Skip to content Skip to footer

Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų protėvių kūrybingumo išraiška. Praturtinkime savo dabartį, juos įamžindami ir prakalbindami naujai“ (Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas).

Lietuvos Respublikos Seimui 2019 – uosius metus paskelbus Vietovardžių metais, kuršėniškiai sukluso ir išsirengė į dviračių žygį visai šeimai „Mūsų upės ir upeliai“. Vaikai, moksleiviai, jaunimas – viso keturiasdešimt žmonių, vasariškai tvankią 2019 m. liepos 25 dieną aplankė Ringuvėnus, Ringuvėlės kaimą, kur Ringuva įteka į Ventą, žmonėse vadinamą Santekliu. Matyti upių vaizdai visus labai nuliūdino – upės nusekusios, vanduo žalias, netekantis. Kur prieš keletą metų upės gyvybingai šniokštė, dabar, nors ir labai liūdna, žaliuoja tylios balos. Pro Drąsučių kaimo gelstančius laukus  atvykome prie tilto per Ringuvą ties beišnykstančiu Kalviškių kaimu. Aplankėme Kalviškių kaimo nebeveikiančias kapinaites su išlikusias paminklais. Toliau mūsų kelias vingiavo pro nykstantį Čigonų kaimą link kito tilto per Ringuvą. Nostalgiškai pažvelgėm į buvusios Mašinų remonto gamyklos griuvėsius, nusifotografavome prie privačioje valdoje eksponuojamo vikšrinio traktoriaus. Pamojavę pralekiančiam traukiniui, nuvykome į Kuršėnų geležinkelio stotį. Čia mūsų laukė istorikas Jonas Kiriliauskas, kuris su meile ir pasididžiavimu atskleidė šio krašto istoriją, visose kelionės objektuose išsamiai pasakojo apie išnykusius dvarus ir jų šeimininkus, kapinaites, tiltus, geležinkelį, gerais darbais garsėjusius geradarius bei šiuose vietose siautėjusius plėšikus.

Drąsučių gyvenvietėje apžiūrėjome buvusio Daugėlių SMGS Drenažo cecho griuvėsius. Bibliotekos savanoriai ir žygio dalyviai Kamilė, Otilija, Nida, Rasa, Kipras, Eglė, Gabrielė pasakojo apie upes, gamyklas, skaitė eiles, uždavinėjo klausimus, fotografavo, vyr. bibliotekininkė Dovilė Navickaitė kartu su Jonu Kiriliausku visur mus lydėjo ir filmavo.

Įveikę apie trisdešimt kilometrų, atsigaivinę šalta arbata, emocingai ir nuotaikingai, sutemoms gaubiant Kuršėnus, išsiskyrėme iki kitų žygių.

Apie žygį plačiau žiūrėkite:

Žygį organizavo Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka, Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras.

Vida Ragauskienė,
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyr. bibliotekininkė, žygio koordinatorė;
Nuotraukos Dovilės Navickaitės, Gabrielės Skirmantaitės, Eglės Poškutės;

Komentaras