Skip to content Skip to footer

2016 metų birželio 16 dieną vaikai rinkosi į Ringuvėnų, o birželio 20-tą – į Romučių bibliotekas, kad susitiktų su Pepe Ilgakojine (vyresnioji bibliotekininkė Janina Butnorienė). Pepė Ilgakojinė pirmiausia pasveikino vaikus su prasidėjusia vasara, o po to trumpai papasakojo apie save ir savo draugą poną Ferdenandą, pristatė vaikams knygelę iš kurios ji „iššoko“ ir apsigyveno bibliotekoje, o taip pat ir savo sesę dvynę – nuolatinę bibliotekų gyventoją.

Pepė Ilgakojinė vaikus supažindino ir pakvietė dalyvauti jau prasidėjusioje akcijoje „Vasaros skaitymo iššūkis“, o su šio iššūkio taisyklėmis renginių dalyvius supažindino informacinis filmukas „Youtubėje“.

Panorę dalyvauti šioje akcijoje, padedami Pepės Ilgakojinės, vaikai ieškojo knygų. Pirmiausia renginių dalyviai turėjo surasti tą, kurios leidimo metai atitinka jų gimimo metus, o vėliau jau pasirinktinai pagal iššūkio taisykles. Pepė tik spėjo suktis tarp knygų lentynų.

Prisirinkę knygučių ir užsiregistravę žaliame „debesėlyje“ visi drauge išėjo į lauką ir susėdę ant pievutės skaitė knygeles. Išsiskirstant Pepė Ilgakojinė  palinkėjo vaikams gražios, šiltos ir turiningos VASAROS SU KNYGA.

Ringuvėnų ir Romučių bibliotekų
vyresnioji bibliotekininkė Janina Butnorienė.