Skip to content Skip to footer

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje 2017 m. liepos 11, 12, 13, 25, 26 dienomis vyko informacinio raštingumo mokymai. Juose dalyvavo organizacijų, dirbančių su socialinės atskirties  žmonių grupėmis darbuotojai, Kuršėnų kaimiškos seniūnijos, Kuršėnų Vytauto Vitkausko  bibliotekos, Vaikų globos namų, Šiaulių rajono neįgalių organizacijos Kuršėnų skyriaus darbuotojai, trečiojo amžiaus universiteto lankytojai.
Šie mokymai – dalis veiklų, skirtų Medijų ir informacinio raštingumo projekto „Išdrįskime pasitikti kintantį pasaulįvykdymui, kurį remia Lietuvos kultūros taryba.
Informacinių technologijų specialistas Remigijus Danielius vedė mokymus šiomis temomis: elektroninio parašo sukūrimas ir panaudojimas, etiketas elektroninėje erdvėje, elektroninių dokumentų kūrimas, elektroninės paslaugos.  Labai naudingai buvo pateikta informacija apie „Google“ paslaugas.
Informacinio raštingumo kursų lankytojai džiaugėsi paslaugų naudingumu, pritaikymu kasdieninėje veikloje, pabendravimu netradicinėje erdvėje, pažadėjo dalyvauti  ir kituose bibliotekos renginiuose.

Vida Ragauskienė,
projekto vadovė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyresnioji  bibliotekininkė

kursenu herbas logo1