Skip to content Skip to footer

2016 metais sukanka 780 metų, kai įvyko Saulės mūšis. Rugsėjo 22 d. šiam įvykiui paminėti įvyko Baltų vienybės ugnies sąšauka, kuri sujungė piliakalnius ir su baltų istorija susijusias vietas: Lietuvoje, Latvijoje, Gudijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. 1236 metų rugsėjo 22 dieną Saulės mūšyje lietuviai sutriuškino Livonijos (kalavijuočių) ordiną ir parodė ryžtą ginti savo žemę. Tai buvo viena pirmųjų baltų genčių didžiųjų pergalių, po kurios priešiškas Livonijos ordinas išnyko. Mūšio išvakarėse buvo ugnies ženklas – vienykimės. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė. 2000 metais Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo 22-ąją paskelbė Baltų vienybės diena (Lietuvoje – atmintina diena, Latvijoje – valstybine švente).
Minint šią progą ant Bubių piliakalnio rugsėjo 22 dieną apie 20.00 val. pradėjo rinktis Bubių kaimo gyventojai, ansamblio „Obelėlė“ nariai bei jų vadovai: Alma Vyšniauskienė ir Vaclovas Dauskurdis, Bazilionų kultūros namų saviveiklininkai, taip pat Bubių mokyklos mokytojai, moksleiviai, seniūnijos darbuotojai. Sugiedojus tautinę giesmę, buvo dainuojamos dainos apie meilę Tėvynei, artimui, žuvusiems kariams paminėti. Bubių piliakalnyje pagal Lietuvos – Latvijos vienybės draugijos pasiūlymą Vienybės ugnis buvo uždegta 20 val 45 min., taip pat buvo iššauti fejerverkai ir paleisti keli ugnies žibintai, kad matytųsi su kitų piliakalnių ženklais. Po to buvo atliekamos lietuvių liaudies dainos, rateliai, vaišinamasi gira, kepta duona. Jau sutemus geros nuotaikos lydimi sąšaukos dalyviai išsiskirstė į namus, pasižadėdami ir ateinančiais metais paminėti šią istorinę datą.

Jūra Valuckienė,
Bubių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė