Skip to content Skip to footer

Balandžio 23–29 dienomis jau šešioliktą kartą Lietuvoje minima Nacionalinė bibliotekų savaitė.
Ta proga Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, balandžio 25 d.  vyko Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas.
Susitikimo pradžioje dalyvius maloniai nuteikė Kuršėnų meno mokyklos mokytojų muzikiniai kūriniai.
Žurnalistė R. Sakalauskaitė su kunigu Kazimieru Vasiliausku susipažino atvykusi studijuoti į Vilnių. Nuo 1989 m. monsinjorą pažinojusi autorė priklausė artimam jo žmonių ratui, todėl buvo nusprendusi su juo draugauti, o ne rašyti apie jį. Mažame savo bute monsinjoras visuomet vaišindavo arbata ir dalijosi maistu. Knygą apie monsinjoro K. Vasiliausko (1922–2001) gyvenimo kelią žurnalistė rašė ketverius metus. Medžiagą knygai ji rinko kalbindama jį pažinojusius žmones, lankydama vietas, kuriose monsinjoras gyveno, vartydama archyvinius dokumentus, skaitydama laiškus, bei rėmėsi visais prieinamais šaltiniais.
Susirinkusieji prisiminė prieš penkiolika metų į Amžinybę išėjusį iškilų dvasininką, monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, kurį poetas Justinas Marcinkevičius vadino „vaikščiojančia meile“ ir „dangaus siųstu žmogumi išvargintam mūsų kraštui“. Susitikimo metu pasakota, kad monsinjoras būdamas Arkikatedros klebonu sugebėjo rasti kelią į kiekvieną žmogų, kiekvienam tarti paguodos ir užuojautos žodį, niekam negalėjo atsakyti, net ir sirgdamas. Monsinjoras neskirstė žmones  į turtingus ir vargšus, garsius ir puolusius, net ir girtuokliui prašančiam pinigų, padėdavo, teigdamas, kad nieks nežino kokia jo gyvenimo istorija. Jis buvo subtilus humoristas, visi prisimena jo pokštus.
Į knygos pristatymą atvyko Lietuvos Respublikos  Seimo narė Rima Baškienė, kuri padovanojo autorei pavasario gėlių, Kuršėnų klebonas Saulius Paliūnas, trečiojo amžiaus universiteto studentės, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo nariai, literatės. Pasidalinę ir savo prisiminimais iš susitikimų su K. Vasiliausku, kuršėniškiai įsigijo vertingą knygą  su autorės autografu.

Joneta Filinskė,
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja