Skip to content Skip to footer

Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2017 metais

Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Bridų bibliotekoje Gruzdžių socializacijos centro auklėtojos Ritos Gaidamavičiūtės paroda „Odė gaidžiams“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/bridu-bibliotekoje-gruzdziu-socializacijos-centro-aukletojos-ritos-gaidamaviciutes-paroda-ode-gaidziams/
Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Bridų bibliotekoje paminėta Taikos diena – Iliustr. //https://srsvb.lt/bridu-bibliotekoje-pamineta-tarptautine-taikos-diena/
Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Bridų bibliotekos paroda „Atminimai širdy palikti…“ – Iliustr. // https://srsvb.lt/bridu-bibliotekos-paroda-atminimai-sirdy-palikti/
Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Edukacinis užsiėmimas „Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai…“ Bridų bendruomenei. – Iliustr. // https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-bridu-bendruomenei/
Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Edukacinis užsiėmimas Bridų bibliotekoje: [žiūrėta 2017-12-19]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-bridu-bibliotekoje/
Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Kalėdų laukimo akimirkos  Bridų bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/kaledu-laukimo-akimirkos-bridu-bibliotekoje/
Atkočiūnė-Vėlavičiūtė, Milda. Rudeniški pašnekesiai Bridų bibliotekoje [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-24]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/rudeniski-pasnekesiai-bridu-bibliotekoje/
Baigėsi respublikinis lėlių teatrų festivalis „Žagarės vyšniuko gimtadienis 2017“: [festivalyje dalyvavo ir Gruzdžių Augustino Griciaus lėlių teatras „Stebuklingas lagaminas“] /Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo inf. – Iliustr. // http://manojoniskis.lt/naujiena/baigesi-respublikinis-leliu-teatru-festivalis-zagares-vysniuko-gimtadienis-2017
Bartkevičienė, Lina. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje – didieji  atradimai internete. – Iliustr. // https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekoje-didieji-atradimai-internete/
Bazilionų bibliotekoje paminėta Teatro diena / parengė Dina Rakauskienė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2017, bal. 6, p. 6.
Bernotienė, Vida. Edukacinis užsiėmimas „Margučiai gamtos pabudimo simbolis“ Varputėnų bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-marguciai-gamtos-pabudimos-simbolis-varputenu-bibliotekoje/
■ Bernotienė, Vida. Europos dienos paminėjimas  „Pažinkime Europą“  Varputėnų bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/europos-dienos-paminejimas-pazinkime-europa-varputenu-bibliotekoje/
Bernotienė, Vida. Popietė Varputėnų bibliotekoje „Mano laiminga vaikystė“.  – Iliustr. //https://srsvb.lt/popiete-varputenu-bibliotekoje-mano-laiminga-vaikyste/
Bernotienė, Vida.  Varputėnų biblioteka paminėjo garbingą 65-erių metų jubiliejų / Nuotr. Robertos Rasikienės.  [žiūrėta 2017-11-20]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/varputenu-biblioteka-paminejo-garbinga-65-eriu-metu-jubilieju/
Bernotienė, Vida.  Varputėnų bibliotekoje diskusija „Biblioteka  – žinių dalijimosi draugija“. – Iliustr. //https://srsvb.lt/varputenu-bibliotekoje-diskusija-biblioteka-ziniu-dalijimosi-draugija/
■ Bernotienė, Vida.  Varputėnų bibliotekoje edukacinė popietė „Kurkime Kalėdų jaukumą kartu“.– Iliustr. //https://srsvb.lt/varputenu-bibliotekoje-edukacine-popiete-kaledu-jaukuma-kuriame-kartu/
Bernotienė, Vida.  Varputėnų bibliotekoje popietė, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei „Sala – uostas, laukiantis grįžtančiųjų“. – Iliustr https://srsvb.lt/varputenu-bibliotekoje-popiete-skirta-siaures-saliu-biblioteku-savaitei-sala-uostas-laukiantis-griztanciu/
Bernotienė, Vida.  Varputėnų bibliotekoje sveikatinimo paskaita „Bendras kraujo apytakos sutrikimas“. –Iliustr. // https://srsvb.lt/varputenu-bibliotekoje-sveikatinimo-paskaita-bendras-kraujo-apytakos-sutrikimas/
Bezaras, Antanas. Šiaulių rajonas kraustosi į Kuršėnus: pokalbis su Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru / kalbėjosi Rita Žadeikytė: [apie numatomą perkelti dalį Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojų į Kuršėnus, t.t. ir Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką]. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017, geg. 13, p. 1, 3.
Bezaras, Antanas. Šiaulių rajonas kraustosi į Kuršėnus: pokalbis su Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru / kalbėjosi Rita Žadeikytė: [apie numatomą perkelti dalį Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojų į Kuršėnus, t.t. ir Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką]. – Iliustr. // http://www.skrastas.lt/?data=2017-05-13&rub=1065924812&id=1494605733
■Biblioteka pagerbė V. Vitkausko atminimą / parengė Dina Rakauskienė: [apie Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje įvykusią literatūrinę-muzikinę popietę, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams bei kalbininko, Kuršėnų miesto garbės piliečio prof. Vytauto Vitkausko atminimui.] //Šiaulių naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2017, kovo 4, priedas „Mano TV“, p. 17.
Bielskienė, Rita. Akcija „Tvarkome senąsias Gilaičių kapinaites“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/akcija-tvarkome-senasias-gilaiciu-kapinaites/
Bielskienė, Rita. Eglutės įžiebimo šventė Kužiuose [žiūrėta 2017-12-18]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/eglutes-iziebimo-svente-kuziuose/
Bielskienė, Rita. Eglutės įžiebimo šventė Kužiuose. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. – 2017, gruod. 22, p. 4.
Bielskienė, Rita. Gilaičių biblioteka paminėjo 45-erių metų veiklos sukaktį /Rita Bielskienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. –  2017, Nr. 1, p. 40.
Bielskienė, Rita. Gilaičių bibliotekos skaitytojų susitikimas su instrumentų kolekcionieriais. – Iliustr. // https://srsvb.lt/gilaiciu-bibliotekos-skaitytoju-susitikimas-su-instrumentu-kolekcionieriais/
Bielskienė, Rita. Gilaičių bibliotekos skaitytojų susitikimas su instrumentų kolekcionieriais. – Iliustr. //
https://kursenai.lt/2017/03/29/gilaiciu-bibliotekos-skaitytoju-susitikimas-su-instrumentu-kolekcionieriais/
Bielskienė, Rita. Gilaičių bibliotekos skaitytojų susitikimas su instrumentų kolekcionieriais. – Iliustr. // http://www.siauliuraj.lt/lit/Gilaiciu-bibliotekos-skaitytoju-susitikimas-su-instrumentu-kolekcionieriais
Bielskienė, Rita. Gilaitiškių išvyka į Kelmės mažąjį teatrą. – Iliustr. // Kuršėnų kraštas. –  2017, spal. 6, p. 6.
Bielskienė, Rita. Gilaitiškių išvyka į Kelmės mažąjį teatrą [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-09]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/gilaitiskiu-isvyka-i-kelmes-mazaji-teatra/
Bielskienė, Rita. Gilaitiškių išvyka į Naisius /Nuotr. Ramintos Bernotienės. – Iliustr. //https://srsvb.lt/gilaitiskiu-isvyka-i-naisius/
Bielskienė, Rita. Gilaitiškių išvyka į Naisius / Rita Bielskienė: [apie Gilaičių bibliotekos projekto vykdymą]. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios.  –  ISSN 2538-7502. – 2017, birž. 16, p. 4.
Bielskienė, Rita. Instrumentų kolekcininkai pristatė vaikams savo kolekciją / Rita Bielskienė: [Šiaulių rajono Gilaičių bibliotekoje surengtas susitikimas su Kužiuose gyvenančiais muzikos instrumentų kolekcininkais Jadvyga Žaromskiene ir Jonu Rimkumi].  – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017,  kovo 31, p. 7.
Bielskienė, Rita. Instrumentų kolekcininkai pristatė vaikams savo kolekciją / Rita Bielskienė: [Šiaulių rajono Gilaičių bibliotekoje surengtas susitikimas su Kužiuose gyvenančiais muzikos instrumentų kolekcininkais Jadvyga Žaromskiene ir Jonu Rimkumi].  – Iliustr. // http://www.skrastas.lt/?data=2017-03-31&rub=1328880057&id=1490892406
Bielskienė, Rita. Įvairiapusiški vasaros renginiai Gilaičių bibliotekoje.  – Iliustr. // https://srsvb.lt/ivairiapusiski-vasaros-renginiai-gilaiciu-bibliotekoje/
Bielskienė, Rita . Kaimynų diena Gilaičiuose. – Iliustr.//https://srsvb.lt/kaimynu-diena-gilaiciuose/
Bielskienė, Rita, Simavičius, Darius. Kaimynų diena Gilaičiuose. – Iliustr.//https://kursenai.lt/2017/05/31/kaimynu-diena-gilaiciuose/
Bielskienė, Rita. Kol Užgavėnės dar neatkeliavo. – Iliustr.// https://srsvb.lt/kol-uzgavenes-dar-neatkeliavo/
Bielskienė, Rita. Kužiečiai giedojo „Tautišką giesmę“ / Rita Bielskienė: [apie Lietuvos Valstybės dienos paminėjimą Kužiuose]. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. – ISSN 2538-7502. – 2017, liep. 14, p. 9.
Bielskienė, Rita. Pažintinis seminaras valstybiniame Šiaulių dramos teatre/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr. // https://srsvb.lt/pazintinis-seminaras-valstybiniame-siauliu-dramos-teatre/
Bielskienė, Rita; Simavičius, Darius. Pažintinis seminaras valstybiniame Šiaulių dramos teatre/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr. // https://kursenai.lt/2017/04/25/pazintinis-seminaras-valstybiniame-siauliu-dramos-teatre-nuotraukos/
Bielskienė, Rita; Simavičius, Darius. Pažintinis seminaras valstybiniame Šiaulių dramos teatre/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr. // http://etaplius.lt/pazintinis-seminaras-valstybiniame-siauliu-dramos-teatre
Bielskienė, Rita. Pažintinis seminaras teatre jaunimui / Rita Bielskienė, Robertos Rasikienės nuotr.: [apie Gilaičių bibliotekos vykdomą projektą „Gilaičių knygos teatro įkūrimas“  ir Valstybiniame Šiaulių dramos teatre surengtą seminarą projekto dalyviams] . –  Iliustr. – Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017, bal. 27, priedas „Krašto žinios“, p. 10.
■ Bielskienė, Rita. Pažintinis seminaras teatre jaunimui / Rita Bielskienė, Robertos Rasikienės nuotr.: [apie Gilaičių bibliotekos vykdomą projektą „Gilaičių knygos teatro įkūrimas“  ir Valstybiniame Šiaulių dramos teatre surengtą seminarą projekto dalyviams]. –  Iliustr.  //http://www.skrastas.lt/?data=2017-04-27&rub=1144745056&id=1493224838
Bielskienė, Rita. Projekto  „Gilaičių knygos teatro įkūrimas“ pristatymas [interaktyvus] [žiūrėta 2017-11-16]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/projekto-gilaiciu-knygos-teatro-ikurimas-pristatymas/
Bielskienė, Rita. Renginys „Vardan tos Lietuvos“ Gilaičiuose/ Nuotr. G. Krikštanavičienės. – Iliustr. //https://srsvb.lt/renginys-vardan-tos-lietuvos-gilaiciuose/
Bielskienė, Rita. Saugaus interneto diena Gilaičiuose. – Iliustr. //https://srsvb.lt/saugaus-interneto-diena-gilaiciuose/
Bielskienė, Rita. Senelių ir tėvelių jaunystės rankraščių paroda  Gilaičių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/seneliu-ir-teveliu-jaunystes-rankrasciu-paroda-gilaiciu-bibliotekoje/
Bielskienė, Rita. Senelių ir tėvelių jaunystės rankraščių paroda  Gilaičių bibliotekoje. – Iliustr. //  https://kursenai.lt/2017/04/11/seneliu-ir-teveliu-jaunystes-rankrasciu-paroda-gilaiciu-bibliotekoje/
Bielskienė, Rita. Senelių ir tėvelių jaunystės rankraščių paroda  Gilaičių bibliotekoje. – Iliustr. // http://www.siauliuraj.lt/lit/Placiau-/1900
Bielskienė, Rita. Senelių ir tėvelių jaunystės rankraščių paroda  Gilaičių bibliotekoje/Nuotr. Modesto Vaitkevičiaus. – Iliustr. // http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/2017/04/seneliu-ir-teveliu-jaunystes-rankrasciu.html
Bielskienė, Rita. Senelių ir tėvelių jaunystės rankraščių paroda  Gilaičių bibliotekoje/Nuotr. Modesto Vaitkevičiaus. – Iliustr. // http://www.skaitymometai.lt/index.php?323672766
Bielskienė, Rita. Šviečiantys smėlio staliukai Gilaičių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/svieciantys-smelio-staliukai-gilaiciu-bibliotekoje/
Bielskienė, Rita.„Vardan tos Lietuvos“ / Nuotr. G. Krikštanavičienės. – Iliustr. // http://kursenukultura.lt/2017/03/13/vardan-tos-lietuvos/
Bielskienė, Rita; Krikštanavičienė, Regina. Vaikų vasara  Gilaičiuose. – Iliustr. //https://srsvb.lt/vaiku-vasara-gilaiciuose/
Brikas, Algimantas. Mezginiai stebina ne tik spalvomis / Algimantas Brikas: [apie Meškuičių gyventojos, rankdarbių meistrės Stanislavos Klovienės parodą Meškuičių bibliotekoje]. –  Iliustr. –  Rubrika: Šiaulių rajonas // Šiaulių kraštas. –  ISSN 1648-4010. –  2017, saus. 24, priedas „Krašto žinios“, p. 10.
Brikas, Algimantas.  Mezginiai stebina ne tik spalvomis: [apie rankdarbių meistrės Stanislavos Klovienės mezginių parodą Meškuičių bibliotekoje]. – Iliustr. // http://www.skrastas.lt/?rub=1144745056&id=1484153573
Brikas, Algimantas.  Sukviečia knygų išmintis: [apie popietę Šakynos bibliotekoje].  / Algimantas Brikas. –  Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017, saus. 3, priedas „Krašto žinios“, p. 11.
Brikas, Algimantas. Sukviečia knygų išmintis: [apie popietę Šakynos bibliotekoje] / Algimantas Brikas. –  Iliustr. //http://www.skrastas.lt/?data=2017-01-11&rub_raj=1140535322&id=1482941798&pried=2017-01-03
Briedienė, Vilma. Inovatyvios technologijos Meškuičių bibliotekoje [interaktyvus] [žiūrėta 2017-12-04]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/inovatyvios-technologijos-meskuiciu-bibliotekoje/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekininkė svečiavosi pas „Pelėdžiukus“ [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-27]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekininke-sveciavosi-pas-peledziukus/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje eksponuojama medinių žaislų paroda. – Iliustr. // https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-eksponuojama-mediniu-zaislu-paroda/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje atidaryta lankstinių paroda. – Iliustr. // https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-atidaryta-lankstiniu-paroda/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje eksponuojama rankinių paroda. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-eksponuojama-rankiniu-paroda/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje mokėmės gaminti vilnones plaušines. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-mokemes-gaminti-vilnones-plausines/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje pagerbti „Skaitymo iššūkio“ dalyviai. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-pagerbti-skaitymo-issukio-dalyviai/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje paminėta Saugaus interneto savaitė. – Iliustr. // https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-pamineta-saugaus-interneto-savaite/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje skaitytojai spalvino mandalas. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/meskuiciu-bibliotekoje-skaitytojai-spalvino-mandalas/
Briedienė, Vilma. Mikė Pūkuotukas dalyvavo visuotinėje darželio mankštiadoje. – Iliustr. //https://srsvb.lt/mike-pukuotukas-dalyvavo-visuotineje-darzelio-mankstiadoje/
■[Briedienė, Vilma]. Keptas „tinginys“. –  Iliustr. –  Rubrika: Dienos receptas: [Meškuičių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Vilma Briedienė siūlo pasimėgauti jos mėgstamiausiu pyragu]  // Šiaulių kraštas. –  ISSN 1648-4010. –  2017, saus. 27, p. 12.
Briedienė, Vilma. Robotikos užsiėmimai Meškuičių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/robotikos-uzsiemimai-meskuiciu-bibliotekoje/
Briedienė, Vilma. Robotikos užsiėmimai Meškuičių bibliotekoje. – Iliustr. //  http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/2017/06/robotikos-uzsiemimai-meskuiciu.html
Buchienė, Bronislava. „Grybų karas“ atvyko iš Gilaičių [žiūrėta 2017-12-20]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/grybu-karas-atvyko-is-gilaiciu/
Buchienė, Bronislava. „Grybų karas“ atvyko iš Gilaičių [žiūrėta 2017-12-20]. Internetinė prieiga: http://manokelme.lt/naujiena/grybu-karas-atvyko-is-gilaiciu
■Buchienė, Bronislava; Simavičius, Darius. „Grybų karas“ atvyko iš Gilaičių [žiūrėta 2017-12-27]. Internetinė prieiga: https://kursenai.lt/2017/12/22/grybu-karas-atvyko-is-gilaiciu/
Buchienė, Bronislava. „Grybų karas“ atvyko iš Gilaičių. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. – 2017, gruod. 29, p. 6.
Butnorienė, Janina. Dviračių žygio pratęsimas su Romučių kaimo bendruomene Piliakalnių metams paminėti. – Iliustr. // https://srsvb.lt/dviraciu-zygio-pratesimas-su-romuciu-kaimo-bendruomene-piliakalniu-metams-pamineti/
Butnorienė, Janina. Edukacinis užsiėmimas Ringuvėnų bibliotekoje „Velykų belaukiant“. –  Iliustr. //  https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-ringuvenu-bibliotekoje-velyku-belaukiant/
Butnorienė, Janina. Edukacinis užsiėmimas Ringuvėnų bibliotekoje „Artėjant vaikų Velykėlėms“. –  Iliustr. //  https://srsvb.lt/edukacinis-uzsiemimas-ringuvenu-bibliotekoje-artejant-vaiku-velykelems/
Butnorienė, Janina. Garsinis skaiymas ir knygos aptarimas „Kelionė po knygų šalį“ Romučių bibliotekoje. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/garsinis-skaitymas-ir-knygos-aptarimas-kelione-po-knygu-sali-romuciu-bibliotekoje/
Butnorienė, Janina. Garsinis skaiymas su Pepe Ilgakojine Ringuvėnų bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/garsinis-skaitymas-su-pepe-ilgakojine-ringuvenu-bibliotekoje/
Butnorienė, Janina. Kalėdų laukimas Ringuvėnų bibliotekoje. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/kaledu-laukimas-ringuvenu-bibliotekoje/
Butnorienė, Janina. Literatūrinė-muzikinė valandėlė Romučių  bibliotekoje „Visą žemę man juk atneša mama“. –  Iliustr. //  https://srsvb.lt/literaturine-muzikine-valandele-romuciu-bibliotekoje-visa-zeme-man-juk-atnesa-mama/
Butnorienė, Janina. Literatūrinė valandėlė „Iš liaudies atėjusi , liaudyje gyva [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-16]. Internetinė prieiga:  //https://srsvb.lt/literaturine-valandele-is-liaudies-atejusi-liaudyje-gyva/
Butnorienė, Janina. Pažintinė kelionė į Ventės ragą  [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-16]. Internetinė prieiga: //https://srsvb.lt/pazintine-kelione-i-ventes-raga/
Butnorienė, Janina. Skaitymas balsu Romučių bibliotekoje prie žvakių ir židinio liepsnos [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-16]. Internetinė prieiga: /https://srsvb.lt/skaitymas-balsu-romuciu-bibliotekoje-prie-zvakiu-ir-zidinio-liepsnos/
Butnorienė, Janina. Ringuvėnų biblioteka dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/ringuvenu-biblioteka-dalyvavo-siaures-saliu-biblioteku-savaiteje/
Butnorienė, Janina. Ringuvėnų kraštotyra kitaip. – Iliustr. // https://srsvb.lt/ringuvenu-krastotyra-kitaip/
Butnorienė, Janina. Romučių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas, skirtas Velykoms. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/romuciu-bibliotekoje-vyko-edukacinis-uzsiemimas-skirtas-velykoms/
Butnorienė, Janina. Romučių bibliotekoje popietė „Pasitikim rudenėlį“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/romuciu-bibliotekoje-popiete-pasitikim-rudeneli/
Butnorienė, Janina. Viltės Žemaitytės piešinių paroda „Svajoju ir piešiu“  Ringuvėnų bibliotekoje. –Iliustr.  // https://srsvb.lt/viltes-zemalytes-piesiniu-paroda-svajoju-ir-piesiu-ringuvenu-bibliotekoje/
■ Civervovė, Rita. „Mes Šiaulių rajono vaikučiai“ Voveriškių seniūnaitijoje. – Iliustr. //  https://srsvb.lt/mes-siauliu-rajono-vaikuciai-voveriskiu-seniunaitijoje/
■ Civervovė, Rita. „Mes Šiaulių rajono vaikučiai“ Voveriškių seniūnaitijoje. – Iliustr. //  http://www.siauliuraj.lt/lit/Placiau-/9873
■ Černikienė, Albina. Darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatai [interaktyvu][žiūrėta 2017-11-15]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/darbo-tarybos-rinkimu-balsavimo-rezultatai/