Skip to content Skip to footer

Kovo 16-ąją Lietuvoje minima Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas  knygas. Knygnešystė – ypatinga XIX a. Lietuvos istorijos atkarpa, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų.
2019 metų kovo 15 dieną į Verbūnų biblioteką rinkosi Verbūnų mokyklos-daugiafunkcio centro vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojos: Irena Stonienė, Genovaitė Kabalinskienė, Danutė Adomaitienė bei Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filialo masinių renginių organizatorė Ona Baranauskienė. Bibliotekoje vyko popietė, skirta lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiui bei Knygnešio dienai paminėti. Renginį pradėjusi istorijos mokytoja Irena Stonienė dalyvius supažindino su nedidele mūsų tautos istorijos atkarpėle – lietuviškos spaudos draudimu, knygnešių, slaptųjų mokyklų veikla bei tautos kova už gimtąjį žodį ir raštą.
Bibliotekininkė Antanina Petrauskaitė pristatė bibliotekoje parengtą parodą knygnešiams atminti. Renginio dalyviai nuščiuvę klausėsi pasakojimo apie ypatingą knygnešį – knygnešių karalių Jurgį Bielinį. Bibliotekininkė priminė, kad Bielinis mėgdavęs sakyti: „Reikia melsti Dievą, tai ir bus Lietuva nepriklausoma. Aš ką padariau, tai per maldą… Reikia dirbti ir Dievą prašyti“. Tai didžiojo knygnešio J. Bielinio priesakas visų kartų Lietuvos žmonėms.
Išklausę įtaigaus renginio vedėjos pasakojimo mokiniai buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje „Knygnešių šventa gadynė“. Mokiniai susiskirstė į dvi komandas. Vieni pasivadino „Knygnešiais“ kiti „Daraktoriais“.  Renginio dalyvių  laukė įdomios užduotys ir klausimai. Pirmiausia teko spręsti kryžiažodį, po to reikėjo išversti rusiškais rašmenimis parašytą lietuvišką tekstą, greitai atsakyti į parengtus klausimus.
Abi komandos pasirodė puikiai. Pralaimėjusių nebuvo, juk svarbiausia žinios ir iš knygos sklindanti šviesa.

Antanina  Petrauskaitė,
Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė

 

 

Komentaras