtvirtinimui praktiškai, tiek ir jaunimo supažindinimui su naujausiomis informacijos paieškų, medijų priemonėmis, su e-valdžios vartų prieiga ir galimybėmis, elektroninėmis mokslinėmis duomenų bazėmis, kuriomis disponuoja dauguma Lietuvos viešųjų bibliotekų.

Projektas „Kas europietis? Mes!“ (vad. Karolina Jasiukevičiūtė). Rėmėjas – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Šiuo projektu Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru, asociacija „Atviru Šiaulių rajono jaunimo centru“, Europos savanorių tarnybos ambasadoriais, Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla, Europos jaunimo komandos Šiaulių rajono atstovybė, Šiaulių rajono savivaldybė ir Kuršėnų seniūnija organizavo Europos dienos šventinį minėjimą ir įvairias inovatyvias, kūrybines, muzikines, literatūrines, vizualines ir informacines veiklas. Jos vyko 2017 05 09 d. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje, J. Basanavičiaus gatvėje ir Ventos upės saloje. Buvo suorganizuotas komandinis žaidimas „Europietiškoji Petankė“, Sportinis žaidimas-viktorina „Vartai į Europos Sąjungą“; Robotikos komandinis užsiėmimas „Susiburkime ir kurkime“, o VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos kiemelyje vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai: piešimas ant kūno, stilizuotų šviestuvų gaminimas, žaismingų dekoracijų kūrimas iš medžio, ir mergaitėms ypač patikęs plaukų pynimas ir sruogų dažymas. Kiti partneriai organizavo daug kitų edukacinių ir žaidybinių veiklų. Apart įvairių informacinių ir pramoginių veiklų, šventėje muzikavo ritminės muzikos grupė „Ritmas kitaip“, šoko kultūros centro šokių grupės „JAMP“ ir „B-Squad“ bei kt.

Šiaulių rajono savivaldybės 2017 m. iš dalies finansuojami projektai:

Petankė pasirinko Kuršėnus (vad.Vida Ragauskienė). Šiuo projektu Kuršėnų visuomenei pirmąkart buvo pristatytas įdomus, azartiškas, daug susikaupimo ir tikslumo reikalaujantis petankės žaidimas, kuriame varžėsi 8 komandos po 1-3 žaidėjus, mesdamos metalinį rutulį link taikinio. Žaidimas, kuris anksčiau jau buvo demonstruotas Europos dienų ir Kuršėnų šventės metu, suviliojo daug aktyvių ir smalsių žmonių, kurie varžėsi dėl nugalėtojo vardo ir bibliotekos numatytų prizų.

Projekto Nežiopsok – kas dar liko užfiksuok 2-ojo etapo ( vad. Vida Ragauskienė) dalyviai ir toliau ieškojo ir fiksavo 1-ojo projekto etapo metu dar neužfiksuotus svarbius Kuršėnų ir jų apylinkių objektus. Kraštotyroje dar mažai tyrinėtas bebaigiantis išnykti Kuršėnų pramonės, ypač vystytos sovietmečiu, fotografinis ir pasakojamasis paveldas, kuriam ir buvo daugiausia dėmesio skirta šiame projekte.

Projekto  Kairiai – sveikos gyvensenos centras (vad. Ramutė Preimontienė) dalyviai išklausė meno terapijos ir sveikos gyvensenos praktikų paskaitas sveikos mitybos, gyvensenos klausimais, mokėsi praktiškai meno žinias pritaikyti relaksacijai. Tam pasitarnavo įsigytas edukacinis smėlio terapijos staliukas, kurio terapinis poveikis yra įrodytas moksliškai.

ŠRSVB – kitų institucijų 5 projektų partnerė

Mūsų biblioteka, kaip ir ankstesniais metais, dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui“, finansuojamame Lietuvos Kultūros rėmimo fondo ir JAV ambasados. 2017 m. birželį įvyko 2 dienų robotikos konstravimo ir programavimo mokymai Meškuičių ir Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekose.

Rajono bibliotekininkai taip pat įsijungė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektą Kraštotyros ekspedicija „Ko liūdi kryžiai pakelėj“, kurį finansavo Lietuvos Kultūros rėmimo fondas. Mūsų bibliotekos specialistai skaitė paskaitas jų organizuotame seminare, o ekspedicijų metu surinktos informacijos, faktografinės medžiagos apie Šiaulių rajone esančius kryžius pagrindu, buvo parengti ir suskaitmeninti kraštotyros darbai. Kryžių paveldo medžiaga patalpinta į duomenų bazę www.epaveldas.lt.

Mūsų biblioteka bendradarbiauja ir su Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka. 2017 m. mes padėjome jiems įgyvendinti projektą „Skaitymo džiaugsmas: knygų mugė po atviru dangumi“, finansuotame Šiaulių miesto savivaldybės. Dalyvaudamos birželio 8 d. vykusioje Šiaulių knygų mugėje, mūsų bibliotekininkės, apsirengusios knygų personažais, vedė edukacinius užsiėmimus „Smėlio staliukų ir šviečiančių molbertų terapija“.

Kaip ir ankstesniaisiais metais, ŠRSVB su visais padaliniais pavyko aktyviai įsijungti į Lietuvos elektronikos platintojų asociacijos (EPA) projektą  „Atsakingas skaitytojas“. Mes ne tik reklamine medžiaga skatinome gyventojus rūšiuoti senas atliekas, bet ir bibliotekose registravome stambią buitinę elektros įrangą išvežimui, o smulkius prietaisus: senas baterijas, mobiliuosius telefonus raginome atnešti į bibliotekose esančias specialias tokių atliekų kaupimo dėžutes.
2016 metais vien Gruzdžių biblioteka surinko 42 kg senų baterijų, bet, deja, tarp bibliotekų-lyderių vis tiek nepateko.

Nuo 2016 m. rudens ŠRSVB partnerio teisėmis dalyvauja Lietuvos darbo biržos ir  Kauno UAB „ETKC“ Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte „Atrask save“, finansuojamame iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų. Šiame projekte mes priimame 10–20 dienų praktikai po 3 ar 6 val. pasidarbuoti Šiaulių darbo biržoje registruotą ir nepasirengusį darbo rinkai bedarbį jaunimą supažindinimui su samdomo darbo rinkos galimybėmis.

Parengė vyriausias bibliotekininkas projektinei veiklai Almantas Šlivinskas.

 

 

 

 

Komentaras