Skip to content Skip to footer

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ organizatoriai kvietė viešąsias ir mokyklų bibliotekas, norinčias organizuoti renginius, kuriuose būtų pristatomos akcijos knygos, teikti paraiškas šioms knygoms laimėti.

Šiemet buvo gauta 389 bibliotekų paraiškos akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ knygoms įsigyti, kuriose prašoma  393 komplektų knygų. Pagal prašomų knygų kategorijas paraiškos pasiskirstė taip: 171 vaikų, 73 paauglių, 78 suaugusiųjų prozos, 24 poezijos, 47 publicistikos ir dokumentikos. Kai kurios paraiškos neatitiko keliamų reikalavimų: buvo prašoma ne vienos kategorijos knygų, o kelių, buvo nepažymėta, kurios kategorijos knygos reikalingos, neužpildyta nustatytos formos paraiška.

Skaitymo skatinimo programos lėšomis nupirkta knygų už 6910,30 vaikų  kategorijos knygų – 50 komplektų, paauglių – 50 komplektų, prozos suaugusiesiems – 30 komplektų, publicistikos ir dokumentikos – 30 komplektų, poezijos – 20 komplektų, kurie bus išdalinti laimėjusioms bibliotekoms.

Organizuojant „Metų knygos rinkimus“ nėra užsibrėžta aprūpinti visas bibliotekas akcijoje dalyvaujančiomis knygomis, – šiais knygų rinkimais siekiama skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą, patrauklų užsiėmimą.

Paraiškų vertinimo komisija įvertino pateiktas paraiškas ir sudarė sąrašą bibliotekų, kurioms paskirti knygų komplektai.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniams paskirti 4 knygų komplektai: Paežerių bibliotekai paskirtas Prozos suaugusiesiems knygų komplektas, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai – Publicistikos ir dokumentikos knygos, Verbūnų bibliotekai – paskirtas Poezijos knygų komplektas ir Meškuičių bibliotekai atiteko Vaikų kategorijos knygų komplektas.

Komplektai įstaigoms artimiausiu metu bus išsiųsti per kurjerių tarnybą.

Parengta pagal akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ organizatorių informaciją