Skip to content Skip to footer

Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2014 metais

Ragauskienė, Vida. ,,Misija Sibiras 2014″ pristatymas Kuršėnuose.Iliustr. // http://kursenai.lt/2014/10/07/misija-sibiras-2014-pristatyta-kursenuose/
Ragauskienė, Vida. ,,Misija Sibiras 2014″ pristatymas Kuršėnuose. Iliustr. //https://srsvb.lt/misija-sibiras-2014-pristatymas-kursenuose/
Ragauskienė, Vida. Nacionalinė bibliotekų savaitė Kuršėnuose. Iliustr. // https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/777-kursenu-bibliotekoje-nacionaline-biblioteku-savaite
Ragauskienė, Vida. Netikėtos dovanos /Vida Ragauskienė: [apie Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje vykusį susitikimą su kalbininkėmis dr. Zita Šimėnaite ir Rita Urnėžiūte]. Iliustr. //Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2014, Nr. 7/8, p. 31.
Ragauskienė, Vida; Kudulienė, Gitana. Prasmingas renginys bibliotekoje/Parengta pagal Vidos Ragauskienės, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėjos, informaciją, Astos Urbelienės ir Aivaro Budreckio nuotr. Iliustr. // http://www.siauliai-r.sav.lt/lit/PRASMINGAS-RENGINYS-BIBLIOTEKOJE/5846
Ragauskienė, Vida. Skaitėme, juokėmės, verkėme ir balsavome: [„Metų knygos rinkimai Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje]. Iliustr. // https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/694-metu-knygos-rinkimai-kursenai
Ragauskienė, Vida. Skaitėme, juokėmės, verkėme ir balsavome: [„Metų knygos rinkimai Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje]. Iliustr.// http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2014/02/skaiteme-juokemes-verkeme-ir-balsavome.html
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 sausio mėnesį // http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 metų vasario mėnesį // http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 metų kovo mėnesį //https://srsvb.lt/lt/renginiai/712-kovas-2014-m
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 metų balandžio mėnesį //http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 metų gegužės mėnesį //http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 birželio mėnesį //http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose gegužės mėnesį // Mūsų dienos. 2014, geg. 2.
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 liepos mėnesį //http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 rugpjūčio mėnesį // http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 rugsėjo mėnesį// http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 spalio mėnesį //http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 lapkričio mėnesį//http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose 2014 gruodžio mėnesį//http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei // http://www.siauliai-r.sav.lt/Gyventojams776556679633667
Romučių bibliotekoje —
susitikimas su mažaisiais gyventojais. Iliustr. // http://www.siauliu.policija.lt/?q=node/16297