Skip to content Skip to footer

2020 m. birželio 26 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis šiais metais rajono bibliotekininkų seminaras.
Seminarą vedė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas. Jis apžvelgė 2019 metų bibliotekininkų veiklos vertinimo rezultatus, suformuotas naujas užduotis darbuotojams 2020-iesiems. Susirinkusiems buvo priminti svarbiausi bibliotekininkystės terminai, apžvelgti bibliotekininkų parengti kraštotyros darbai, paminėti sudarytų rankraštinių dokumentų privalumai ir trūkumai.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji metodininkė ir  l. e. Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjos pareigas Roberta Rasikienė kalbėjo apie 2019 metų  Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metų  veiklos ataskaitas apžvelgė  ir  pateikė pasiūlymus kaip pagerinti ataskaitų rengimą. Vyriausioji metodininkė pristatė ir naujausias edukacines priemones bei programas.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Rita Nesavaitė apžvelgė projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ įgyvendinimo rezultatus Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose 2019 m. ir 2020 m. pirmajame pusmetyje. Bibliotekų darbuotojai kviečiami aktyviau mokyti skaitmeninio raštingumo vietos gyventojus, o jau įgijusius pradinius skaitmeninio raštingumo  įgūdžius, kviesti tobulinti savo žinias.   Lektorė pristatė pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gautą ir atnaujintą kompiuterinę įrangą padaliniuose.
Projektinę veiklą aptarė vyriausioji bibliotekininkė projektinei veiklai Džiuljeta Maskuliūnienė. Ji supažindino susirinkusius su šiuo metu vykdomais projektais ir pristatė naujus, kurių įgyvendinimas dar tik prasidės. Šiuo metu vykdomi projektai:  „Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos įrengimas Kuršėnų Vytauto  Vitkausko bibliotekoje, 2 etapas“. 2020 metais tęsiamas 2019 metais pradėtas projektas – toliau modernizuojama Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos techninė įranga.   2 etapo veiklomis bus pabaigta įdiegti skaitytojų aptarnavimo technologinė sistema; projektu „Algirdas Dankisas – žurnalistas, fotografas, eseistas“ numatoma Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos leidykloje išleisti žinomo žurnalisto Algirdo Dankiso (1942–2014) kūrybos rinktinę;  projektu „Pamiršti baltų ženklai šiuolaikinėje atributikoje“ norima padėti vaikams ir jaunimui pažinti ir vertinti savo tautos etninę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą bei suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, pasitelkiant šiuolaikines technologijas.  Naujausias projektas – „Šiaulių krašto istorija vaizduose“.  Džiuljeta Maskuliūnienė kalbėjo ir  apie rajono bibliotekininkų  kraštotyros darbus, jų kokybę ir nurodė gaires, kaip pagerinti šią veiklą.
Projektą „Pamiršti baltų ženklai šiuolaikinėje atributikoje”  ir vykdomas veiklas išsamiai pristatė projekto vadovė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Joneta Filinskė.
Lida Smulkytė, Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė, supažindino bibliotekininkus su bibliografinio aprašo standartu, svarbiausiais bibliografinio aprašo kūrimo  elementais pabrėžė bibliografinio aprašo svarbą dokumentų ir analizinių aprašų paieškai.
Bibliotekinių procesų automatizavimo  inžinierius Kostas Aleksandrovičius supažindino su kibernetinio saugumo ir kompiuterinio raštingumo mokymų metodika, nurodė, kokių žinių šioje srityje dar trūksta bibliotekininkams.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) ŠRSVB skyriaus 2019 m. veiklos apžvalgą  ir ateities planus aptarė  LBD Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus pirmininkė Loreta Motuzienė.
Tradiciškai savo bibliotekų pasiekimus ir svarbiausias veiklos kryptis skaidrėmis pristatė  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Joneta Filinskė ir Varputėnų bibliotekos bibliotekininkė Vida Bernotienė.
Viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė pristatė ir pasveikino naujus darbuotojus: Džiuljetą Maskuliūnienę, viešosios bibliotekos vyriausiąją bibliotekininkę projektinei veiklai, Dalią Majorovienę,  vyresniąją specialistę ūkio reikalams, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyresniąją bibliotekininkę Jurgą Sajenkienę, Meškuičių bibliotekos vyresniąją bibliotekininkę Almą Čekanauskienę ir Paežerių bibliotekos vyresniąją bibliotekininkę Sigą Paplauskienę.
Vaizdinę metodinę parodą, skirtą „Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai“ parengė ir apžvelgė, išskirdama svarbiausius parodos rengimo akcentus, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė Zita Lažinskaitė.
Pasitarime dalyvavo ir visus, po karantino gausiai susirinkusius ir aktyviai įsitraukusius į veiklas,  pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Jis pasidžiaugė, kad ir karantino metu bibliotekos  rengė įdomias virtualias parodas, knygų pristatymus, organizavo nuotolinius skaitmeninio raštingumo mokymus.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Komentaras