Skip to content Skip to footer

2019 m. spalio 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko bibliotekininkų pasitarimas-kvalifikacijos kėlimo seminaras.
Pasitarimą vedė ir įžangos žodį tarė   Almantas Šlivinskas, l. e. p. direktorės pavaduotojas. Jis trumpai apžvelgė šiuo metu vykdomus ir numatomus vykdyti projektus, kylančias problemas, kvietė seminaro dalyvius aktyviau įsijungti į projektines veiklas, siūlyti temas, atitinkančias nūdienos aktualijas. Pasitarimo vedėjas kalbėjo apie stendinės parodos parengimą artėjančiai konferencijai Kuršėnuose „Nykstančių ir išnykusių vietovardžių išsaugojimo sprendimai“.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Roberta Rasikienė apžvelgė 2019 metais Viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių pasiektus darbo rodiklius, metodiškai patarė kaip rengti veiklos ataskaitas. To paties skyriaus vedėja Rita Nesavaitė supažindino susirinkusius su reikšmingomis 2020-ųjų metų datomis ir jubiliejinėmis sukaktimis, kurias numatoma pažymėti visoje Lietuvoje bei Šiaulių rajone.
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Albina Černikienė supažindino su dokumentų fondo statistinių ataskaitų rengimu, praktiškai demonstravo kaip susiformuoti dokumentų apskaitos duomenis LIBIS sistemoje.
Rima Vilkienė, vyresnioji specialistė raštvedybai  parengė ir skaitė pranešimą „Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir įgyvendinimas. Pagrindiniai aspektai pildant viešųjų ir privačių interesų deklaracijas“.
Tradiciškai savo bibliotekų svarbiausias veiklos kryptis ir pasiekimus skaidrėmis pristatė: Danutė Slavinskienė, Raudėnų bibliotekos bibliotekininkė; Zina Keturakytė, Šakynos bibliotekos bibliotekininkė; Antanina Petrauskaitė, Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė.
Apie naujai gautą kompiuterinę įrangą bei numatomus atnaujinimus 2020-aisiais metais kalbėjo Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Kostas Aleksandrovičius.
Dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja perskaitė informatyvų ir netradicinį pranešimą, skirtą bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui darbe su vaikais – „Vaikų kūrybingumo ugdymas per kūrybinius žaidimus ir pasakas“.
Pasitarimo metu Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė pristatė ir pasveikino naujus darbuotojus: Kariną Udrę, Drąsučių bibliotekos bibliotekininkę, Sigą Paplauskienę, Paežerių bibliotekos bibliotekininkę ir vairuotoją Audrių Pocevičių.  Atsisveikinta su Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausiąja metodininke Audrone Kiršinaite, kuriai spalio 31-oji – paskutinė darbo diena. Jai padėkota už nuoširdų ir kūrybingą darbą, įteiktos atminimo dovanos. Už išliekamąją vertę turinčią kraštotyrinę veiklą – Šiaulių rajono savivaldybės mero padėka, kurią įteikė Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė dėkojo visiems už nuoširdų profesinį bendradarbiavimą.
Seminaro metu surengti naujo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus pirmininko rinkimai. Iš trijų kandidatūrų draugijos nariai LBD Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus pirmininke išrinko  Viešosios bibliotekos Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresniąją  bibliotekininkę Loretą Motuzienę.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija