Skip to content Skip to footer

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE
2017 M. BIRŽELIO  MĖNESĮ

AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vasara su knyga“ (veiks iki 08-31).

 BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ir pražuvo kaip sapnas“ (Marijai Lastauskienei-Ivanauskaitei – 145) (veiks iki 06-15).

17 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Istorijos puslapiuose“, skirta Okupacijos ir genocido dienai (veiks iki 06-30).

BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Rudenį ir dangus žydresnėmis žvaigždėmis nusėtas“ (Antanui Vienuoliui – 135) (veiks iki 06-21).

■ 6 d. 9 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – rytmetis moksleiviams „Savanoriauju bibliotekoje“, skirta akcijai „Vasara su knyga“.

DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Esu laimingas, kad rašau vaikams“, skirta rašytojo Vytauto V. Landsbergio 55-mečiui (veikia nuo 05-25 iki 06-21).

GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

7 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – fotografijų paroda „Bibliotekos savanoriai 2014–2017 m.“ (veiks iki 08-14).

■ 14 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Burtai, stebuklai, magija“ (veiks iki 06-30).

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vakarė žvaigždė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veikia nuo 01-06 iki 12-31).

GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. 17 val. – GINKŪNŲ PARKE – popietė vaikams „Šėlionės ir staigmenos su Kake Make ir Pepe Ilgakojine“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Rengia Ginkūnų biblioteka ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialas.

■ 1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda Gimtoji kalba – kaip motina, kaip saulė“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams (veikia nuo 05-09 iki 06-03).

3 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nuostabus pasaulis ir jame – Lietuva“, skirta Piliakalnių metams (veiks iki 06-30).

 

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

2 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Neskriausk manęs“, skirta Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai (veiks iki 06-16).

■ 8 d. 10 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Vasarėlė su knyga“.

14 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tegul nebūna žmogui atimta Tėvynė“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-28).

■ 14 d. 14 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – garsiniai skaitymai „Išvežti gyvenimai ir likę randai“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

20 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – rankdarbių paroda „Paparčio žiedo burtai“, skirta Rasos ir Joninių dienai (veiks iki 07-05).

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pasakos-nepasakos“ (Vytautui V. Landsbergiui – 55) (veikia nuo 05-25 iki 06-10).

■ 15 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šmaikšti rašytojo plunksna“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 07-10).

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių, paroda „Ne vien gamtos sukurta“, skirta Piliakalnių metams (veiks iki 06-30).

■ 5 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Amžinųjų vertybių beieškant“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).

■ 7 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA organizuoja žygį dviračiais „Romučių ir Rekčių piliakalnių lankymas“. Vykdomas projektas „Nežiopsok! Kas dar liko – užfiksuok!“ (II etapas), skirtas Piliakalnių metams.

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių piešinių paroda „Vaikystės takeliu – sporto žingsneliu“, skirta Sporto metams (veikia nuo 05-08 iki 06-05).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE– spaudinių paroda „Tėtis, kuris skaito paskaitas ne tik savo vaikams“ (Vytautui V. Landsbergiui – 55) (veikia nuo 05-12 iki 06-05).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos moksleivių nuotraukų paroda „Autentiški liaudies rūbai“, skirta Tautinio kostiumo metams (veiks 06-30).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Tremties atmintis – skausmu paženklinta“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks 06-30).

■ 9 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE edukacinis užsiėmimas „Piliakalniai mano gimtinės dalis“, skirtas Piliakalnių metams.

■ 16 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRUJE – spaudinių paroda „Kazys Saja kuria iš skausmo ir meilės“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 07-03).

KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – šventė pradinių klasių moksleiviams „Vaikystės vaivorykštės spalvos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių, skirtų vaikų vasaros skaitiniams, paroda „Knygutės ir vasara“ (Vytautui V. Landsbergiui – 55) (veikia nuo 05-20 iki 08-19).

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ir pražuvo kaip sapnas“ (Marijai Lastauskienei-Ivanauskaitei – 145; Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).

■ 22 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė priešmokyklinio amžiaus vaikams „Vasara su knyga“.

KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nevarstomas duris pravėrus“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).

■ 9 d. 10 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – rytmetys Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ „Žiogelių“ grupės vaikams „Mažais žingsneliais į knygų šalį“.

NAISIŲ BIBLIOTEKA

14 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ir stingsta ašara į ledą – Tėvyne mano, tau esu“, skirta Okupacijos ir genocido dienai (veiks iki 06-30).

■ 20 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Už nevarstomų durų“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).

■ 21 d. 13 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – „Vasaros skaitymai“: garsinis Kazio Sajos knygutės „Čia kažkas yra“ skaitymas vaikams.

RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (veiks iki 06-16).

■ 19 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nenusimink – rasi rasoj rasi…“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 07-04).

RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

13 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tiesos šviesa ir šešėliai“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-20).

■ 23 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Čia kažkas yra“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-29).

■ 29 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – knygų paroda „Nėr dienelės be knygelės“, skirta Vasaros skaitymams (veiks iki 08-22).

ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. 12 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKA organizuoja žygį dviračiais į Romučių ir Rekčių piliakalnius, skirtą Piliakalnių metams.

12 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Teisybės kelias visada skaudus“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-20).

■ 21 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Labiau linksmos, negu liūdnos knygos“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-28).

ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

■ 2 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – knygų, rekomenduojamų vasaros skaitiniams, paroda „Valio! Vasara!…“ (veiks iki 06-30).

ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE –  popietė vaikams „Kaip smagu draugų būrely!“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir akcijos „Atostogaukime su knyga“ pradžiai.

■ 6 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Ei, slėpkitės!“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-16).

VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. 15 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Mano laiminga vaikystė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

■ 12 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Būrimas obuolio sėklom“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).

VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – naujų knygų teminė lentyna „Knygos laukiančios tavęs“ (veikia nuo 05-20 iki 06-23).

■ 1 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – knygų paroda vaikams „Knygų herojai – pašėlę pramuštgalviai“ (veikia nuo 05-25 iki 06-30).

10 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ešelonai į rytus“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-30).

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

7 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ji buvo Simonaitytė“, skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 07-10).

■ 12 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kazio Sajos gyvenimas ir kūryba“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 26 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kazio Sajos kūrinėliai vaikams“ (Kaziui Sajai – 85) (veiks iki 06-30).