Skip to content Skip to footer

Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šią dieną yra paskelbta skaitymo skatinimo akciją „Lietuva skaito“.
Šia proga 2019 m. gegužės 7 d. Ringuvėnų, o 8 d. Romučių bibliotekose bibliotekininkė Janina Butnorienė pakvietė savo skaitytojus prisijungti prie akcijos ir drauge paskaityti knygas. Šiandien mažai kas skaito poezijos, tai garsiniam skaitymui buvo pasirinkta skaityti ją. Iš nesenai gautos naujo poezijos almanacho „Jungtys“ knygos skaitėme poetų eiles. Įtaigiai skambėjęs poezijos žodis jaudino klausytojus, žadino vaizduotę. Gražūs poezijos posmai pakylėja virš kasdienybės, atitolina nuo rutinos.
Jaukiai skambėjęs poezijos žodis sušildė renginyje dalyvavusiųjų širdis.

Janina Butnorienė,
Ringuvėnų ir Romučių bibliotekų bibliotekininkė

Komentaras