Skip to content Skip to footer

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 2020-UOSIUS METUS PASKELBĖ:

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO ŠIMTMEČIO METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2018 m. gegužės 15 d. Nr. XIII-1151, Vilnius); VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2018 m. gegužės 10 d. Nr. XIII-1142, Vilnius);  UNESCO PASAULIO PAVELDO LIETUVOJE METAIS
(Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2143, Vilnius); 
TAUTODAILĖS METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2144, Vilnius);  MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2145, Vilnius);  EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. birželio 27 d. Nr. XIII-2272, Vilnius); ATEITININKŲ METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. liepos 9 d. Nr. XIII-2303, Vilnius); ČIUNĖS SUGIHAROS METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2470, Vilnius); ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2683, Vilnius); VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAIS (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas: 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-2769, Vilnius);