Skip to content Skip to footer

Gruzdžių AugustinoGriciaus bibliotekos eiliuotojų klubo ,,GIRSTULĖ“ narės Elytė Vilčiauskienė, Dalė Švaplienė, Irena Šufinskienė, Gražina Slavikienė ir Jurgita Jasiškytė lapkričio 5 dieną dalyvavo tradicinėje regioninėje poezijos šventėje „Žodžių pynė margoj juostoj “. Ši tradicinė šventė vyko Kuršėnuose ir buvo skirta Bendruomenių metams ir Bibliotekų metams. Šiaulių rajono literatų asociacijos pirmininkė Nijolė Girniuvienė pristatė svečius iš Naujosios Akmenės, Mažeikių bei Šiaulių rajono literatų asociacijos narius; klausėmės naujų posmų, jaunųjų atlikėjų dainų, skaitėm savo eiles – pailsėjome ir kūnu, ir siela. Buvo smagu susitikti draugus iš kitų literatų klubų, pasidžiaugti naujai išleista Antano Abako poezijos knyga ,,Laukimo saldi sula“. Jurgita Jasiškytė pristatė 2016 metais Bibliotekų metams išleistą šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinę ,,Pasidalinkim ilgesį perpus“, kurią sudarė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė. Rinktinėje publikuojama net trisdešimt šešių autorių iš įvairių Lietuvos bibliotekų kūryba.

Gražia švente pasidžiaugė ir daug gražių palinkėjimų išsakė Lietuvos Respublikos Seimo narės R. Baškienės padėjėja A. Grakauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja I. Venciuvienė ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė J. Lubienė, bei Pavenčių bendruomenės pirmininkė I. Kerienė.

Jurgita Jasiškytė
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė