Skip to content Skip to footer

Įsiklausyk, kaip skamba vakaro tyla
Advento laukimu ir paslaptim užburta.
Blanki žvakelė, sielas šildanti liepsna.
Įsiklausyk, kaip skamba vakaro tyla.
Joje gili prasmė, Kalėdinio laukimo turtai.
Už lango išmaldos prašanti žiema.
Įsiklausyk kaip skamba vakaro tyla,
Advento laukimu ir paslapties užburta…

Nijolė Špečkauskienė

2019 m. gruodžio 10 dieną Kairių bibliotekoje lankėsi Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ „Smalsučių“ grupės vaikai su  auklėtojomis. Mažieji ugdytiniai dalyvavo garsinio skaitymo pramogėlėje „Kai tylus vakaras ateina…“. Vyresnioji bibliotekininkė Ramutė Preimontienė skaitė vaikams pasakas, kurių mažieji mėgsta klausyti tyliais ir ramiais advento vakarais. Atsidėkodami už šiltą priėmimą, vaikai surengė koncertėlį: deklamavo eilėraščius, dainavo daineles . Bibliotekoje surengė „Smalsučių“ grupės vaikų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogės Almos Šulčienės kalėdinių darbelių parodą „Ištiesk gerumo delnus“. Parodos iniciatorė ikimokyklinio ugdymo pedagogė Almo Šulčienė. Šios mielos miniatiūros bus padovanotos bibliotekos lankytojams kaip mažos kalėdinės dovanėlės.

Ramutė Preimontienė,
Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Komentaras