Skip to content Skip to footer

„Lietuviai savo mirusiuosius prisimindavo visose metinėse šventėse, o rudenį, baigę  darbus, atlikdavo specialias apeigas protėvių vėlėms pagerbti. Šiuolaikinį mirusiųjų pagerbimą sunku sieti tiek su protėvių kultu, tiek su religiniu mirusiųjų pagerbimu. Visi savo pareiga laiko šią dieną pagerbti artimųjų atminimą, išreikšti pagarbą tautai ir Tėvynei nusipelniusiems žmonėms. Tai yra visų vienybės, susitelkimo, rimties ir susikaupimo diena, vykdant šventus tėvų ir protėvių  priesakus saugoti mirusiųjų atminimą“.
(B. Imbrasienė)

Žemaitijos skautų organizacijos Kuršėnų Perkūno draugovės skautai kartu su  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos  bendruomene  įsijungė į  Kuršėnų skautų nuo 2011 metų organizuojamą    tradicinę  akciją „Uždek žvakutę  ant nelankomo kapo“.
2018 m. spalio 29, lapkričio 1 dienomis skautai tvarkė nelankomus kapus Kuršėnų miesto senosiose kapinėse: buvo nuravėtos žolės, surinktos šiukšlės, uždegtos žvakutės. Jaunesnieji skautai mokomi dalintis širdies šiluma, gerbti tradicijas, prisiminti ir pagerbti gyvenusius, dirbusius, amžinybėn iškeliavusius   savo kraštiečius. Degdami žvakutes, galvojome apie kiekvieną pamirštą sielą ir nešėme gėrį kartu.

Ieva Šukytė,  Rimgailė Urbonaitė,
Žemaitijos skautų organizacijos  Kuršėnų Perkūno  draugovės skiltininkės

Nuotraukos Ievos Šukytės ir Vidos Ragauskienės

 

 

Komentaras