Skip to content Skip to footer

Šakyna čia, kur jau seniai
Į dangų lipa apyniai,
Kur lygumos vėl dalgį kalą,
O vakarais – alus ant stalo…

…Ir tu žmogau, kitoks tapai;
Šakynos praeities varpai
Jau aštuonioliktaisiais kvietė
Į kovą ariantį valstietį…

…Kur beeini, ką bedarai,
Vis tiek mielesnė tau už viską
Šakyna – šiaurės vakarai…
/Antanas Budzinskas/

 

2018 metų gruodžio 6 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filiale vyko tradicinė Šiaulių rajono Metų kraštotyrininkų pagerbimo šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Atvykusius šventės dalyvius, kraštotyros entuziastus iš Šiaulių, Kuršėnų, Ginkūnų svetingai pasitiko Šakynos filialo kultūros darbuotojai, o renginio pradžioje  ekskursiją po žymias Šakynos krašto vietas vedė ir trumpai supažindino su reikšmingiausiais Šakynos krašto istoriniais faktais ir žymiais žmonėmis šio krašto šviesuolis Stanislovas Šalkauskas. Šakynos kraštas turtingas šį kraštą garsinusiais žymiais žmonėmis. Čia gimė skulptorius, kunigas Antanas Rimavičius, 1863 metų sukilimo dalyvis, mokslo populiarintojas, knygnešių rėmėjas Pranciškus Lipštavičius, kunigavo religinių raštų rengėjas Antanas Bortkevičius, Livonijos garbės kanauninkas, Šakynos klebonas Juozapas Varanavičius, lietuviškos spaudos draudimo metais lietuvišką spaudą platino knygnešiai, gyveno ir kūrė poetas, bibliotekininkas, kraštotyrininkas  Antanas Budzinskas.
Oficialiąją  renginio dalį  vedė Šakynos filialo kultūros renginių organizatorė Sigita Butvidienė ir meno vadovas Rimantas Mickevičius. Šventės dalyviai tylos minute pagerbė šių metų vasaros pabaigoje į amžinybę išėjusios kraštotyrininkės, ilgametės Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkės, kultūrologės, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės, Kultūros ministerijos darbuotojos Irenos Seliukaitės atminimą.
Geriausius Metų jaunuosius kraštotyrininkus pristatė Premijos skyrimo Vertinimo komisijos narė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Eleną Leparskienė. Šį var­dą pel­nė – Kužių gimnazijos mokinys Augustas Jasiūnas (vadovė Kužių gimnazijos istorijos mokytoja Violeta Laurutienė) ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinė Rusnė Griciūtė (vadovė Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos istorijos mokytoja Alina Šivickaitė).
Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko premijos skyrimo vertinimo komisijos pirmininkė Laimutė Varkalienė pristatė pretendentus garbingam Metų kraštotyrininko vardui ir paskelbė Metų kraštotyrininką.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto ir Kultūros skyrių padėkos įteiktos Metų kraštotyrininko premijos konkurso dalyviams: Zigmui Ripinskiui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistui, laidos „Sodžius“ kūrėjui; Jūratei Formanskei, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai metodininkei; Vidai Ragauskienei, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausiajai bibliotekininkei; Rimvidai Linauskienei, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ginkūnų struktūrinio teritorinio padalinio vyresniajai bibliotekininkei; Violetai Laurutienei, Kužių gimnazijos istorijos mokytojai-metodininkei; Jonui Kiriliauskui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui, kraštotyrininkui.
17-oji Šiaulių rajono metų kraštotyrininko premija šiemet paskirta Šakynos krašto istorijos tyrinėtojui, kraštotyrininkui Stanislovui Šalkauskui.
Stanislovo Šalkausko dėka įamžintas Šakynos krašto šviesuolių atminimas: pagamintos ir pritvirtintos atminimo lentos prie namo, kuriame gimė nepriklausomos Lietuvos policijos viršininkas Vladas Jankauskas, 1863 metų sukilimo dalyvis Pranciškus Lipštavičius. Iš Šakynos kilusiam kunigui skulptoriui Antanui Rimavičiui pats S. Šalkauskas padarė koplytstulpį. Jo dėka palaikomi ryšiai su Latvijos Balvi miestelio bendruomene, kurioje gyveno ir kunigavo A. Rimavičius. Stanislovo Šalkausko pastangų ir iniciatyvos dėka Šakynoje pastatytas riboženklis-stogastulpis prie kelio Šiauliai – Šakyna, karavykas miestelio centre bei skulptūra knygnešystei Šakynos krašte įamžinti.
Metų kraštotyrininką sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, įteikdamas Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro Padėką, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Lietuvos
Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė. Laimutė Varkalienė įteikė Lietuvos kraštotyros draugijos Pirmininko Liberto Klimkos Padėką ir leidinį „Liaudies kultūra“. Nominantą sveikino Šakynos seniūnas Mindaugas Gedvila, Šakynos bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerienė, Žarėnų bendruomenės pirmininkė Jolanta Gedaminskienė, Šakynos mokyklos atstovai bei mokyklos direktorius Vytautas Arvasevičius, Šakynos bibliotekos bibliotekininkė Zina Keturakytė.
Šventės metu veikė  Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kų, pretendentų į Metų kraštotyrininko vardą  pa­reng­tų kraš­to­ty­ros dar­bų pa­ro­da.
Paskutinis šventės akcentas – daina, tapusi neoficialiu Šakynos miestelio himnu, kuriai žodžius parašė šviesios atminties Šakynos krašto poetas Antanas Budzinskas, o muziką sukūrė Rimas Mickevičiaus „Šakyna – šiaurės vakarai“, kurią dainavo visi šventės dalyviai.

Rita Nesavaitė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

Nuotraukos Ritos Nesavaitės ir  Jūratės Formanskės

 

 

Komentaras