Skip to content Skip to footer

ANETOS KORYZNĖS KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS DARBŲ PARODA „KELIONĖ“ ŽADŽIŪNŲ JOVARO BIBLIOTEKOJE

AUTORĖ APIE PARODĄ

Išdrįsau Jums pristatyti savo kompiuterinės grafikos darbų ciklą, kurį pavadinau „ Kelionė“. Minėtą darbų rinkinį sudaro 5 koceptualūs kūrybiniai objektai: „Man reikia eiti“, „Ieškokite moters“, „Negaliu laukti“, „Turiu skubėti“, „Negrįšiu“. Šie darbai atspindi likimo vingius. Antram gyvenimui prikeltose fotografijose veidai man svetimų žmonių, tačiau jie yra mūsų bendros istorijos dalis, todėl verti gyvuoti man kūrybinėje erdvėje. Esu jausminga asmenybė ir negalėjau abejingai praeiti pro nuotraukas, kurias antikvariato savininkas ketino tiesiog išmesti. Kūrybinius vaizduojamosios dailės darbus papildo mano pačios sukurtos eilės kelionės ir jos laukimo tema.

AUTORĖ APIE SAVE

Esu šiaulietė dailininkė, dirbu dailės ir technologijų mokytoja Šiaulių V. Kudirkos ir Medelyno progimnazijose. 1997 m. baigiau Janonio gimnaziją, 2002 m. ŠU Menų fakultete baigiau dailės ir technologijų studijų programą, įsigijau dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2002 m. ŠU Humanitariniame fakultete baigiau antrosios pakopos istorijos krypties paveldosaugos studijų programą, įsigijau aukštąjį išsilavinimą ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. 2004 m. baigiau ŠU Menų fakultetą ir įsigijau meno istorijos magistro laipsnį. Parodose eksponuojamus aliejinės tapybos, grafikos ir autorine technika atliktus kūrybinius darbus paįvairinu pačios sukurtais eilėraščiais. Rengiu autorines parodas Lietuvoje, dalyvauju grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Mano darbų yra Įsigiję Lietuvos, Rusijos, Vokietijos, Anglijos ir JAV meno mylėtojai. Mielai kuriu nestandartinio ir itin didelio formato tapybos darbus individualiems interjerams. Aktyviai dalyvauju mokslinėse konferencijose, seminaruose, esu parašiusi keletą mokslinių straipsnių apie vaizduojamąją dailę bei metodinį straipsnį apie motyvaciją. Rašau ir įgyvendinu kūrybinius bei prevencinius projektus. 2017 m. pasirašiau savanoriško darbo sutartį su Šiaulių tardymo izoliatoriumi, bendradarbiavau su Pravieniškių pataisos namais. Turiu ugdytinių, kuriuos rengiu seminarams, konferencijoms, konkursams, parodoms, esame tapę laurėtais ir pelnę 1-as vietas miesto, respublikos vaizduojamojo meno renginiuose, pasauliniuose konkursuose. Nuo 2016 m. išrinkta Šiaulių dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininke. Priklausau LKBS, nuo
2016-04-17 esu Šiaulių krašto LBKS tarybos narė.
2017-10-14 už istorinę pilietiškumo ir patriotizmo sklaidą Kauno apskrities bajorų draugija, Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Šv. Jurgio konventas apdovanojo Tado Kosčiuškos kryžiumi. 2018-02-16 už nuopelnus organizuojant pilietinę ir patriotinę veiklą Lietuvoje, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetas, Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba apdovanojo Laisvės kovų didžiojo kryžiaus ordinu. 2019-08-23 Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba apdovanojo atminimo medaliu „Baltijos keliui 30“. 2019 m. tapau ŠRLA nare, priklausau asociacijos aktyvui.

Likimas dovanoja kelionę ne tam, kad jos atsisakytume… Keliaukime…

Pagarbiai, Aneta

Komentaras