Skip to content Skip to footer


„Biblioteka kaime visą laiką buvo ir yra žinių šaltinis, žmonių susibūrimo vieta, šviesos žiburėlis. O kiek žmonių ją pasiekia – tai jau bibliotekininko nuopelnas.“
Aldona Blauzdienė / Raguva. – V., 2001. – P. 514.

Šiupylių biblioteka įkurta 1957 metais.
Pirmoji bibliotekos darbuotoja buvo Kazimiera Ramanauskienė. Nuo1959 iki 1981 m. vyko didelė darbuotojų kaita, bibliotekoje dirbo: Birutė Stumbrienė, Stasė Savickaitė-Špinkienė, Milda Neimantaitė-Tomkienė, Julė Dargevičiūtė, Genutė Dakanytė-Znutienė, M. Žiulpienė, Irena Gedminaitė-Petravičienė, Adelė Gužauskienė, R. Stasiulytė-Jokubaitienė, Danutė Gužauskienė, Liuda Povilaitytė. 1981–2009 m. bibliotekoje dirbo Dalia Grybauskienė. Ją pakeitė Jurgita Stankaitienė.
Nuo 2014 m. Šiupylių bibliotekoje dirba Salvinija Šeškauskienė.
Biblioteka šešis kartus kėlėsi iš vienų patalpų į kitas. Bibliotekininkė Stasė Savickaitė-Špinkienė, kuri Šiupylių bibliotekoje dirbo 1961–1962 m., prisimena:
„Biblioteka buvo „Tarybinės žemės“ kolūkio raštinės pastate, dešinėje pusėje. Tuoj įėjus buvo skaitykla, kurioje laikraščiai ir žurnalai, o toliau (kitame kambaryje) knygų fondai. Į biblioteką vieną kartą buvo atėjęs Augustinas Gricius. Kalbėjome apie knygas, ką žmonės skaito, domėjosi apie šiupyliškių gyvenimą.“
Iš Mildos Neimantaitės-Tomkienės, dirbusios 1962–1970 m. atsiminimų:
„Bibliotekos patalpos buvo perkeltos pas šiupylietį Jurgį Lideikį. Kada prie kultūros namų buvo atgabentas namas,buvo pastatytas priestatas prie kultūros namų, į kurį buvo perkelta biblioteka. Mano darbo metais buvo atvykęs Augustinas Gricius su Juozu Baltušiu, Vaciu Reimeriu, Mykolu Sluckiu. Susitikimas vyko Augustino Griciaus name“.
1991 m. Šiupylių biblioteka perkelta į Šiupylių kolūkio pastatą-kontorą (buvusį Šiupylių lopšelio-darželio pastatą), vėliau – į gyvenamąjį  pastatą.
Nuo 2015 metų biblioteka jaukiai įsikūrė Šiupylių kaimo bendruomenės namuose.
Bibliotekos fonde, kuris nuolat atnaujinamas, sukaupta virš  6 360 fiz. vnt. Skaito 159 skaitytojai, per metus apsilanko apie 1200 lankytojų.
Šiupylių biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Šiupylių kaimo bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialu, Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka.
Biblioteka aptarnauja Augučių, Biržių, Lukošaičių, Maldenių, Mažeikių, Rakandžių, Šėkščių, Šiupylių kaimų gyventojus.

Šiupylių bibliotekos bibliotekininkė Salvinija Šeškauskienė

Nuotraukos iš bibliotekos foto archyvo

Komentaras