Skip to content Skip to footer

2018 metų lapkričio 15 dieną įkurtas Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius. Steigiamojo susirinkimo metu Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė, profesorė Genovaitė Kačiuškienė visus pasveikino, palinkėjo sėkmės prasmingose veiklose, kurios Kuršėnuose vyksta jau daug metų.
Burtis į bendraminčių, mylinčių ir vertinančių gimtąją kalbą, krašto istoriją, puoselėjančių tikrąsias vertybes, būrį pakvietė Lietuvių kalbos draugija.
Kuršėnuose, išskirtiniame šviesiausių Lietuvos asmenybių mieste, savo gilius pėdsakus paliko daug rašytojų, kalbininkų, menininkų. Šiuo laikmečiu kuriančių taip pat netrūksta. Kuršėnų krašto žmonės saugo savo istoriją: rengia minėjimus, kalendorių šventes, čia vyksta iškilių rašytojų ir kalbininkų premijų teikimai, kalbos dienos ir koncertai, skirti lietuvių kalbai. Prasmingus darbus dirba mokytojai, istorikai, kultūros darbuotojai. Į Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrių įsijungė dvidešimt penki įvairiausių profesijų žmonės.
Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus įkūrimo proga nariai buvo pagerbti kukliomis dovanėlėmis – draugijos ženkleliais ir skirtukais. Atviru balsavimu buvo išrinkta skyriaus valdyba: pirmininkė Vida Ragauskienė, pavaduotoja Alina Šimkevičienė, sekretorė Vitolda Dovidauskienė.
Gaila, kad ne visi galėjo dalyvauti steigiamajame susirinkime. Bet mes visi kartu mintyse, laukiančiuose bendruose darbuose ir susitikimuose. Visi, kas susidomės šia veikla ir norės papildyti šį gražų sąrašą, visada yra laukiami.
Skyriaus įkūrimas – viena iš projekto „Lituanistika Šiaulių rajone – iš praeities į dabartį“ veiklų. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Šiaulių rajono savivaldybė. Projektą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Informaciniai rėmėjai: Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis https://kursenai.lt, Kuršėnų krašto ir Šiaulių rajono laikraštis „Kuršėnų krašto žinios“, rajono savivaldybės tinklalapis http://www.siauliuraj.lt

Vida Ragauskienė, projekto vadovė,
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė

Nuotraukos Vidos Ragauskienės

Projektą remia:

Projektą vykdo

 

Komentaras