Skip to content Skip to footer

2019 m. gegužės 7-ąją skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito!“ pasitiko šūkiu: Nudžiugink nors vieną knygą! Saulėtą rytą Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Linauskienė pasikviesdama drauge dirbusią Ginkūnų bibliotekoje bibliotekininkę Oną Daukšaitę surengė skaitymų rytmetį Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos lauko klasėje priešmokyklinio ugdymo vaikams „Suverkime vaikystės pasakas“.
Pasaka – tai puikus kūrybos menas. Vaikystėje bene kiekvienas susiduria su pasakų pasauliu. Pasakos turi ne tik auklėjamąjį poveikį, bet ir terapinę funkciją: padeda suprasti save ir kitus, pajusti ne tik savo, bet ir kitų norus bei emocijas.
Susirinkusiems vaikams ir jų mokytojoms O. Daukšaitė pasekė keletą pasakų iš savo vaikystės, skaitė pasakėles iš knygelių „Šarkelės pasakos“ su moralu ir „Miško pasakėlės“, kuriose reikėjo padėti kiškiukams suskaičiuoti.
Po to patys vaikai pristatė savo sukurtas kartu su tėveliais knygeles: originalios pieštos, spausdintos, klijuotos, įrištos ir pačių vaikų iliustruotos. Vaikų sukurti darbeliai buvo paskolinti Ginkūnų bibliotekai, o suvėrus vaikystės pasakas bibliotekininkė išskubėjo atgal į biblioteką parengti jų parodėlę.
Žodis, perskaitytas ar sukurtas turi stebuklingų galių. Mūsų žodžiai turi skatinti vaikus įdomiai augti ir tobulėti.

Rimvida Linauskienė,
Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Komentaras