Skip to content Skip to footer

Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2017 metais

■ Dabregienė, Benita. Saugesnio interneto savaitė Naisių bibliotekoje. – Iiliustr. // https://srsvb.lt/saugesnio-interneto-savaite-naisiu-bibliotekoje/
■ Dabregienė, Benita. Popietė „Knygos skaidrina jausmus“ Naisių bibliotekoje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/popiete-knygos-skaidrina-jausmus-naisiu-bibliotekoje/
Dabregienė, Benita. Adventinė popietė ir „Knygų Kalėdos“ / Benita Dabregienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. –  2017, Nr. 1 (sausis), p. 39.
Daunienė, Danutė; Simavičius, Darius. Globos namai nusilenkė knygai ir skaitytojams. – Iliustr. // https://kursenai.lt/2017/06/04/globos-namai-nusilenke-knygai-ir-skaitytojams/
■2016 metais organizuoti ir vykdyti projektai. – Iliustr. // https://srsvb.lt/2016-metais-organizuoti-ir-vykdyti-projektai/
■ 2015 metais organizuoti ir vykdyti projektai. – Iliustr. //https://srsvb.lt/2015-metais-organizuoti-ir-vykdyti-projektai/
■ Doftartaitė, Genovaitė.  Vakaras „Atmintis gyva“ Ginkūnuose /2017-01-16. –  Iliustr. // http://www.siauliuraj.lt/lit/Vakaras-atmintis-gyva-ginkunuose
■Dubauskienė, Aušrinė; Rutkauskienė, Justina. Praūžė miesto šventė „Kuršėnai – puodžių sostinė/ Nuotraukos Z. Ripinskio: [šventėje dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkai]. – Iliustr. //http://www.siauliuraj.lt/lit/Prauze-miesto-svente-kursenai–puodziu-sostine/1
■Dubauskienė, Aušrinė. Zigmo  Gėlės premija įteikta Mantui Balakauskui/Nuotr. Z. Ripinskio. –Iliustr. // http://www.regionunaujienos.lt/zigmo-geles-premija-iteikta-mantui-balakauskui/
■Dubauskienė, Aušrinė. Zigmo  Gėlės premija įteikta Mantui Balakauskui/Nuotr. Z. Ripinskio. –Iliustr. // http://www.siauliuraj.lt/lit/Zigmo-geles-premija-iteikta-mantui-balakauskui
■ Europos dienos šventė: [skelbimas] // http://www.siauliuraj.lt/lit/Europos-dienos-svente
Europos diena Kuršėnuose / parengė Dina Rakauskienė. – Iliustr.:  [apie Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos surengtą Europos dienos šventę] // Šiaulių naujienos. – 2017, geg. 13, p. 4.
[Simavičius, Darius]. Fotomeno erdvių įkūrimas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje [žiūrėta 2017-12-04]. Internetinė prieiga: https://kursenai.lt/2017/10/31/fotomeno-erdviu-ikurimas-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekoje/
■ [Simavičius, Darius] Gegužės 9-ąją  – Europos dieną  švęskime kartu: [skelbimas] // https://kursenai.lt/2017/05/04/geguzes-9-aja-europos-diena-sveskime-kartu/
Gedulo ir vilties diena Meškuičiuose: [apie Meškuičių miestelyje, prie Laisvės angelo paminklo, paminėtą Gedulo ir vilties dieną;  Meškuičių bibliotekos bibliotekininkė V. Briedienė  parengė spaudinių parodą apie tremtį]. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. – ISSN 2538-7502. – 2017, birž. 16, p.  2.
Gestautas, Zenonas.  Vaikų teatrų šventė „Po kauke“ Gruzdžiuose / Zenonas Gestautas: [apie Gruzdžių kultūros centre surengtą Šiaulių rajono vaikų teatrų šventę „Po kauke“, kurioje dalyvavo ir Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos darbuotojos]. – Iliustr. – Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017, birž. 8, priedas „Krašto žinios“, p. 10.
Gestautas, Zenonas.  Vaikų teatrų šventė „Po kauke“ Gruzdžiuose / Zenonas Gestautas: [apie Gruzdžių kultūros centre surengtą Šiaulių rajono vaikų teatrų šventę „Po kauke“, kurioje dalyvavo ir Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos darbuotojos; Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro šei­mos lė­lių teat­ras pa­ro­dė  lie­tu­vių liau­dies pa­sa­ką „Ban­de­lė“ (re­ži­sie­rė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė)] [žiūrėta 2017-08-01]. Internetinė prieiga: //http://www.skrastas.lt/?data=2017-07-05&rub_raj=1140535322&id=1496850449&pried=2017-06-08
Gestautas, ZenonasVaikų teatrų šventė Gruzdžiuose / Zenonas Gestautas: apie Gruzdžių kultūros centre surengtą tradicinę Šiaulių rajono vaikų teatrų šventę „Po kauke“, kurioje dalyvavo ir Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos darbuotojos]. – Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. – ISSN 2538-7502. – 2017, birž. 16, p. 1, 6.
Gilaičių bibliotekos skaitytojų susitikimas su instrumentų kolekcionieriais / parengė Dina Rutkauskienė // Šiaulių naujienos. – 2017, bal. 6, p. 6.
Gilvyčių biblioteka mini 70 veiklos metų. – „Šiaulių kraštas“ inf. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. –2017, gruod. 14, p. 9.
Gilvyčių biblioteka mini 70 veiklos metų [žiūrėta 2017-12-14]. Internetinė prieiga: http://www.skrastas.lt/?data=2017-12-14&rub=1144745056&id=1513178404
Ginkūnų biblioteka sukvietė mažuosius ginkūniečius į tradicinę vaikų knygos šventę / parengė Dina Rakauskienė, Ernestos Masytės nuotr. – Iliustr // Šiaulių naujienos. – 2017, bal. 20, p. 8.
■ Ginkūnuose paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena / Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija // https://srsvb.lt/ginkunuose-pamineta-lietuvos-valstybes-atkurimo-diena/
Globos namai nusilenkė knygai ir skaitytojams: [apie Kuršėnų globos namuose surengtą popietę bibliotekos skaitytojams, socialiniams partneriams ir bibliotekos savanoriams. Renginyje dalyvavo ir Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojos]. – Iliustr. –  Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.– – ISSN 1648-4010. –  2017, birž. 8, priedas „Krašto žinios“, p. 10.
■ Globos namai nusilenkė knygai ir skaitytojams: [apie Kuršėnų globos namuose surengtą popietę bibliotekos skaitytojams, socialiniams partneriams ir bibliotekos savanoriams. Renginyje dalyvavo ir Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojos]. –  Iliustr. –  Rubrika: Krašto žinios // http://www.skrastas.lt/?data=2017-06-08&rub=1144745056&id=1496850444
■ „Grybų karas“ gimnazijos scenoje [žiūrėta 2017-12-20]. Internetinė prieiga: https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=308:gryb-karas-gimnazijos-scenoje&catid=28:2017-2018
■ Grudžinskienė, Vilma.  Advento kalendorius papuošė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyrių [žiūrėta 2017-12-04]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/advento-kalendorius-papuose-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriu/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Advento kalendorius papuošė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyrių [žiūrėta 2017-12-04]. Internetinė prieiga: https://kursenai.lt/2017/12/04/advento-kalendorius-papuose-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriu/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Sigutės Ach paroda „Spalvotos nuotraukos“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/sigutes-ach-paroda-spalvotos-nuotaikos/
■Grudžinskienė, Vilma. Edukacinių paslaugų pristatymas už Šiaulių rajono ribų. – Iliustr.//http://manokrastas.lt/straipsnis/edukaciniu-paslaugu-pristatymas-uz-siauliu-rajono-ribu
■ Grudžinskienė, Vilma. Judrūs žaidimai su knyga Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-10]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/judrus-zaidimai-su-knyga-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma . Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus išvyka į Vaikų dienos centrą [interaktyvus] [žiūrėta 2017-11-15]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriaus-isvyka-i-vaiku-dienos-centra/
■ Grudžinskienė, Vilma. Kakė Makė svečiuose Šiaulių logopedinėje mokykloje.  – Iliustr. //https://srsvb.lt/kake-make-sveciuose-siauliu-logopedineje-mokykloje/
Grudžinskienė, Vilma; Jasiukevičiūtė, Karolina. Kakės Makės ir Boružėlės šėlionės Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/kakes-makes-ir-boruzeles-seliones-kursenu-lopselyje-darzelyje-nykstukas/
Grudžinskienė, Vilma. Kalėdos vaikų akimis Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje [žiūrėta 2017-12-19]. Internetinė prieiga:  https://srsvb.lt/kaledos-vaiku-akimis-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma. Klubas „Smalsučiai“ sveikina Lietuvą su gimtadieniu. – Iliustr. //https://srsvb.lt/klubas-smalsuciai-sveikina-lietuva-su-gimtadieniu/
■ Grudžinskienė, Vilma . Klubo „Smalsučiai“ žaidimai Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr. https://srsvb.lt/klubo-smalsuciai-zaidimai-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-skyriuje/
Grudžinskienė, Vilma. „Knygų Kalėdų“ skaitymai VšĮ „ETERNA VITA“ vaikų dienos centre [žiūrėta 2017-12-20]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/knygu-kaledu-skaitymai-vsi-eterna-vita-vaiku-dienos-centre/
■ Grudžinskienė, Vilma . Knygų pristatymo konkursas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr. //https://srsvb.lt/knygu-pristatymo-konkursas-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
Grudžinskienė, Vilma. Knygų pristatymo konkursas Kuršėnuose / Vilma Grudžinskienė. – Iliustr.: [apie Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus dalyvavimą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos organizuojamame Knygų pristatymo konkurse] // Šiaulių kraštas. –  ISSN 1648-4010. – 2017, bal. 27, priedas „Krašto žinios“, p. 9.
Grudžinskienė, Vilma. Knygų pristatymo konkursas Kuršėnuose / Vilma Grudžinskienė. – Iliustr.: [apie Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus dalyvavimą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos organizuojamame Knygų pristatymo konkurse] // http://www.skrastas.lt/?data=2017-04-27&rub=1144745056&id=1493224837
■ Grudžinskienė, Vilma; Simavičius, Darius. Knygų pristatymo konkursas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr. //https://kursenai.lt/2017/04/24/knygu-pristatymo-konkursas-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma. Kuršėniškiai pasirodė finaliniame knygų pristatymo konkurse Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje / Nuotraukos P. Višinskio bibliotekos. – Iliustr.//https://srsvb.lt/kurseniskiai-pasirode-finaliniame-knygu-pristatymo-konkurse-siauliu-apskrities-povilo-visinskio-viesojoje-bibliotekoje/
■ Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyrius mini Tarptautinę šeimos dieną. – Iliustr.// https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyrius-mini-tarptautine-seimos-diena/
■ Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius rinko gražiausią Lietuvos piliakalnį. – Iliustr.//https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyrius-islydi-pavasari/
■ Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus klubo „Smalsučiai“ paskutinis vasaros susitikimas. – Iliustr. //https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriaus-klubo-smalsuciai-paskutinis-vasaros-susitikimas/
■ Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius rinko gražiausią Lietuvos piliakalnį. – Iliustr.// https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyrius-rinko-graziausia-lietuvos-piliakalni/
■ Grudžinskienė, Vilma. Pavasario išlydėtuvės Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr.// https://srsvb.lt/kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyrius-islydi-pavasari/
■ Grudžinskienė, Vilma; Simavičius, Darius. Pavasario išlydėtuvės Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr./ /https://kursenai.lt/2017/05/29/pavasario-islydetuves-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuj
■ Grudžinskienė, Vilma.  Prieššventinis vaikų klubo „Smalsučiai“ susitikimas.  –  Iliustr. //https://srsvb.lt/priessventinis-vaiku-klubo-smalsuciai-susitikimas/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Pirmasis klubo  „Smalsučiai“  susitikimas vasarą  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. –  Iliustr. // https://srsvb.lt/pirmasis-klubo-smalsuciai-susitikimas-vasara-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnuose surengta tradicinė vaikų knygos šventė / Vilma Grudžinskienė: [apie tradicinę vaikų knygos šventę, kurią surengė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius}. –  Iliustr. // Šiaulių kraštas. –  ISSN 1648-4010. –  2017, bal. 9, p. 15.
Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnuose surengta tradicinė vaikų knygos šventė / Vilma Grudžinskienė: [apie tradicinę vaikų knygos šventę, kurią surengė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius}. –  Iliustr. // http://www.skrastas.lt/?data=2017-04-06&rub=1141817778&id=1491316307
Grudžinskienė, Vilma. Kuršėnuose surengta tradicinė vaikų knygos šventė / Vilma Grudžinskienė: [apie tradicinę vaikų knygos šventę, kurią surengė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius}. –  Iliustr. // http://www.skaitymometai.lt/index.php?588748269
■ Grudžinskienė, Vilma . Lietuvių kalbos pamoka Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje [interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-10]. Internetinė prieiga: https://srsvb.lt/lietuviu-kalbos-pamoka-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma. Linksmai ir išradingai paminėta vaikų knygos šventė „Pasibelsk į knygos širdį“/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr.//https://srsvb.lt/linksmai-ir-isradingai-pamineta-vaiku-knygos-svente-pasibelsk-i-knygos-sirdi/
■ Grudžinskienė, Vilma; Simavičius, Darius. Linksmai ir išradingai paminėta vaikų knygos šventė „Pasibelsk į knygos širdį“/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr.// https://kursenai.lt/2017/04/04/linksmai-ir-isradingai-pamineta-vaiku-knygos-svente-pasibelsk-i-knygos-sirdi-nuotraukos/
■ Grudžinskienė, Vilma. Linksmai ir išradingai paminėta vaikų knygos šventė „Pasibelsk į knygos širdį“/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr.// http://www.siauliuraj.lt/lit/Linksmai-ir-isradingai-pamineta-vaiku-knygos-svente-pasibelsk-i-knygos-sirdi
■ Grudžinskienė, Vilma. Linksmai ir išradingai paminėta vaikų knygos šventė „Pasibelsk į knygos širdį“/ Nuotraukos Robertos Rasikienės. – Iliustr.// http://www.skaitymometai.lt/index.php?588748269
■ Grudžinskienė, Vilma. Metų knygos vaikams rinkimai Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr. // https://srsvb.lt/metu-knygos-vaikams-rinkimai-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Paskutiniai prisilietimai prie Sigutės Ach parodos  „Spalvotos nuotraukos“. – Iliustr. // https://srsvb.lt/paskutiniai-prisilietimai-prie-sigutes-ach-parodos-spalvotos-nuotaikos/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Paroda „Išmintingosios pelėdos patarimai“ Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. –  Iliustr. // https://srsvb.lt/paroda-ismintingosios-peledos-patarimai-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■[Grudžinskienė, Vilma ]. Parodėlė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. – Iliustr. //https://kursenai.lt/2017/05/03/parodele-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Saugesnio interneto savaitė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.  –  Iliustr. //https://srsvb.lt/saugesnio-interneto-savaite-kursenu-vytauto-vitkausko-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Šeštokų pažintis su bibliotekininko profesija  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.  –  Iliustr. //https://srsvb.lt/sestoku-pazintis-su-bibliotekininko-profesija-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma; Simavičius, Darius.  Šeštokų pažintis su bibliotekininko profesija  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje [žiūrėta 2017-12-04]. Internetinė prieiga: https://kursenai.lt/2017/11/27/sestoku-pazintis-su-bibliotekininko-profesija-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
■ Grudžinskienė, Vilma.  Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginys Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.  –  Iliustr. //https://srsvb.lt/siaures-saliu-biblioteku-savaites-renginys-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriuje/
Grudžinskienė, Vilma. Šventė „Pasibelsk į knygos širdį“ / Vilma Grudžinskienė; [apie Kuršėnuose surengtą vaikų knygos šventę „Pasibelsk į knygos širdį“, kurią organizavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius]. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2017, Nr. 4, p. 41.
■ Grudžinskienė, Vilma.  Tautinio kostiumo metus mini Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus klubas „Smalsučiai“[interaktyvus] [žiūrėta 2017-10-31]. Internetinė prieiga:  http://biblioteka.w3.lt/tautinio-kostiumo-metus-mini-kursenu-vytauto-vitkausko-bibliotekos-vaiku-literaturos-skyriaus-vaiku-klubas-smalsuciai/
Gruzdžių A. Griciaus bibliotekoje: [Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių Augustino Griciaus filialo bibliotekininkės inicijavo akciją „Sveikinimas Lietuvai“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Akcijos dalyvių kūrybinis darbas buvo pristatytas šventės metu] / parengė Dina Rakauskienė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2017, vas. 17, p. 2.
Gruzdžių bibliotekoje –  vilnonės grožybės: [apie rankdarbių parodą Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje] / Dalios Karpavičienės nuotr.  – Iliustr. – „Krašto žinių“ inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. – 2017, kovo 23, priedas „Krašto žinios“, p. 11.
Gruzdžių bibliotekoje –  vilnonės grožybės: [apie rankdarbių parodą Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje] / Dalios Karpavičienės nuotr. – Iliustr. – „Krašto žinių“ inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas // http://www.skrastas.lt/?data=2017-03-23&rub=1144745056&id=1490198340
■ A. Griciaus bibliotekoje – susitikimas su albumo “Neregėta Lietuva“ autoriumi: [fotografu Mariumi Jovaiša] // Šiaulių naujienos. – 2017, rugs. 19, p.