Skip to content Skip to footer

1936 m. lapkričio 1 d.
Pradėjo veikti GRUZDŽIŲ valstybinė viešoji biblioteka
(dabar − Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka),
Lietuvos žinios. − 1937, saus. 2.

1941 m.
Įsteigta BAZILIONŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. − V., 1979. − D.2, p. 88.

1946 m.
Įsteigta MEŠKUIČIŲ biblioteka.
1946 m. Lietuvos TSR bibliotekų sąrašai, etatai, statistikos žinios.// LLMA, f. 476, ap. 1, b. 16, l. 91–92.

1956 m.
Įsteigta ROMUČIŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. − Vilnius, 1979. − D. 2, p. 90.

1961 m.
Įsteigta Narušaičių kaimo biblioteka. 1978 m. perkelta į Aukštelkę ir pavadinta AUKŠTELKĖS kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. − V., 1979. − D. 2, p. 90.

1971 m.
Įsteigta GILAIČIŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. − V., 1979. − D. 2, p. 89.

1971 m.
Įsteigta GINKŪNŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. −V., 1979. − D. 2, p. 89.

2021 m. lapkričio 24 d. Gilaičių biblioteka minėjo įsteigimo 50-metį

Pirmoji Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė Janina Jakubėnienė, dirbusi apie 30 metų, gerai pamena, kaip kūrėsi biblioteka.
1971 metų gruodžio 2 dieną tuometinis Šiaulių rajono Kultūros skyriaus vedėjas Jonas Vareika pasirašė įsakymą dėl bibliotekos steigimo Gilaičiuose. Janina Jakubėnienė prisimena, jog biblioteka iš pradžių glaudėsi jos namuose, gyvenvietės keturbutyje. Buvo dvi lentynos, 15 knygų ir 3 skaitytojai. Šis skaičius vėliau išaugo iki šimto. Tuo metu knygas gaudavo siuntiniu tiesiai iš Vilniaus knygų kolektoriaus, dar vėliau iš Saulučių, centrinės Kuršėnų vaikų bibliotekos. Iki 1971 metų pabaigos bibliotekoje buvo sukaupta apie 240 dokumentų.
1972 metais knygas pradėta teikti centralizuotai ir kas mėnesį.
1975 metais gyvenvietėje steigiant kultūros namus buvo numatyta biblioteką įkurdinti juose.
1992 metais biblioteka perkelta į vaikų darželį.
2002 metais — įkurta kultūros namų pastate antrajame aukšte.
1996–2000 m. Janina Jakubėnienė dirbo kartu su anūke Jugita Jakubėnaite.
2000–2007 m. Gilaičių bibliotekoje savarankiškai darbą tęsė Jurgita Jakubėnaitė.
2007–2013 m. bibliotekininke dirbo Audronė Kiuzlingienė.
Svarbiu pokyčiu tapo 2009 metais projekto „Bibliotekos pažangai“ metu įsigyti kompiuteriai ir įkurta vieša interneto prieiga.
2013 metais vyresniąja bibliotekininke dirbo Elona Jasinauskienė. Ji parengė projektą „Informacinės technologijos – tiltas tarp kartų“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto metu savaitgaliais atvykstanti į biblioteką dėstytoja mokė senjorus iš Sauginių ir Gilaičių kaimų  naudotis kompiuteriais, registruotis socialiniuose tinkluose, naudotis elektroninėmis paslaugomis, bendrauti elektroniniu paštu ir kt. Šiuo projektu Gilaičių biblioteka įsigijo šiuolaikines informacines technologijas – planšetinius kompiuterius. Jais moksleiviai-savanoriai konsultavo vyresniosios kartos žmones, padėjo jiems įsisavinti kompiuterinio raštingumo žinias. Už šį projektą Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijos konkurse Gilaičių biblioteka laimėjo nominaciją ,,Netradicinė biblioteka 2013“, už inovatyvią veiklą panaudojant informacines technologijas, netradicinių paslaugų plėtrą ir dermę su tradicinėmis paslaugomis.
Nuo 2015 metų Gilaičių bibliotekoje dirba Rita Bielskienė.
Ji įsijungdama į Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos programą,  aktyvina savo veiklą, skatina įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skiria vaikų, paauglių, jaunimo skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizuoja susitikimus su kūrėjais.
Biblioteka populiarina lietuvių ir užsienio autorių knygas, rengia popietes, knygų aptarimus, spaudinių parodas, netgi filmų naktis, dalyvauja įvairiose akcijose. Aktyviai dalyvavo Viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Personažų šėlsmas bibliotekose“,  kurio metu bibliotekoje apsigyveno personažas – Pelytė Zita. Gilaičių bibliotekos pelytę Zitą pamėgo ne tik gilaitiškiai, bet ir Kuršėnų, Gruzdžių, Kužių jaunieji skaitytojai.
Biblioteka skatina knygnešystę, savanorystę, kurioje dalyvauja daugiau nei 10 bibliotekos bičiulių. Propaguojamos ir populiarinamos krašto tautinės tradicijos, dalyvaujama edukacinėje veikloje, rengiami kraštotyros darbai. Vienas naujausių darbų – „Laidojimo tradicijos Gilaičiuose“, kuris nuolat papildomas.
Biblioteka bendradarbiauja su Gilaičių bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru, Kužių, Ginkūnų, Paežerių, Romučių, Gruzdžių bibliotekomis.
2017 metais biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos dalinai  finansuojamą skaitymo skatinimo projektą „Knygos teatro įkūrimas Gilaičių bibliotekoje“.  Aktyviai repetuojantis jaunimas metų gale tikisi surengti 3 naujo knygos teatro spektaklio premjeras.
Gražia tradicija tampa kartu su bendruomene organizuojama tarptautinė kaimynų diena „Kaip laikaisi kaimyne?“.
Gilaičių biblioteka aptarnauja Apšrujų, Bunokiškės, Biručių, Briešlaukio, Džiuikų, Gogiškių, Jakštaičių, Jakštaičiukų, Jonelaičių, Kurauskių, Kybarčių, Marmų, Nutaučių, Raupaičių, Siaurimaičių, Stonaičių, Šobliškių, Tyrelkų,  Užvėkių kaimų bei Smilgių ir  Sauginių gyvenviečių gyventojus.

Lapkričio 24 dienos popietę Gilaičių bibliotekoje, minint 50-mečio jubiliejų, buvo pristatytos atnaujintos erdvės, o taip pat ir kūrybinės dirbtuvės. Dėl pandeminės situacijos šalyje, bibliotekoje atsisakyta didesnio renginio ir apsiribota mažesniu dalyvių būreliu.

Skaityti daugiau > Gilaičių bibliotekoje paminėtas gražus jubiliejus

2021 m. gruodžio 3 d. Meškuičių biblioteka minėjo įsteigimo 75-metį

Meškuičių biblioteka įkurta 1946 metais greta Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios esančiuose parapijos namuose. Nuo 1956 m. biblioteka veikė apylinkės pastate. 1982 m.  biblioteka perkelta iš apylinkės į lopšelio-darželio patalpas.
1994 m. biblioteka iškeliama į Meškuičių mokyklos pastatą.
1997 m. miestelio biblioteka vėl keliama į lopšelio-darželio pastatą.
2009 m. biblioteka įsikuria erdviose Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo patalpose.
Ilgiausiai bibliotekoje dirbo  Genovaitė Vičienė.
2000–2001 m. dirbo Rasa Zurbienė. Ją pakeitė Asta Karpinaitė.
Nuo 2013 m. gruodžio mėn. vyresniąja bibliotekininke dirbo Vilma Briedienė. 2020 m. vasario 24 d.  bibliotekoje pradėjo dirbti Alma Čekanauskienė.
2005 m. birželio 1 dieną seniūnijos salėje įkurtas viešosios interneto prieigos taškas VIPT – gyventojai pradėjo nemokamai naudotis interneto paslaugomis.
2016 m. kovo mėn. įgyvendinant projektą „Verslo ir amatų akademija“, kurį rėmė Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka,  įkurta Info erdvė, kurioje vyksta mokymai, seminarai.
Meškuičių bibliotekos fonde sukaupta apie 15000 dokumentų.  Per metus skaitytojams išduodama apie 5000 dokumentų. Bibliotekoje užregistruota daugiau nei 300 nuolatinių skaitytojų, per metus apsilanko apie 2000 lankytojų.
Bibliotekoje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos.
Meškuičių biblioteka aptarnauja  Meškuičių miestelio, Dapkūnų, Daugėlaičių, Domantų,  Jurgaičių, Norkūnų, Misaičių, Mantaičių, Parkulpio,  Rupeikių kaimų (Meškuičių seniūnaitija) ir  Gavėnaičių, Klebonų, Kudagių,  Lūpaičių, Nikančių,  Noreikių, Tamošiūnų, Tautinių kaimų (Nikančių seniūnaitija) gyventojus.

2021 metų gruodžio 3 dieną Meškuičių kultūros namų salėje vyko šventinis Meškuičių bibliotekos 75-mečio paminėjimas. Į šventę susirinko garbūs svečiai iš rajono savivaldybės, aplinkinių kultūros ir visuomeninių įstaigų, bibliotekos draugai ir bendraminčiai, meškuitiečiai knygos gerbėjai, skaitytojai.

Skaityti daugiau > Šventinis Meškuičių bibliotekos 75-mečio renginys „Drauge su knyga“

2021 m. Ginkūnų biblioteka minėjo bibliotekos įsteigimo 50-metį

Ginkūnų bibliotekos ištakos siekia 1900-uosius metus, kai Ginkūnų dvaro savininkai Sofija ir Vladimiras Zubovai leido gyventojams naudotis dvaro bibliotekos knygomis.
Iki 1939 metų dvaro biblioteka buvo atvira žmonėms. 1950 m. Šapnagių kaime įkuriamas klubas-skaitykla. 1951 m. perkeliamas į buvusių ūkininkų Ramanauskų namą, kuris pavadinamas Šapnagių kaimo biblioteka. Jame buvo ne tik laikraščių, bet ir knygų.
1953 m. įsteigta Ginkūnų daržininkystės tarybinio ūkio biblioteka, išlaikoma ūkio profsąjungos lėšomis.
1971 m. įsteigta Ginkūnų kaimo biblioteka. Nuo 1976 metų biblioteka veikia buvusiame Zubovų dvaro kumetyne. 1978 m., įgijusi bibliotekininkės profesiją, bibliotekoje pradeda dirbti Ona Daukšaitė.
1998 m. spalio mėnesį biblioteka buvo perkelta į Sofijos ir Vladimiro Zubovų dvaro patalpas, nes kumetynas buvo grąžintas savininkams. Ona Daukšaitė organizuodavo įvairius renginius, tačiau daug laiko skyrė ir kraštotyrai.  Būdama Šiaulių miesto Samariečių bendrijos sekretorė, prie bibliotekos buvo įkūrusi krikščioniškos pakraipos būrelį vaikams „Mylėki artimą“.
2004 metais Ona Daukšaitė išrinkta geriausia Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininke. Ši nominacija – jos trisdešimties metų bibliotekoje kruopštaus darbo įvertinimas.
2005 metais biblioteka persikėlė į Ginkūnų seniūnijos pastato patalpas – erdvias, šviesias, šiltas, šiuolaikiškai suremontuotas – 8 vietų skaitykla, spaudinių parodoms rengti  ir organizuoti įvairius renginius.
2009 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Asta Bukantaitė.
2009 metų pabaigoje įkurta vieša interneto prieiga, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, kartu su Kultūros ministerija visoje šalyje įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekos lankytojams suteikta galimybė naudotis kompiuteriais ir nemokamu internetu.
2011 m. rugsėjo 1 d. bibliotekoje dirbti pradėjo Rimvida Linauskienė, prieš tai daugiau nei tris dešimtmečius dirbusi Smilgių bibliotekoje. Rimvida Linauskienė 2013 metais išrinkta geriausia 2012 metų rajono bibliotekininke.
2013 m. gruodžio mėnesį Rimvida Linauskienė dalyvavo šventiniame renginyje Prezidentūroje, Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“.
Bibliotekoje organizuojami renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, vykdomos projektinės veiklos, įvairūs kiti renginiai bei užsiėmimai jaunimui ir vyresnio amžiaus lankytojams.
Biblioteka ugdo gyventojų informacinę kompetenciją,  skatina gyventojus bendrauti, dalyvauti  edukaciniuose renginiuose, o susitikimai ir apsilankymai bibliotekoje praturtina ne tik žiniomis, skatina kūrybą, bet svarbiausia – bibliotekos erdvė ir jos renginiai – teikia džiaugsmą.
Ginkūnų biblioteka aptarnauja Ginkūnų, Malavėnų, Malavėniukų,  Šapnagių, Uosupio, Žeimių,  Žuvininkų kaimų gyventojus.

Minėdama bibliotekos įkūrimo jubiliejų Ginkūnų biblioteka parengė virtualią parodą „Kvietimas švęsti gyvenimą ir rudenį“: Ginkūnų bibliotekos senjorų klubo „Gabija“ veikla“.

„Kasdien žiūrėk į pasaulį taip, lyg matytum jį pirmą kartą.“    
Erikas Emanuelis Šmitas

GINKŪNŲ BIBLIOTEKOS SENJORŲ KLUBAS „GABIJA“

Idėją organizuoti senjorų laisvalaikio pomėgių klubą, 2014 m. kovo mėnesį Danutės Pocienės ir Onos Daukšaitės iniciatyva, suburtas Ginkūnų senjorų klubas, kuris veikė prie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro (ŠRSKC) Ginkūnų filialo, jame buvo įregistruoti 25 nariai. Klubo planuose – lankymasis mokyklose, susitikimai, kelionės. Tais pačiais metais vieningu klubo narių pritarimu išrinktas „Gabijos“ vardas. Nuo 2016 m. rudens klubui vadovauti ėmėsi Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Linauskienė ir iki šiol vadinasi Ginkūnų bibliotekos senjorų klubas „Gabija“.
Senjorų klube buriasi aktyvūs, veiklūs, kūrybingi ginkūniškiai senjorai. Daugybė metų darbo ir gyvenimiškos patirties yra turtas, kuriuo verta dalintis. Garbaus amžiaus žmonės yra aktyvūs bibliotekos renginių lankytojai. Susitikimų temos ir veiklos priklauso nuo mūsų visų fantazijos. Rengiamos kūrybines dirbtuves, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, diskusijos, poezijos skaitymai, organizuojamos ekskursijos – svarbiausia susitikti ir dalintis.
Klubas atviras visiems Ginkūnų bendruomenės senjorams ir bibliotekos lankytojams. Klubo veiklos tikslai: suburti bendruomenės senjorus, sudaryti erdvę kurti ir dalintis patirtimi, žiniomis ir gebėjimais, suteikti jiems galimybę aktyviai, įdomiai ir prasmingai praleisti laiką.

Susitikimo vieta: Ginkūnų biblioteka, Žeimių g. 9, Ginkūnai
tel. 8 (41) 58 90 66
Vadovė – Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Linauskienė

Nuotraukoje – Iš pažintinių kelionių – „Pažintis su Žemaitija“. 2019 m.

Virtuali paroda

„KVIETIMAS ŠVĘSTI GYVENIMĄ IR RUDENĮ“:
Ginkūnų bibliotekos senjorų klubo „Gabija“ veikla

2021 m. Romučių biblioteka minėjo bibliotekos 70-metį

Pirmieji įrašai I-oje inventorinėje knygoje padaryti 1951 m. Tada biblioteka buvo Smurgių kaime privačiame name ir vadinosi klubu-skaitykla. Įregistruoti pirmieji 246 fiz. vnt. Pirmoji vedėja buvo B. Daukšaitė.
1958 m. nurašymo aktuose surastos dviejų darbuotojų pavardės: skaityklos-klubo vedėja – B. Daukšaitė ir bibliotekos vedėjas Bronius Varkalis. Bibliotekai suteiktas Pakštelių pavadinimas.
1959 m.  bibliotekos vedėja dirbo Janinos Sutkienė.
1961 m. bibliotekoje pradėjo dirbti O. Lipskytė.
1966—2001 m.  dirbo Zofija Kanišauskienė.
2001 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Janina Spulginienė.
2005 m. biblioteka iš buvusios mokyklos patalpų perkeliama į naujas patalpas.
Nuo 2007 m. bibliotekoje dirba Janina Butnorienė.
2007 m. gautas kompiuteris ir įvestas internetas.
2009 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ bibliotekoje įsteigta vieša interneto prieiga, vartotojams skirti trys kompiuteriai su programine įranga.
Bibliotekoje sukauptas 4000 fiz. vnt. fondas, kuris nuolat atnaujinamas.
Romučių biblioteka aptarnauja Agailių, Gedinčių, Ivaškių, Kušeikių, Maizenių, Nugarių, Pakštelių, Papalskių, Pusbamblių, Rekčių, Ringuvėlės, Romučių, Smurgių, Strazdų, Žilių kaimų gyventojus.
Biblioteka bendradarbiauja su kaimo bendruomene, Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Kuršėnų poskyriu, Kuršėnų kaimiškąja seniūnija.

Minėdama bibliotekos įkūrimo jubiliejų Romučių biblioteka parengė virtualią parodą „Paklaidžiokim atminties takais – Romučių bibliotekai – 70“.

Virtuali paroda

Paklaidžiokim atminties takais – ROMUČIŲ BIBLIOTEKAI – 70

Komentaras