Skip to content Skip to footer

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiuo metu įgyvendina tris Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamus projektus. Neseniai keletą kino kūrybinių užsiėmimų pravedė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, vykdantis projektą „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose“, netrukus bus įsigyta ir reikalinga kino įranga. Intensyvią projektinę veiklą pradėjo ir Ginkūnų padalinys, laimėjęs Kultūros tarybai 2018 metams teiktą projektą „Ginkūnų žemės šviesuolių Janulaičių gyvenimo ir darbų keliais“. Tai veiklos, skatinančios bendruomeniškumą, puoselėjančios istorinių asmenybių – Augustino, Julijos ir Veronikos Janulaičių – vaidmenį ir jų paveldą bendruomenės atmintyje, kraštotyroje ir žiniasklaidoje. Teisininkas, istorikas, profesorius, publicistas Augustinas Janulaitis (1878–1950) nusipelnė Lietuvai ne tik savo moksline, kultūrine veikla. Šis žmogus energingai kovojo už lietuviško spausdinto žodžio laisvę, o knyga jam buvo ne tik informacijos šaltinis, bet ir didelė vertybė. Todėl balandžio 16 d. Ginkūnų bendruomenei organizuota edukacinė-kultūrinė išvyka į Kauną, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyrių, kuriame saugoma apie 14 000 Augustino Janulaičio asmeninės  bibliotekos knygų įvairiomis kalbomis, įvairaus amžiaus. Šios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas Alvydas Surblys išsamiai pasakojo apie vertingą senų knygų palikimą, gautą apie 1965 m. Rankraštinis fondas tuomet pateko į Lietuvos Mokslų akademijos biblioteką. Dauguma jų – rusų, vokiečių ir lenkų kalbomis. Taip pat yra leidinių lietuvių, prancūzų, lotynų, anglų, jidiš kalbomis. A. Janulaičio bibliotekoje vyrauja teisės ir istorijos literatūra. Ši kolekcija išskirtinė tuo, kad joje gana daug disertacijų – apie 400. Sužinojome ir pamatėme, jog fonde yra nemažai jam dovanotų knygų iš kitų asmeninių, daug dedikuotų, su autografais leidinių.
Susitikime dalyvavo ir Augustino Janulaičio anūkas Ramūnas Janulaitis, Kauno Sugiharos namų-muziejaus  direktoriaus pavaduotojas. Išgirdome ir sužinojome išsamių ir įdomių faktų apie senelį, namą, kuriame nuo 1932 m. gyveno Augustinas Janulaitis su šeima. Šiuo metu pastatas paskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu, jame gyvena jų palikuonis Ramūnas Janulaitis su šeima ir artimaisiais.
Aplankėme Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus (K. Donelaičio g. 64) sodelyje esančią Knygnešių sienelę, kurioje įamžinta 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių. 2-ojoje lentoje „Pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai“ greta kitų pavardžių įrašyta: „Janulaitis Augustinas, studentas“.
Pakeliui į Petrašiūnų kapines, stabtelėjome prie Sugiharos namų-muziejaus, kuriame dar kartą susitikome su Ramūnu Janulaičiu, išgirdome pasakojimą apie muziejaus istoriją ir veiklą, apžiūrėjome ekspoziciją lankytojams. Kapinėse prie Augustino Janulaičių šeimos kapo uždegėme žvakes, padėjome gėlių.
Prieš išvykdami namo, trumpam stabtelėjom prie Kauno pilies, kur įsikūręs Santakos parkas, kuriame galėjome pasigrožėti, kaip susilieja Nemuno ir Neries upės.
Įdomu ir miela buvo sužinoti, išgirsti, pamatyti  Ginkūnų krašto žemės šviesių asmenybių ištakas, kurios paliko didžiulį pėdsaką ne tik Šiaulių kraštui, bet ir Lietuvai. Rudenį numatomas kitas Ginkūnų bendruomenei skirtas renginys – istorinis muzikinis vakaras, kuris dar kartą primins šio krašto šviesuolių – Janulaičių paveldą, kovą už lietuvišką žodį.

Rimvida Linauskienė,
Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Projektą remia

logo1

Projektą vykdo

logo svetaine veidas apkarp

Komentaras