Skip to content Skip to footer

Tau, vaikuti, dovanoju

Skambią skambią kalbą.

Lyg varpeliai,

Lyg žvangučiai

Jos žodeliai skamba.

                                  A. Matutis

Sausio 18 d. Kairių bibliotekoje vyko garsinių skaitymų rytmetis „Kviečia Anzelmo Matučio knygelės“, skirtas pažymėti rašytojo gimimo 100-tį. Renginyje dalyvavo Kairių jungtinės mokyklos pirmokai, lydimi mokytojos Jūratės Gailaitienės.

Anzelmas Matutis gimė 1923 m. sausio 7 d. ūkininko šeimoje. 1942 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Dirbo mokytoju Santaikoje, Simne (Alytaus raj.), Seirijuose (Lazdijų raj.), Alytuje. Vyresnioji bibliotekininkė trumpai papasakojo apie poeto gyvenimą ir kūrybą. O kurti jis pradėjo labai anksti: būdamas šešiolikmetis moksleivis jau laimėjo dvi „Žiburėlio“ žurnalo literatūrinio konkurso premijas, o jo eilėraščių rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu Hanso Kristiano Anderseno garbės diplomu. Susipažinę su A. Matučio knygutėmis, esančiomis bibliotekoje, pirmokai pasirinko eilėraščius ir juos skaitė, taip pat išbandė savo aktorinius gebėjimus vaidindami eilėraštį „Tuoj ir rytoj“.

Biblioteka kviečia apžiūrėti ir spaudinių parodą „Tai margumai genelio“, skirtą A. Matučio gimimo metinėms ir veiksiančią iki sausio 25 d.

Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Ramutė Preimontienė

Komentaras