Skip to content Skip to footer

POEZIJA ,
Tu mano
PANACĖJA,
kai siela
Ilgisi sparnų
pagaut
ŽVAIGŽDĖTĄJĄ svajonę…

Šiomis kužiškės Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės eilėmis  2018 m. balandžio 12 dieną susirinkusius į poezijos popietę ,, Apie pavasarį ir Lietuvą“ pasveikino renginio vedėja, Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rita Bielskienė. Į Kužių seniūnijos salę sugužėjo visas būrys svečių:  Šiaulių miesto asociacijos ,,Menų šaltinis“ literatės Rita Skeirienė, Regina Vašvilienė, Birutė Krikščiūnaitė,  Gražina Matulevičienė, Elena Eidukienė, ginkūniškė eiliuotoja Zita Urbietienė, Piktuižių bendruomenės moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Sandros Banevičienės. Ši popietė buvo ypatinga kužiškei, asociacijos ,,Menų šaltinis“ narei Eugenijai Jašinskienei, kuri  išleido naują poezijos knygą ,,Lieka pėdos“. Tai trečioji E. Jašinskienės knyga. Naują leidinį pristatė viešnia iš ,,Menų šaltinio“ Rita Skeirienė. Ji išsamiai papasakojo apie Eugenijos kūrybą, prisimindama ir ankstesnes jos išleistas knygas. Plunksnos sesės  džiaugėsi ir linkėjo Eugenijai dar ilgų kūrybinių metų, dovanodamos ne tik gėles, bet ir savo sukurtus posmus. Naujos knygos išleidimo proga E. Jašinskienę sveikino Kužių seniūnė Jolanda Rudavičienė, Kužių seniūnijos  žemės ūkio specialistė Virgina Bartaševičienė, Kužių salės folkloro kolektyvas ,,Ringuva“ (vadovė Kristina Lučinskaitė), kuriame ir pati autorė dainuoja. Popietės metu skambėjo dainos, liejosi eilių posmai, o moterų iš Piktuižių dainuotos dainos, kurių tekstų autorės asociacijos literatės  R. Vaišvilienė ir R. Skeirienė susilaukė gausių aplodismentų. Bibliotekininkės atsidėkodamos už renginį, eiliuotojoms ir kolektyvų vadovėms dovanojo pavasarinių gėlių puokštes ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos išleistą Lietuvos kariuomenės savanorio, visuomenės veikėjo, žurnalisto Stasio Butkaus, kilusio iš Šiaulių rajono, Kurtuvėnų kaimo, atsiminimų knygą „Vyrai Gedimino kalne“.

Nijolė Viktoravičienė,
Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Nuotr. Nijolės Viktoravičienės

 

Komentaras