Skip to content Skip to footer

Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje apsilankęs Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Stasys Tumėnas nuoširdžiai pasveikino Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausiąją metodininkę Audronę Kiršinaitę, pelniusią Mikelio prizą už dalyvavimą kraštotyros veikloje, įteikdamas puokštę gėlių ir dovanų krepšelį.

Padovanotoje knygoje „Eleonoros Eglės Buivydaitės-Prėskienienės buvimo spinduliai“ S. Tumėnas parašė:

Mielai Audronei Kiršinaitei,

Mikelio prizo laureatei.

Ačiū, kad skleidžiate savo prasmingais darbais šilumą, saugote istorinę atminti.

 Nuotr. S. Tumėno, G. Baranausko, R. Rasikienės

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija