Skip to content Skip to footer

ANTANAS BUDZINSKAS, BIBLIOGRAFIJA

ANTANO BUDZINSKO BIBLIOGRAFIJA

ANTANO BUDZINSKO GROŽINĖ KŪRYBA

Kur lygumos dalgį kala…: proza, poezija / Antanas Budzinskas. – Šiauliai: Saulės delta,  2002 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla“). – 63, [1] p.

Vienatvė – draugė mano… : rinktinė kūryba, atsiminimai, bibliografija / Antanas Budzinskas ; sudarytojai: Rita Nesavaitė, Almantas Šlivinskas. – Šiauliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2019 (Utena : Utenos Indra). – 543, [1] p.. – Antanas Budzinskas fotografijose: p. 521-529. – Bibliogr. : p. 530–543. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95971-3-3

***

Iš periferijos – į Kauną; Tinklininkų kovos; Mozūros „keistumai“; Atata, tu su puta; Gamtos draugai: [proza] / Antanas Budzinskas // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 599–611.

Laivai užsnūdo uostuos…; Kovas; Kelintą gegužį; Grįžtame…; Rugpjūtis; Šakyna – Šiaurės vakarai; Ruduo; Įpusėta knyga; Nuėjome per kaimą…; Liepos ilgesys: [eilėraščiai] / Antanas Budzinskas; [su prierašu apie autorių]. – Iliustr. // Lenkiuosi žemės balsui. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1990. – P. 35–44.

Mišių baiga: [eilėraštis] // Leiskite pasisakyti. – Šiauliai: Titnagas, 1965, p. 7.

Šakyna; Šakyna – Šiaurės vakarai; Žarėnai rytą: [eilėraščiai] // Mūsų kraštas. – 1993, Nr. 2, p.123–124: iliustr.

Šakyna – Šiaurės vakarai; Liepos ilgesys ; Šypsenų randai: [eilėraščiai] / Antanas Budzinskas; [su autoriaus prierašu apie save]. – Nuotr. // Jungtys. – [2003], p. 213–215.

Šakyna – Šiaurės Vakarai; Šakyna; Žarėnai rytą; Liepos ilgesys; Grįžtame…; Leonardui Skėriui 60-mečio proga; Nerandu: P.D.; Našlės godos: Danutei Olovevikovai: [eilėraščiai] / Antanas Budzinskas; [su prierašu apie autorių] // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 628–633.

Šakynos krašto dainos. – Nat. // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 664–673. Turinys: Aš padorus kavalierius; Saulė nusileida; Eisma modvė; Diekui tetušiui; Vidurie lauka pušynas auga; Oi eisio, eisio; Eino per lauką; O kor to bovā, pijuokieli mona; Įšuoka vuožielis; Šakyna – Šiaurės Vakarai / muzika Rimanto Mickevičiaus; žodžiai Antano Budzinsko

Tokia jau dalia; Be įsipareigojimų; Be kompaso; Skaudi tiesa; Išleistuvės: epigramos. – Iliustr. // Jungtys. – [2006], p. 199–200.

Vienatvė: Pauliui Širviui; Pokalbis su šunimi; Nerandu; Skaudi tiesa; Pasaulio vidurys: [eilėraščiai] / Antanas Budzinskas; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – P. 37–39.

Žarėnai rytą [eilėraštis] / A. Budzinskas // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 477.

Žarėnų epigramos. – Portr. // Sėkmės akimirkos: Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Šiaulių skyriaus almanachas/ [sudarytojas Vaclovas Bražas]. – Jonava: – Jonava, 200l (Vilnius: UAB „Dumsa“), p. 51– 53.

***

Architektai neša miestą: [eilėraštis] // Leninietis. – 1965, spal. 30.

Ant kelio: [humoreska]; Epigramos // Laikas. – l997, spal. 4.

Atradau; Įpusėta knyga…; Laivai užsnūdo uostuos…; Nuėjome per kaimą; Žarėnai, 1944-ieji: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1985, kovo 23.

Atnešk prisiminimų vėją: [eilėraštis] // Leninietis. – 1976, rugp. 14.

Autobuse; Svarbus reiškinys; Prieš komisiją; Po komisijos; Kasininkės pirštai; Kontrastai: [epigramos] // Leninietis. – 1987, geg. 21.

Balius be ramunėlių: [ištrauka iš apysakos l // Laikas. – 1998, geg. 13, p. 4.

Be diskusijų: [humoreska] // Leninietis. – 1977, gruod. 3.

Be diskusijų: [humoreska] // Valstiečių laikraštis. – 1984, kovo 8.

Bebras ir trys broliai: [humoreska-pasaka] // Laikas. – 1994, birž. 11.

Birželio kaitra; Joninės: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1973, spalio 20.

Bulviasodžio pabaiga; Jaunimo sodas balandy; Pirmas griaustinis: [eilėraščiai] // Leninietis. –

1973, birž. 30.

Dainininkei: [eilėraštis] // Laikas. – 1996, saus. 13.

Dalykiškumas: [humoreska] // Laikas. – 1994, rugs. 10.

Daratos iniciatyva: [humoreska] // Leninietis. – 1983, vasario 23.

Dešrelės: [apsakymas] // Laikas. – 1998, kovo 14, p. 4.

Detektyvas: [humoreska] // Valstiečių laikraštis. – 1984, bal. 26.

Devintas stulpas: [humoreska] // Laikas. – 1994, kovo 5.

Du susitikimai: [humoreska] // Laikas. – 1997, spal. 18.

Dvarininko Lipskio komodos: [apsakymas] // Laikas. – 1995, saus. 28.

Dvejos liūtys: [eilėraštis] // Leninietis. – 1973, bal 7.

[Eilėraščiai] // Laikas. – 1997, vas. 22, p. 4.

Epigramos // Leninietis. – 1968, spal. 19;1987, spal. 10; 1988, liep. 19; Laikas. – 1996, gruod. 21; 1997, kovo 19, 22; bal. 23; birž.7; liep. 16; rugp. 16; 1998, vas. 4; kovo 4; geg. 13; Iiep l; rugp. 12; spal. 24.

Geografinė padėtis: [humoreska] // Leninietis. – 1984, kovo 21.

Girdžiu arimų pulsą: [eilėraštis] // Leninietis. – 1965, bal. 3.

Grįžtame; Mano dainos; Ties viduriu; Aš ieškosiu: [eilėraščiai, epigramos] // Leninietis. – 1987, liep. 25.

…Ir priešui nelinkėčiau…: [dokumentinė apysaka] // Laikas, 1994, rugp. 27, 3l; rugs. 3, 7, 10, l 4, 17, 2 l.

Ir vienas lauke karys: [apysaka] // Leninietis. – 1980, rugp. 5.

Iš mandagumo košės nevirsi: [humoreska] // Laikas. – 1995, saus. 7.

Jam šimto gramų jau nebereikia: [apsakymas] // Laikas – 1997 ru gs. 3.

Jei galėčiau…: [eilėraštis] // Leninietis. – l 965 liep. 31.

Jei nestosi prie vieškelio: [eilėraštis] // Laikas. – 1995, kovo 25.

Juodi sparnai: [eilėraštis] // Laikas. – 1965 geg. 8.

Kai šokiai – kitoje valstybėje: [humoreska] // Laikas. – 1994, bal 23.

Kaimo aušros: [trioletas]; O šuliniai… Iš senovių nebylių…// Leninietis. –1972, lapkr. 25.

Kaliningradas rytą;Kelio pradžia:[eilėraščiai] // Leninietis. – 1978, rugs. 23.

Karalienė: [apsakymas] // Laikas – 1998, bal. 29, p. 4.

Kas vagos daržą?: [humoreska]// Leninietis. – 1986, lapkr. 11.

Kelintą gegužį…;Skaudi tiesa; Kruopiai; Bibliotekoje; Gedimino aikštė: [eilėraščiai] //

Leninietis. – 1987, bal. 4.

Keltuvių rytas; Šakyna-Šiaurės vakarai: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1972, liep.8.

Kiekvienam savas likimas: [apsakymas] // Laikas. – 1995, kovo 18.

Kontrastai; Pavasaris: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1973, geg. 26.

Kryžkelėje; Vyriškumas; Dvejopas maršrutas…: [epigramos] // Leninietis. – 1988, saus. 30.

Kultūriniai poreikiai: [humoreska] // Leninietis. – 1985, kovo 23.

Liepos ilgesys: [eilėraštis] // Leninietis. – 1974, gruod. 21.

Liepos ilgesys: [eilėraštis] // Raudonoji vėliava. – 1975, rugs. 19.

Loterija: [humoreska] // Laikas. – 1994, rugp. 6.

Mano vaidinimas: [humoreska] // Laikas. – 1994, lapkr. 23.

Mišių baiga: [eilėraštis] // Laisvė. – 1965, Nr. 51.

Mišių baiga: [eilėraštis] // Leninietis. – 1965, spal. 16.

Muzikanto užrašai: [humoreska] // Laikas. – 1994, rugp. 20.

Namas: [humoreska] // Leninietis. – 1979, kovo l.

Namas: [humoreska]//  Šluota. – 1977, Nr. 18.

Nebūkite beširdžiai;Liūdnas likimas; Tik jis…; Mąsto ekonomistas: [epigramos] //

Valstiečių laikraštis. – 1987, rugp. 15.

Nelaiminga žvaigždė:[humoreska] // Leninietis. – 1985, saus. 17.

Nelauk giedros: [ištrauka iš romano „Pasaulio vidurys“] // Laikas. – 1998, lapkr. 11, p. 3.

Neparašytas pasiaiškinimas: [humoreska] // Leninietis. – 1968, lapkr. 16.

Nujautimas: [apsakymas] // Laikas. – 1995, rugp. 2.

Nužydėjo aguonos: [eilėraštis] // Leninietis. – 1972, spal. 28.

O vis dėlto ji sukasi…: [humoreska] // Laikas. – 1994, gruod. 3.

Paprasta aritmetika: [apsakymas] // Laikas. – 1998, vas. 4, p. 4.

Paradoksai: [ištraukos iš romano] // Laikas. – 1990, rugp. 11, 15, 18, 22, 24, 29; rugs. l, 5, 8, 12,

26, 29; spal. 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27.

Pavydu: [eilėraštis] // Leninietis. – 1959, rugpj. 2.

Paskutinis lašas: [ištrauka iš romano „Pasaulio vidurys“] // Laikas. – 1998, rugp. 12, p. 3.

Priesakų vykdymas: [humoreska] // Laikas. – 1994, liep. 9.

Privatizacija; Nekeikim; Grįžk; Į mus tikėk…: [epigramos] // Laikas. – 1992, bal. 1.

Rinkim žoleles: [humoreska] // Laikas. – 1998, rugs. 30, p. 2.

Ruduo…; Vienatvė; Vėjų tarpas; Vilnius prieš lietų: [eilėraščiai]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 1991,

Nr. l, p. 17.

Ruduo…; Vienatvė; Vėjų tarpas; Vilnius prieš lietų: [eilėraščiai]. // Leninietis. – 1975, lapkr. 22.

Rugpjūčio vakaras: [eilėraštis] // Leninietis. – 1975, rugp. 23.

Sapnas; Rugpjūčio vakaras: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1975, rugp.23.

Saviveikla: [humoreska] // Leninietis. – 1970, rugs. 26.

Sekmadienis; Kovas: [eilėraščiai] // Laikas. – 1995, kovo 18.

Seneliai ir vaikaičiai: [poema su priedainiais] // Laikas. – 1998, gruod. 16, p. 3.

Seniai tai buvo: [eilėraštis, skirtas J. Žemaitės atminimui] // Leninietis. – 1965, geg. 29; 1975, geg. 29.

Skubėkite gyventi;Radau žmoną; Aplink; Valgykloje; Dar vienas skelbimas; Nė šu-

šu;Teisinga pedagogika: [eilėraščiai; A. Budzinskas yra Girkautų kaimo bibliotekos vedėjas nuo 1968m. rugsėjo mėn.] // Leninietis. – 1968, spal 19.

Stovyklautojai: [vaizdelis] // Leninietis. – 1973, spal. 20.

Šakyna: [eilėraštis] // Leninietis. – 1965, liep. 10.

Šakyna – Šiaurės vakarai;Keltuvių rytas: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1972, liep. 8.

Šalutinis kelias:[humoreska] // Leninietis.– 1985, liep. 4.

Šiandien krepšinio nebus:[apsakymas] // Laikas.– 1998, birž. 17.

Šiapus ir anapus kranto:[eilėraštis] // Leninietis. – 1973, saus. 13.

Šiauliai naktį: [eilėraštis] // Leninietis. – 1965, kovo 27.

Šieno matavimas: [ištrauka iš romano „Pasaulio centras“] // Laikas. – 1993, geg. 22.

Širdis teliepsnoja: [eilėraštis] // Leniniečio kelias. – 1957, geg. 12.

Šlamės ir nenudžius; Nerandu…; Monologas; Direktorė sugrįžo; Gimimo diena: [eilėraščiai] //

Leninietis. – 1988, kovo 19.

Štai kaip, Ambraziejau: [humoreska] // Leninietis. – 1985, kovo7.

Tiltai: [eilėraštis] // Leninietis. – 1965, saus. 16.

Tik žodis neišduos: [apsakymas apie Juozą Ruzgį // Šiaulių kraštas. – 1995, gruod. 5.

Toks bulviakasis: [apsakymas] // Laikas. – 1995, vas 18.

Trys eilėraščiai Nijolei // Laikas. – 1995, spal. 21.

Ultimatumas: [eilėraštis] // Leninietis. – 1978, saus. 28; Valstiečių laikraštis. – 1984, geg. 19.

Ultimatumas: [eilėraštis] // Valstiečių laikraštis. – 1984, geg. 19.

Už progresą: [eilėraštis] // Šluota. – 1970, Nr. 22.

Vakaras kultūros namuose: [eilėraštis] // Leninietis. – 1968, rugs. 2l.

Vestuvės; Seniai tai buvo: [eilėraščiai] // Leninietis. – 1975, geg. 24, pried. „Vaivorykštė“.

Vilnius prieš lietų: [eilėraštis] // Leninietis. – 1975, birž. 21.

Viltys: [apsakymas] // Leninietis. – 1982, liep. 31.

Žarėnai rytą: [eilėraštis] // Leninietis. – 1982, lapkr. 27.

Žibutė: [eilėraštis] // Leniniečio kelias. – 1957, geg·. 12.

KRAŠTOTYROS DARBAI

Ir priešui nelinkėčiau: [apie politinį kalinį Bronių Pagojų] [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų biblioteka; darbą rinko ir paruošė Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkas Antanas Budzinskas. – Žarėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų biblioteka, 1995. – 26 lap.: iliustr. – Rankraštinis dokumento originalas. Tekstas spausdintas rašomąja mašinėle. Kraštotyros darbas įrištas aplanke kietu viršeliu. Tekstas, nuotraukos , dokumentai vienoje lapo pusėje. – Tiražas 1 egz.

Kančių, praradimų keliais. Pasmerktųjų sąstatas [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; darbą rinko ir paruošė Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkas Antanas Budzinskas. – Žarėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas, [1999]. – [9] p. – Rankraštinis dokumento originalas spausdintas kompiuteriu. Kraštotyros darbas įrištas segtuve. Tekstas, dokumentai vienoje lapo pusėse. – Tiražas 1 egz.

Mano gatvė [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Antanas Budzinskas. – Šakyna: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šakynos filialas, [1993]. – 19 p. : iliustr. + 1 CD (A. Budzinskas / Mano gatvė). – Rankraštinio dokumento kopija. Kompiuterinis tekstas. Darbas susegtas segtuve. Tekstas, nuotraukos , dokumentai abiejuose susegamų lapų  pusėse. – Tiražas 1 egz.

Žarėnų bibliotekos vedėjo literatūriniai bandymai [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono CBS; vyr. bibliotekininkas A. Budzinskas. – Žarėnai: Šiaulių rajono CBS, 1986. – 6 lap. : iliustr. Rankraštinio dokumento kopija. Kompiuterinis tekstas. Darbas susegtas segtuve. Tekstas, nuotraukos, dokumentai vienoje lapo pusėje. – Tiražas 1 egz.

RANKRAŠČIAI

Julija [Rankraštis]: [romanas] / Antanas Budzinskas. – Žarėnai, [1992]. – 162 p. – Rankraštinis dokumento originalas rašytas ranka, įsegtas aplanke. Tekstas vienoje lapo pusėje. – Tiražas 2 egz.

Paradoksai [Rankaštis]: [romanas] ] / Antanas Budzinskas. – Žarėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas, [1988-1989]. – 404 p. – Rankraštinis dokumento originalas rašytas ranka, įsegtas aplanke. Tekstas vienoje lapo pusėje. – 1 egz.

Pasaulio vidurys [Rankaštis]: [romanas] / Antanas Budzinskas. – Žarėnai, [1998]. – 127 p. – Rankraštinis dokumento originalas rašytas ranka, įsegtas aplanke. Tekstas vienoje lapo pusėje. – 1 egz.

Dienoraščiai / A. Budzinskas: [6 sąsiuviniai] 1986 –1988, 1993. – 1 egz.

Smulkioji kūryba / A. Budzinskas [eilėraščiai, 1957–1980; poezijos sąsiuviniai, 1973–2005; apsakymai, 1970–1977, humoreskos, 1959–1971, pjesės, 1959, apybraižos, 1979–1993]. – 1 egz.

Mano lyrika / A. Budzinskas [sąsiuv.] 1956–1958]. – 1 egz.

Vertimai / A. Budzinskas, 1973–1984. –  1 egz.

PUBLICISTIKA.STRAIPSNIAI

Ar knyga taps draugu?// Leninietis. – 1989, liep. 25.

Bibliotekininkas iš arčiau// Leninietis. – 1988, rugs. 6; Bibliotekų darbas. – 1990, Nr. l, p. 15.

Bibliotekininkas iš arčiau// Bibliotekų darbas. – 1990, Nr. l, p. 15.

Dabartis ir bibliografija// Leninietis. – 1980, spal. 14.

Dulkės „mėgsta“ poeziją: [apie poezijos skaitymą Žarėnų bibliotekoje] // Šiaulių kraštas. – 1993, saus. 23.

Gerbkime knygą// Leninietis. – 1985, geg. 5.

Grįžtu į vienkiemį: [recenzija] / Antanas Budzinskas. – Rec. kn.: Takas į vienkiemį: Eilėraščiai / R. Biržinytė. – Klaipėda: Eldija, 1990 // Laikas. – 1991, geg. 11.

Ivinskis ir jo kalendoriai// Leninietis. – 1979, bal. 21.

Jaunųjų literatų vakaras// Bibliotekų darbas. – 1980, Nr. 12.

Jie Šakynoje gyveno: [apybraižos apie įžymius žmones, kilusius iš Žarėnų // Leninietis. – 1986, liep. 17, 19.

Jonas Berlyną ėmė// Leninietis. – 1984, rugs. 27.

Keistuolis Mozūra: [P. Jankutės literatūriniam konkursui] // Leninietis. – 1984, lapkr. 20.

Literatūros popietė// Leninietis. – 1984, lapkr. 29.

Nepakantumas blogiui// Valstiečių Laikraštis. – 1981, gruod. 24.

Padėkime pajusti poeziją// Leninietis. – 1988, rugp. 20.

Pasakojimai apie Juozą Ruzgį// Laikas. – 1990, gruod. 8.

Skaitydami tobulėkime // Leninietis. – 1985, lapkr. 21.

Titano keliu: [apie literatą Juozą Ruzgį] // Leninietis. – 1979 birž, 23.

VERTIMAI

Atsitraukiant nuo gamybos: [humoreska] / [iš rusų k. vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – 1980, spal. 14.

Čikarkovas A. Liftas:[humoreska] / [iš rusų k. vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – 1978, spal. 14.

Čikarkovas A. Pranešimas su paklaidom: [humoreskos]/ [iš rusų k. vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – 1979, vas. 3.

Čikarkovas A. Skubus reikalas: [humoreska]/ [vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – 1979, spal. 6.

Čikarkovas A. Vaikai: [humoreska]/ [vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – 1979, rugp. 4.

Gusevas D. Traukinio Nr. 12 keleivis: [apsakymas apie L. Tolstojų] // Leninietis. – 1982, birž. 10, 12, 15, 17, 22, 24.

„Po kiekvienos lekcijos“…: [iš žurnalo „TDP“ vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – 1979, geg. 26.

Rasporkinas F. Įvakarus nuo Šiaulių/ [vertė A. Budzinskas] // Leninietis. – l980, bal. 19, 26, 29.

Vitenkos evoliucija: [iš „Krokodilo“ vertė A. Budzinskas] // Leninietis. –1978, birž. 10.

LITERATŪRA APIE ANTANĄ BUDZINSKĄ

Aptarta literato [A. Budzinsko] knyga. – „Šiaulių krašto“ inf. // Šiaulių kraštas. – 2003, vas. 21, p. 13.

Bibliografinės žinios: Kur lygumos dalgį kala…: proza, poezija / Antanas Budzinskas. – Šiauliai: Saulės delta, 2002 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla“). – 63, [1] p. [žiūrėta 2019-07-04] Prieiga per internetą: https://www.7md.lt/archyvas.php?leid_id=561&str_id=1864

Biblioteka pažymėjo jubiliejų: [Šakynos bibliotekoje pristatyta pirmoji kraštiečio, Žarėnų bibliotekininko A. Budzinsko knyga „Kur lygumos dalgį kala“]. – lliustr. // Mūsų dienos. – 2003, saus. 3.

Brasiūnienė K. „Eilėraštis – kaip geras draugas“: [min. literatas A. Budzinskas] // Laikas. – 1996, gruod. 21.

Antanas Budzinskas. – Portr.: // Blyksniai. – [Radviliškis]: [Litera], 2014. – P. 48–67.

Antanas Budzinskas: [trumpai apie autorių] // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 628-633.

Antanas Budzinskas. – Portr.: [apie literatą ir bibliotekininką A. Budzinską (1940 02 20–2006 01 01), Šakynoje; pateikiami prisiminimai, pluoštelis kūrybos] // Blyksniai. – [Radviliškis]: [Litera], 2014. – P. 48-67.

Antanas Budzinskas: [biografija]. – Nuotr. // Krašto tyrėjai: darbai ir tradicijos. – Klaipėda: [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2006. – P. 11.

Antanas Budzinskas:[su prierašu apie autorių]. – Portr. // Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – P. 37–39.

Budzinskas Antanas: [apie kraštotyrininką, Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininką A. Budzinską] // Bibliotekininkai kraštotyros baruose. – Vilnius, 1987, p.7.

Budzinskas Antanas: [trumpa biografija]. – Port. // Lenkiuosi žemės balsui. – Vilnius, 1990, p. 243, 123.

Budzinskas Antanas: pedagogas, poetas: biografijos: [apie literatą ir bibliotekininką A. Budzinską (1940 02 20-2006 01 01), Šakynoje; pateikiami prisiminimai, pluoštelis kūrybos] / parengė Damijonas Šniukas]. – Portr. // Gruzdžiai. – Vilnius: Versmė, 2009 –2010. – D. 2, p. 1108-1109.

Budzinskas Antanas (1940–2006): [poetas, prozininkas, bibliotekininkas: biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 35–36.

A. Budzinskas ar J. Kvašas?: [apie A. Budzinsko romaną „Paradoksai“] // Laikas. – 1990, rugs. 8.

Bulzgis S. Išleistas almanachas „Sėkmės akimirkos“: [Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Šiaulių skyr. išleistame almanache spausdinamos ir A. Budzinsko epigramos] // Šiaulių naujienos. – 2001, bal. 3, p. 10.

Butnorienė, Janina. Susitikimas su literatu [A. Budzinsku] // Mūsų dienos. – 2003, geg. 16, p. 4.

Darbutienė, Danutė. Šiaulių krašto bibliotekininkai – kūrėjai: [Antanas Budzinskas]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2015, Nr. 4, p. 18–19.

Gimiau Šakynos miestelyje…: [A. Budzinskas trumpai apie save] //Budzinskas, Antanas. Kur Lygumos dalgį kala: poezija ir proza: [trumpi autobiografijos bruožai]. – Šiauliai, 2002, p. 4.

Kirkutis, Vytautas. Almanachas suvienija Šiaulių rajono literatus: [recenzija]. – Iliustr.: [apie kolektyvinę poezijos ir prozos knygą „Blyksniai“, kurioje spausdinama ir A. Budzinsko kūryba] // Šiaulių kraštas. – 2014, rugs. 26, priedas „Atolankos“, p. 2.

Kirkutis, Vytautas. Almanachas suvienija Šiaulių rajono literatus: [2014-09-26]. [žiūrėta 2019-05-07]. Prieiga per internetą: http://www.skrastas.lt/?data=2014-09 30&rub=1146671142&id=1411645337&pried=2014-09-26.

Kirkutis V. Antanas Budzinskas. „Paradoksai“: [apie pirmą A. Budzinsko romaną] // Laikas. – 1990, rugpj. 11.

Kirkutis V. Išleista literato knyga: [apie literato iš Šakynos A. Budzinsko išleistą kūrybos rinkinį „Kur Lygumos dalgį kala“, kurio leidybą rėmė Šiaulių r. savivaldybė]. – // Šiaulių kraštas. – 2002, lapkr. 29, p. 12.

Kirkutis V. Išleista literato knyga. [apie literato iš Šakynos A. Budzinsko išleistą kūrybos rinkinį „Kur Lygumos dalgį kala“, kurio leidybą rėmė Šiaulių r. savivaldybė]. [žiūrėta 2019-05-07]. Prieiga per internetą: http://www.skrastas.lt/?data=2002-11-29&rub=1143711027&id=1146659809

Kirkutis V. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis: [paminėta, kad artimiausiu metu pasirodys Žarėnų bibliotekos bibliotekininko Antano Budzinsko kūrybos rinkinys „Kur lygumos dalgį kala“] // Šiaulių kraštas. – 2002, spal. 10, p. 12.

Kirkutis, Vytautas. „Vienatvė – draugė mano…“: keli eskizai apie Antaną Budzinską / Vytautas Kirkutis // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 591–598.

Kirnienė, Virginija. Žarėniškiai pagerbė ilgametį bibliotekininką: – Iliustr.: [apie Žarėnų bibliotekoje surengtą susitikimą su ilgamečiu bibliotekos darbuotoju, literatu Antanu Budzinsku] // Šiaulių kraštas. – 2005, kovo 3, pried. „Krašto žinios“, p. 4.

Kviečia renginiai: [Naisių literatūros muziejuje vas. 12 d. bus aptariama literato Antano Budzinsko knyga „Kur lygumos dalgį kala“] // Šiaulių kraštas. – 2003, vas. 11, p. 12.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Krašto (ir ne tik) tapatybę stiprinanti leidyba bibliotekose / Džiuljeta Maskuliūnienė. – Iliustr.. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2020, Nr. 11 (lapkritis), p. 3–5.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Prozininkas, peržengęs Šiaulių krašto ribas / Džiuljeta Maskuliūnienė // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2020, Nr. 11 (lapkritis), p. 148–151.

Mėgstantiems eilėraščius: [recenzija]. – Rec. kn.: Lenkiuosi žemės balsui. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1990 // Tarp knygų. – 1991, Nr. l.

Metų kraštotyrininku vainikuotas Šakynos šviesuolis / „Šiaulių krašto“ inf.: [ paminėtas Antanas Budzinskas] [žiūrėta 2019-05-07]. Prieiga per internetą: http://www.skrastas.lt/?id=1544197669

Metų kraštotyrininku vainikuotas Šakynos šviesuolis / „Šiaulių krašto“ inf. – Iliustr.: [paminėtas Antanas Budzinskas] // Šiaulių kraštas. – 2018, gruod. 8, priedas „Krašto žinios“, p. 6.

Morkūnienė, Vita. Ilgai brandinta pirmoji knyga. – Iliustr.: [apie A.Budzinsko knygą „Kur lygumos dalgį kala“] // Šiaulių kraštas. – 2003, lapkr. 11, p. 14.

Mūsų autoriai: Antanas Budzinskas: [trumpai apie Žarėnų bibliotekininko A. Budzinsko kraštotyrinę veiklą]. – Portr. // Mūsų kraštas. – 1993, Nr. 2, p.123–124.

Nesavaitė, Rita. Įžymūs Raudėnų krašto žmonės, šviesuoliai. – Nuotr. – Bibliogr.str. gale: [Antanas Budzinskas, p. 332–333] // Raudėnų kraštas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2007. – P.

Nesavaitė, Rita. Kelionė knygnešių keliais. – Iliustr.: [min. Antanas Budzinskas] // Šiaulių kraštas. – 2017, kovo 22, p. 2.

Nesavaitė, Rita. Pagerbtas rajono metų kraštotyrininkas: [min. A. Budzinskas, skelbiamas jo eilėraštis]. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. – 2018, gruod. 14, p. 1, 9.

Nesavaitė, Rita. Šakynos žemės literatas: [Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų ir Šakynos filialuose paminėtas literato, bibliotekininko Antano Budzinsko jubiliejus] // Tarp knygų. – 2003, Nr. 4, p. 42.

Nesavaitė, Rita. Žymūs Šakynos krašto žmonės, šviesuoliai. – Portr. Bibliogr. biografijų gale: [Budzinskas, Antanas, 1940-2006, p. 441–442] // Šakynos kraštas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 437-476.

Pagerbti geriausi kraštotyrininkai:[apie Žarėnuose paminėtą Knygnešio dieną, kurios metu buvo pagerbti ir apdovanoti geriausi metų kraštotyrininkai; min. Budzinskas, Antanas, 1940-2006]. – Iliustr. // Mūsų dienos. – 2011, kovo 18, p. 1.

Pavasarėja visiems po lygiai: [atsiminimai : pokalbis su poetu A. Budzinsku / kalbėjosi] Vytautas Kirkutis // Jungtys. – [2006], p. 200–212.

Pirmoji rajono literatų knygutė: [apie naujai išleistą Šiaulių rajono ir miesto literatų „Poezijos antologiją“, kurioje išspausdinta A. Budzinsko ir kt. poetų kūryba] // Laikas. – 1999, kovo 13.

1-oji skiltis. Jubiliejus: [Žarėnų kultūros namuose surengta literatūrinė – muzikinė popietė, skirta Žarėnų kaimo bibliotekininko A. Budzinsko jubiliejui] // Šiaulių kraštas. – 2000, vas. 29, p. 16; Laikas. – 2000, kovo l.

Prėskienis, Bronius. Budzinskas Antanas: [biografija] // Šiaulių krašto literatūros panorama. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003. – P. 97.

Sėkmės, Antanai! / P. Martinaitienė, R. Račkauskaitė: [skaitytojai apie A. Budzinsko romaną

„Paradoksai“] // Laikas. – 1990, lapkr. 14.

Spausdinama literatų kūryba: [Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Šiaulių skyr. išl. almanache „Sėkmės akimirkos“ pluoštą epigramų pateikė Žarėnų bibliotekininkas A.Budzinskas] // Šiaulių kraštas. – 200l, bal. 3, p. 10.

Šiaulių rajono viešosios bibliotekos sutartis su leidykla: [Šiaulių dailės galerijoje, leidyklos „Saulės delta“ naujų knygų pristatyme, anonsuota ir netrukus išeisianti Antano Budzinsko knyga „Kur lygumos dalgį kala“] // Mūsų dienos. – 2002, spal. 11, p. 4.

Šidlauskas A. Laureatai ir prizininkai: [Alytuje, vyk. Respublikos kultūros darbuotojų IV kūrybos šventės laureatu tapo Antanas Budzinskas už romaną „Paradoksai“] // Ūkininkas. – 1992, Nr. 36, p.20.

Šidlauskas A. Šakynos žemės literatas: [apie Antaną Budzinską] // Tarp knygų. – 1991, Nr. 8, p. 25.

Vertelis, Vladas. A. Budzinskas – originalus talentas, gražaus žodžio meistras / Vladas Vertelis. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2020, saus. 30, priedas „Atolankos“, p. 2.

Žarėnuose – komedijos premjera: [Žarėnų saviveiklininkai vaidino A. Budzinsko par. komediją „Anksti rytą skaldžiau malkas“] // Šiaulių kraštas. – 2000, kovo 7, p. 12; Laikas. – 2000,kovo 7.

ANTANUI BUDZINSKUI ATMINTI

Abakas, Antanas. „kai žvakelė…“: [amžinybėn išėjusiam Antanui Budzinskui]: [eilėraštis]. – Portr. // Portretai / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava: Dobilo leidykla, 2009. – P. 4–5.

Brikas, Algimantas. Literato kūriniuose kaimas atpažįsta saviškius / Autoriaus nuotr.: [Šakynos miestelio gyventojai ir svečiai paminėjo pernai Anapilin išėjusio poeto, prozininko Antano Budzinsko 67-ąjį gimtadienį, numatė išleisti jo kūrybos knygą // Šiaulių kraštas. – 2007, kovo 1, pried. „Krašto žinios“, p. 4.

Butkus, Juozapas. Šalia kalbėsi godžiai: Antanui Budzinskui atminti: [eilėraštis] – Portr. // Šakynos kraštas / redakcinė kolegija: Irena Seliukaitė, Laimutė Varkalienė (sudarytoja), Libertas Klimka, Leonardas Skėrys]. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 650–652.

Keturakytė, Zina. Literato Antano Budzinsko 75-ųjų gimimo metinių minėjimas Šakynoje [2015-03-24][žiūrėta 2019-05-07]. Prieiga per internetą: http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2015/03/literato-antano-budzinsko-75-uju-gimimo.htm

Kirkutis, Vytautas. Išėjo į alėjas, iš kurių – negrįžtama…: Pro memoria: [nekrologas liaudies poetui, buvusiam ilgamečiam Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkui, gyvenusiam Šakynoje Antanui Budzinskui, Šiaulių rajonas]. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2006, saus. 4, p.11.

Kirkutis, Vytautas. Išėjo į alėjas, iš kurių – negrįžtama…: Pro memoria: [Nekrologas liaudies poetui, buvusiam ilgamečiam Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkui, gyvenusiam Šakynoje Antanui Budzinskui, Šiaulių rajonas] [žiūrėta 2019-05-07]. Prieiga per internetą: http://www.skrastas.lt/?data=2006-01-04&rub=1065924813&id=1185863204

Kirkutis, Vytautas. Išėjo į alėjas, iš kurių – negrįžtama…: Pro memoria: [Nekrologas liaudies poetui, buvusiam ilgamečiam Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkui

Nesavaitė, Rita. Paminėtas literato jubiliejus: [Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų ir Šakynos filialuose paminėtas literato, bibliotekininko Antano Budzinsko jubiliejus] // Tarp knygų. – 2010, Nr. 6, p. 37–38.

Puščiuvienė, Angelė Antanina. Prisimenant literatą, bibliotekininką Antaną Budzinską: [popietė Šakynos (Šiaulių raj.) kultūros namuose] // Tarp knygų. – 2007, Nr. 3, p. 38–39.

Žukinskaitė, Justina. „Eilėraščiai nueis į dangų…“: Antanui Budzinskui: [eilėraštis]. – Iliustr. // Jungtys. – [2006], p. 221–222.