Skip to content Skip to footer

LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS ĮVERTINDAMAS TAI, KAD VIENA IŠ SVARBIAUSIŲ EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS POLITIKOS KRYPČIŲ YRA REGIONINIO, ISTORINIO IR KULTŪRINIO SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, PABRĖŽDAMAS TAUTINIO KOSTIUMO, KAIP VIENO IŠ TAUTOS IR VALSTYBĖS SIMBOLIŲ, ETNINIO TAPATUMO IR NACIONALINĖS KULTŪROS IŠRAIŠKOS FORMOS SVARBĄ, 2017 METUS PASKELBĖ TAUTINIO KOSTIUMO METAIS.

 Liaudies, dažniausiai valstiečių, tradiciniai išeiginiai drabužiai tautiniais pradėti vadinti romantizmo laikais. Įvairių tautų tautinių drabužių formas lėmė klimato sąlygos, tradicijos, ūkininkavimo papročiai. Tautiniai drabužiai klostėsi ne vieną šimtmetį. Europos tautų kaimiečių aprangos ypatumai išryškėjo viduriniais amžiais. Vėlesniais laikais turtingesni valstiečiai kaime platino miesto madas, bet dauguma išlaikė jiems būdingas drabužių medžiagas, spalvas, puošimo elementus.

Žinių apie ankstyvuosius lietuvių drabužius teikia archeologiniai duomenys, kuriuos nuo XVI-XVII a. papildo rašytinės žinios, ikonografinė medžiaga.

Ilgainiui tautiniai drabužiai tapo tautos materialiosios ir dvasinės kultūros simboliu. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje vykstant nacionaliniam išsivaduojamajam judėjimui besiformuojančiai tautos ideologijai prireikė tautos atstovavimo simbolių. Vienu jų, greta vėliavos ir herbo, tapo tautinis kostiumas – išeiginiai valstiečių tradiciniai drabužiai, iki XIX a. vidurio klostęsi veikiami istorinių, ekonominių, gamtinių sąlygų, ūkinės veiklos, papročių, tradicijų ir religijos. Kiekvienoje Lietuvos etnografinėje srityje tautiniai drabužiai turi savitų bruožų. Regioninio lietuvių tautinio kostiumo pagrindą sudarantys moterų (marškiniai, sijonas, prijuostė, liemenė, galvos apdanga ir apavas) ir vyrų (marškiniai, kelnės, liemenė, rudinė, diržas ar juosta, galvos apdanga ir apavas) drabužiai yra vienodi visoje Lietuvoje, skiriasi tik medžiaga, spalvomis, sukirpimu, puošyba ir vilkėjimo būdu:

AUKŠTAIČIŲ DRABUŽIAI

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/drab_aukst.htm

DZŪKŲ DRABUŽIAI

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/dzuku_drabuziai.htm

SUVALKIEČIŲ DRABUŽIAI

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/drab_suvalk.htm

ŽEMAIČIŲ DRABUŽIAI

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/drab_zemaic.htm

KLAIPĖDOS KRAŠTO DRABUŽIAI

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/drab_klaip.htm

Daugiau:
http://www.llkc.lt/index.php?1988652837
http://www.krmuziejus.lt/lietuviu-tautinis-kostiumas/

Parengta pagal:
Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 12 : Lietuva. – Vilnius, 2007.– P. 259-262;
Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 23 : Šalc–Toli. – Vilnius, 2013.– P. 578.