Skip to content Skip to footer

2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

KOVAS

4 d. — Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena.
8 d. — Tarptautinė moters diena.
11 d. —  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
20 d. — Žemės diena.
21 d. — Pasaulinė poezijos diena.
27 d. — Tarptautinė teatro diena.

1924 m. kovo 11 d.

Trumpaičiuose (Joniškio r.) mirė Matas SLANČIAUSKAS, tautosakos rinkėjas, publicistas, poetas, knygnešys, daraktorius. Gimė 1850 02 21 (09) Trumpaičiuose (Joniškio r.). Užrašė keletą tūkstančių tautosakos kūrinių, periodikoje skelbė korespondencijas, eilėraščius. Artimai bendradarbiavo su J. Trumpuliu, Augustinu Baranausku, A. Ratkumi. 1889 įsteigė slaptą ,,Atgajos“ draugiją. Priėmė daugiau narių iš Joniškio ir Gruzdžių apylinkių. Buvo tikrasis šios draugijos vadovas. Susipažino su knygnešiais, ėmė platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Iš kūrinių metrikų galime atsekti, jog tautosaka užrašinėta daugiausia Gruzdžių valsčiaus ir su juo besiribojančiuose kaimuose: Dargiuose, Gedvydžiuose, Gruzdžiuose, Gulbinuose, Jankūnuose, Laumakiuose, Linkaičiuose, Račiuose, Rakandžiuose, Ražuose, Rudiškiuose, Staneliuose, Šakynoje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p.106; Knygnešys Matas Slančiauskas [žiūrėta 2018-11-10]. Internetinė prieiga: //

http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/M_Slanciauskas.htm

1899 m. kovo 15 d.
Kybartiškėse
susekta slapta lietuviška mokykla. Mokytojas – valstietis Pranas Jakšys.
Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje. — Vilnius, 1982, p. 159.
1894 m. kovo 15 d.
Šakynoje
susekta slaptoji lietuviška mokykla, kurioje vaikus mokė Ignas Narmontas.
Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje. — Vilnius, 1982, p. 159.
1924 m. kovo 15 d.
Gimė Lietuvos nusipelnęs agronomas Jonas ZAPARACKAS. Mokėsi Gruzdžių žemės ūkio technikume, dirbo Šakynoje.
Valstiečių laikraštis. — 1975, lapkr. 17.
1884 m. kovo 16 d.
Kuršėnuose gimė Vladas TAŠKŪNAS, kunigas, spaudos bendradarbis. Baigė Žemaičių kunigų seminariją. Išvykęs į JAV, dalyvavo žurnalistinėje veikloje, redagavo ,,Darbininką“ (JAV). 1929 m. grįžęs į Lietuvą redagavo ,,Žemaičių prietelių“, klebonavo Vėžaičiuose. Rusams okupavus Lietuvą, išvežtas į Sibirą. Grįžo po keleto metų. Bendradarbiavo ,,Naujojoje Romuvoje“, ,,Tiesos kelyje“. Mirė 1956 07 26 Laukuvoje.
Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1964. — T.30, p.403—404; Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius, 2005, p. 256.
1884 m. kovo 19 d.
Mankinų k., Gruzdžių valsčiuje gimė Juozas PETRAITIS, kunigas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Gruzdžių pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje. 1908 m išvyko į JAV. Reiškėsi lietuviška ir katalikiška veikla, redagavo ,,Tėvynės balsą“, ,,Tautą“. Mirė 1939 06 23.
Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1960. — T.22, p. 361.
1919  m. kovo 21 d.
Kuršėnuose sušauktas apskrities tarybos susirinkimas, kuriame dalyvavo 26 nariai. Vykdomojo komiteto pirmininku išrinktas J. Labanauskas.
Šiaulių apskrities istorijos raida: mokslinių straipsnių rinkinys. – Šiauliai, 2004.
1919 kovo 28–30 d.
Įvyko Šiaulių apskrities valsčių atstovų suvažiavimas, įpareigojęs  Lietuvos kariuomenės kūrėjų buvusius valsčius atnaujinti savo veiklą ir dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Šiaulių apskrities istorijos raida: mokslinių straipsnių rinkinys. – Šiauliai, 2004.
1939 m. kovo 29 d.
Kuršėnuose gimė Vygintas GRIGONIS, teleoperatorius.
Kultūros barai. — 1988, Nr. 12, p. 65—71.

Komentaras