Skip to content Skip to footer

Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2016 metais

Nesavaitė, Rita. Šiaulių rajono bibliotekininkų pasitarime – apie veiklos rezultatus ir ateities planus //https://srsvb.lt/siauliu-rajono-bibliotekininku-pasitarime-apie-veiklos-rezultatus-ir-ateities-planus/
Nesavaitė, Rita. Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premijos laureatė Jurgita Jasiškytė. – Iliustr. // http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/2016/04/siauliu-rajono-savivaldybes-metu.html
Nesavaitė, Rita. Vytauto Vitkausko bibliotekos jubiliejus / Rita Nesavaitė, Otilija Stanelytė.  – Iliustr.: [apie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre vykusią konferenciją „Žmogaus šviesa ir istorinės atminties tiesa“, skirta Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-mečiui ir kalbininko Vytauto Vitkausko 80-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti] // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2016, Nr. 1, p. 38.
Netradicinė lietuvių kalbos pamoka Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje/ Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus informacija. – Iliustr. // https://srsvb.lt/netradicine-lietuviu-kalbos-pamoka-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
Net 4 bibliotekos pateko į bibliotekų olimpiados finalinį etapą / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija. – Iliustr. // https://srsvb.lt/net-4-bibliotekos-pateko-i-biblioteku-olimpiados-finalini-etapa/
Nuoširdi  padėka „Knygų Kalėdų“ akcijos bičiuliams. – Iliustr. //https://srsvb.lt/nuosirdi-padeka-knygu-kaledu-akcijos-biciuliams/
■ Pagerbė visų laikų knygnešius.– Iliustr. – „Šiaulių krašto“ inf.: [minėdami Knygnešio dieną, Šiaulių rajono kultūrininkai, kraštotyrininkai, paveldosaugininkai aplankė visų laikų knygnešių amžinojo poilsio vietas ] // http://skrastas.lt/?data=2016-03-18&rub=1141817778&id=1458232800
■ Pagerbė visų laikų knygnešius. – Iliustr. – „Šiaulių krašto“ inf.: [minėdami Knygnešio dieną, Šiaulių rajono kultūrininkai, kraštotyrininkai, paveldosaugininkai aplankė visų laikų knygnešių amžinojo poilsio vietas ] // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. –  2016, kovo 18, p. 2.
Pagerbti kraštotyrininkai: [apie Šiaulių rajono kraštotyros konferenciją „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos“, kurios metu buvo pagerbti Metų kraštotyrininkai, pristatyta Vytauto Kirkučio knyga apie kraštietį kalbininką Vytautą Vitkauską „Gimtųjų žodžių apžavėtas“] / parengė Jolanta Grubliauskaitė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2015, lapkr. 21, p. 19.
Paroda Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje: [virtuali paroda]. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/paroda-gruzdziu-augustino-griciaus-bibliotekoje/
Petrauskaitė, Antanina. Verbūnų bendruomenės šventėje pristatytas filmas, sukurtas vykdant Verbūnų bibliotekos parengtą projektą „Verbūnai – čia mūsų etninė savastis, čia aš gyvenu“.– Iliustr. // verbunu-bendruomenes-sventeje-pristatytas-filmas-sukurtas-vykdant-verbunu-bibliotekos-parengta-projekta-verbunai-cia-mano-saknys-cia-as-gyvenu/
Platiakienė, Asta.  „Kalėdų Senelio belaukiant“ Bazilionuose. – Iliustr. // https://srsvb.lt/kaledu-senelio-belaukiant-bazilionuose/
Preimontienė, Ramutė. „Apšerkšniję mūsų žiemos“ garsiniai skaitymai  Kairių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/apserksnije-musu-ziemos-garsiniai-skaitymai-kairiu-bibliotekoje/
Preimontienė, Ramutė. Dailiųjų amatų  užsiėmimai Kairiuose. – Iliustr. // https://srsvb.lt/dailiuju-amatu-uzsiemimai-kairiuose/
Preimontienė, Ramutė. Dailiųjų amatų  užsiėmimai Kairiuose. – Iliustr. // http://3erdve.lt/naujienos/biblioteku-naujienos/746-dailiuju-amatu-uzsiemimai-kairiuose
Preimontienė, Ramutė. Dailiųjų amatų  užsiėmimai Kairiuose. – Iliustr. // http://kursenai.lt/2016/03/24/dailiuju-amatu-uzsiemimai-kairiuose-nuotraukos/kairiai-mok8/
Preimontienė, Ramutė. Dailiųjų amatų  užsiėmimai Kairiuose. – Iliustr. // http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/#uds-search-results
Preimontienė, Ramutė. Edukacinis užsiėmimas Kairių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-kairiu-bibliotekoje-2/
Preimontienė, Ramutė. Edukacinis užsiėmimas „Pagaminkime žaisliukų eglutei“ Kairių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-pagaminkime-zaisliuku-eglutei-kairiu-bibliotekoje/
Preimontienė, Ramutė. „Ekslibris geriau nei sriuba“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/ekslibris-geriau-nei-sriuba/
Preimontienė, Ramutė. Literatūrinis protmūšis Kairių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/literaturinis-protmusis-kairiu-bibliotekoje/
Preimontienė, Ramutė. Muzikinė popietė „Baltas žiemos ilgesys“ Kairių bibliotekoje. – Iliustr. //https://srsvb.lt/muzikine-popiete-baltas-ziemos-ilgesys-kairiu-bibliotekoje/
Preimontienė, Ramutė. Nacionalinė bibliotekų savaitė Kairių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/nacionaline-biblioteku-savaite-kairiu-bibliotekoje/