Skip to content Skip to footer

06.01 – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA;

145 m., kai gimė Marija LASTAUSKIENĖ IVANAUSKAITĖ (slp. Lazdynų Pelėda), prozininkė (1872–1957);

06.03 – SĄJŪDŽIO DIENA;

06.04 – TĖVO DIENA;

TARPTAUTINĖ AGRESIJOS PRIEŠ VAIKUS DIENA;

06.05 – PASAULINĖ APLINKOS DIENA;

06.08 – PASAULINĖ VANDENYNŲ DIENA;

06.14 – GEDULO IR VILTIES DIENA;

06.15 – OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA;

60 m., kai gimė Vytautas ALIŠAUSKAS, filosofas, eseistas, tekstologas (1957);

06.17 – PASAULINĖ KOVOS PRIEŠ DYKUMĖJIMĄ IR SAUSRĄ DIENA;

06.18 – 60 m., kai gimė Laimantas JONUŠYS, vertėjas, eseistas (1957);

06.19 – 70 m., kai gimė RUSHDIE Salman (Salmonas RAŠDIS), britų prozininkas (1947);

150 m., kai gimė Česlovas SASNAUSKAS, kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, dainininkas (tenoras) (1867–1931);

06.23 – BIRŽELIO SUKILIMO DIENA;

06.24 – RASOS IR JONINIŲ DIENA;

06.26 – TARPTAUTINĖ DIENA KOVAI SU NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMU IR NELEGALIUS JŲ PLATINIMO KELIUS;

TARPTAUTINĖ DIENA PRIEVARTOS AUKOMS PAREMTI;

06.27 – 85 m., kai gimė Kazys SAJA, dramaturgas, prozininkas, Kovo 11-osios akto signataras (1932);

06.29 – 75 m., kai gimė Jurgis JUOZAPAITIS, kompozitorius (1942);

ŠVENČIŲ DIENOS
ATMINTINOS DIENOS