Skip to content Skip to footer

Įsisupo rudenio skara
Susimąstę pakelės beržai…
Pasakyk, kur  mano Kurtuva?
Gal pavirto gintaro lašais?
Ar ruduo nuspalvina laukus,
Ar pavasaris upeliais rangos –
Šis kampelis visada jaukus,
Tartum šiltos motinėlės rankos…

/V. Budrienė. Ruduo Kurtuvėnuose/

Kurtuvėnų bibliotekoje  nuo 2018 m. spalio 17 d.  eksponuojama spaudinių ir fotografijų paroda ,,Mūsų Kurtuvėnai“. Renkant medžiagą parodai vyresniąją bibliotekininkę Aureliją Kniurienę nustebino knygų ir leidinių gausa apie mūsų mažą miestelį, kuris įdomus savo praeitimi, išskirtiniu gamtos grožiu. Džiugu, kad Kurtuvėnuose yra žmonių, kurie visa tai užfiksuoja, renka medžiagą ir susistemina.  Algirdas Kontrimas mielai pristatė fotografijų albumus  apie Kurtuvėnus ir parodai skirtas nuotraukas su nuostabiais rudens gamtos vaizdais. Kurtuvėniškės rašytojos Vandos Kinderytės-Budrienės dukra Rita Markulienė padovanojo mamos rašytas knygas.  Parodoje – Vitos Morkūnienės, Eugenijos Liumaitės-Juodeikienės, Janinos Daujotienės, Stasio Butkaus, Kazio Kaknevičiaus, Merkelio Račkausko knygos apie Šiaulių rajoną, istorijos ir kultūros žurnalai ,,Padubysio kronikos“, Kurtuvėnų regioninio parko metraštis ,,Kurtuva“, surinkta kraštotyrinė medžiaga. Viso parodoje eksponuota 54 knygos, 13 žurnalų , 23 fotografijos, 19 kraštotyrinių darbų.
Paroda veiks iki spalio 31 d. Kviečiame apsilankyti.

Aurelija Kniurienė,
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

 

Komentaras