Skip to content Skip to footer

2016 metų gruodžio 19 dieną Kairių bibliotekoje vyko garsinis skaitymas ,,Apšerkšniję mūsų žiemos“ skirtas akcijai ,,Knygų Kalėdos“. Skaitymo rytmetyje dalyvavo Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ,,Gudručių“ grupė. Skaitėme Salomėjos Nėries garsinę knygutę ,,Senelės pasaka‘‘. Vaikus į biblioteką atlydėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Alma Šulčienė.

Ramutė Preimontienė,
Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė