Skip to content Skip to footer

2019 m. vasario 28 dieną suorganizuotas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras. Pranešimus apie 2018 metais bibliotekos pasiektus rodiklius, pateiktų ataskaitų kokybę ir fondo būklę skaitė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Nesavaitė, vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė ir Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Albina Černikienė. Pateikti vertingi patarimai apie darbo metodiką ir galimybes, norint pasiekti geresnius rezultatus.
Bibliotekos   direktorė Ingrida Klupšaitė apžvelgė numatomus 2019 metų statistinių ataskaitų pokyčius, pateikė pasiūlymus ir pastabas rengiant kitų metų dokumentus. 2018 metais įvykdytus projektus ir jų veiklas aptarė l. e. p. direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas. Aptartos numatomos projektinės veiklos 2019 metais, išsakyti patarimai ir idėjos būsimiems projektams. 2019 metais bibliotekos darbuotojai vykdys kraštotyrinį projektą, skirtą nykstančių kaimų ir vietovardžių istorijai išsaugoti. Šio projekto veiklas kuruos Audronė Kiršinaitė, kuri seminaro metu pateikė gaires ir metodiką, kuo remiantis bus renkama medžiaga, kokiuose šaltiniuose galima rasti naudingos informacijos, reikalingos informacijos pateikimui.
Rita Nesavaitė taip pat pristatė ir 2018 metų balandžio mėnesį startavusį projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (toliau – „Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu, taip pat jo teikiamomis galimybėmis. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka aktyviai įsijungia į šį projektą ir vykdys veiklas ir mokymus 23 bibliotekose. Mokymus ves 8 lektoriai. Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. Projekto partneriai: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Seminaro metu buvo eksponuojama spaudinių paroda ,,Žemaitija – per amžius brandinta, giesmėmis apipinta…“ (I ciklo dalis – ,,Žemaitijos vaidmuo Lietuvos istorijoje“), skirta Žemaitijos metams (parengė vyriausioji bibliografė Zita Lažinskaitė). Apie kokybišką spaudinių parodų ir virtualių parodų rengimą, jų įvairiapusiškumą, aktualijas papasakojo ir vaizdžius pavyzdžius pateikė Zita Lažinskaitė ir Almantas Šlivinskas.
Jau tradicija tapo, jog kiekvieno seminaro metu vaizdžius ir kūrybiškus bibliotekų pristatymus pateikia struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojos. Šį kartą pristatymus parengė Kužių, Kurtuvėnų ir Ringuvėnų, Romučių bibliotekininkės.
Pasitarime dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė.

Roberta Rasikienė,
Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė