Skip to content Skip to footer

Kraštotyros darbų katalogas 2017–2019 m.

Kerienė, Inga. Išnykę ir nykstantys Voveriškių apylinkės kaimai / Voveriškių biblioteka. – Voveriškiai, 2019. – 44 p.: iliustr.
Kraštotyros darbo rengėja, į pagalbą pasitelkusi Voveriškių kaimo gyventoją, apvažiavo ir surinko medžiagą apie tris kaimus, kurių vienas – Kušlambalio išnykęs, ir du – Juodenkių ir Pumpučių nykstantys, nufotografavo dar likusius ženklus: kapinaites, akmenis, kryžius, liudijančius apie čia buvusius kaimus, kalbėjosi su gyventojais ir užrašė jų prisiminimus.  Paminėtina, kad Pumpučių kaime gimė žymi lietuvių prozininkė, visuomenės veikėja Vidmantė Jasukaitytė, apie kurią darbe pateikiama išsami informacija, bei nuotraukos, primenančios rašytojos gimtąsias vietas.

Platiakienė, Asta. Jagminų kaimo istorija / Bazilionų biblioteka. – Bazilionai, 2019. – 13 p.: iliustr.
Apie išnykusį Jagminų kaimą liudija buvusios šio kaimo gyventojos Valės Gorytės-Kavaliauskienė prisiminimai pluoštelis nuotraukų.

Platiakienė, Asta. Skurvių kaimo istorija / Bazilionų biblioteka. – Bazilionai, 2019. – 37 p.: iliustr.
Asta Platiakienė Skurvių kaimo istoriją pristato remdamasi buvusių šio kaimo gyventojų prisiminimais.

Linauskienė, Rimvida. Išnykęs Girelės kaimas /Ginkūnų biblioteka. – Ginkūnai, 2019. – 17 p.: iliustr.
Šiame kraštotyros darbe pateikiami trumpi faktai apie buvusį Girelės kaimą Ginkūnų seniūnijoje, jame gyvenusius žmones bei buvusios kaimo gyventojos Konstancijos Korsakienės prisiminimai apie kaimą, šalia kurio gyveno ir praleido vaikystę. Kraštotyros darbo autorė pažymi, kad darbas skirtas mokiniams, Ginkūnų bendruomenei bei rajono gyventojams, besidomintiems istorija, prisiminti, kad toks kaimas buvo, ką išgyveno tremties metais, pokarinio laikotarpio veiklą ir kaimo būtį…Apibendrinime  R. Linauskienė mąsto, …būtų gražu, jei išnykęs Girelės kaimo pavadinimas atsirastų suteikiant Ginkūnų gyvenvietės naujoms gatvėms…

Urbelienė, Asta. Svirbūčių apylinkių išnykusių ir benykstančių kaimų istorijos / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. – Kuršėnai, 2019. –79 p.: iliustr.
Vyresnioji bibliotekininkė Asta Urbelienė pratarmėje rašo,  – domiuosi savo nykstančio krašto istorija, surinkau medžiagą apie kaimus, čia gyvenusius žmones, jų istorijas. To krašto relikvijos: eilėraščiai, nuotraukos, prisiminimai, išlikę senoviniai daiktai, dokumentai…Kaimo naikinimas prasidėjo 1976 m., prasidėjus melioravimo darbams, dauguma kaimo gyventojų buvo  iškeldinti į naujų kaimų gyvenviečių centrus, kiti, palikę gimtąsias vietas, įsikūrė Kuršėnuose… Nei vienam nepakilo ranka pjauti sodybos medžius ir vaismedžius. Kai kuriuos nupjovė gretimų kaimų žmonės, o daugumą melioratoriai pjovė, vertė į duobes ir degino…Liko tik kaimų pavadinimai: Pažižmė, Ragainiai, Pakepšteniai…

Valuckienė, Jūra. Bubių apylinkėje išnykusių ir nykstančių kaimų istorijos / Bubių biblioteka. – Bubiai, 2019. – 10 p.: iliustr.
Darbas apie nykstantį Viekvedžių kaimą Bubių seniūnijoje. Pateikiami atsiminimai, kuriais pasidalijo buvusi šio kaimo gyventoja Aldona Linkutė-Glazauskienė. Kraštotyros darbą numatoma tęsti.

Išnykę Kužių seniūnijos kaimai. Vaišnoriai ir ir Šobliškiai / darbą rengė Augustas Jasiūnas; vadovai – Rita Bielskienė, Violeta Laurutienė./ Gilaičių biblioteka; Kužių gimnazija. – Kužiai-Gilaičiai, 2019. – 30 p. : iliustr.

Briedienė, Vilma. Meškuičių seniūnijos benykstantys ir išnykę kaimai / Meškuičių biblioteka. – Meškuičiai, 2019. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
Darbe užfiksuotos kelios nykstančių ir išnykusių Meškuičių seniūnijos kaimų istorijos. V. Briedienė darbo pradžioje rašo, – …Surinkta ir užrašyta medžiaga gal būt pravers ateities skaitytojui sužinoti apie vietoves, kurių net neįsivaizdavo, kad tokios buvusios. Mano sutiktų pasakotojų atgiję prisiminimai, vaizdai, žmonės, jau nebeegzistuojančios vietovės su buvusiomis jų ribomis, vietovardžiais, sovietmečiu panaikintų gyvenamųjų vietovių teritorijos ribos –  rodos, taip paprastai, žmogaus atminties dėka nykstantys kaimeliai akimirksniu tampa gyvi, tikri, turtingi vaikystės vaizdais, gyvenimais…Gal aprašyti vietovardžiai neišnyks? – dar yra žmonių, menančių gimtąsias vietas ir jų vardus.

Keturakytė, Zina. Šakynos seniūnijos išnykę ir nykstantys kaimai / Šakynos biblioteka. – Šakyna, 2019. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
Išsamus ir kruopštus darbas apie Šakynos seniūnijoje nykstančius ir išnykusius kaimu. Gausu dokumentų faksimilių, nuotraukų, straipsnių apie kaimus kopijų. Darbą paįvairina užrašyti buvusių gyventojų prisiminimai.

Šeškauskienė, Salvinija. „Stovi kryžius pakelėj…“ / Šiupylių biblioteka. – Šiupyliai, 2018. – 26 p.: iliustr.
Surinkta medžiaga apie mažosios architektūros objektus Šiupyliuose ir aplinkiniuose kaimuose. Darbe gausu sakralinių paminklų nuotraukų. Lietuviškieji kryžiai – liaudies mažosios architektūros sakralinio krikščioniškojo (pokario metais – ir pasaulietinio turinio) statiniai. Jaučiant mūsų nykstančio paveldo grėsmę, kol ne vėlu, norisi atkreipti dėmesį į mažąją architektūrą – ypač į medinius sakralinius paminklus ir užfiksuoti tai, kas dar likę.

Jasiškytė, Jurgita. Gruzdžių apylinkėje išnykę ir nykstantys kaimai / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka. – Gruzdžiai, 2019. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
Labai išsamus kraštotyros darbas apie išnykusius Gruzdžių apylinkės kaimus. Gausu nuotraukų, dokumentų, straipsnių kopijų, istorinių faktų, juos paįvairina vaizdingi buvusių gyventojų prisiminimai.

Šufinskienė, Liongina. Gruzdžių apylinkėje išnykę ir nykstantys kaimai / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka. – Gruzdžiai, 2019. – 355 [1] p.: iliustr.
Tos pačios bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės L. Šufinskienės darbas, apie kitus Gruzdžių apylinkėje išnykusius ir nykstančius kaimus. Darbas labai tvarkingas, išsamus, daug istorinės medžiagos, gausu buvusių gyventojų prisiminimų, nuotraukų iš jų asmeninių archyvų. Darbo autorė rašo, … Per ilgus metus Gruzdžių seniūnija pasikeitė neatpažįstamai. Kai kurie kaimai išnyko, kai kurie persikėlė kitur, o kai kurie, vis dar nyksta ir laukia, kol paskutinis gyventojas išvyks ir kaimas išnyks, išnyks ir vietovė iš žemėlapio… Dažnas žmogus, sugrįžęs į gimtąjį kaimą, pasakodamas savo gyvenimą jaučia liūdesį. Ji cituoja žymios kraštotyrininkės Irenos Rudzinskienės mintis: „Skauda, oi skauda širdį kartu su tais, kurie savo pasakojimuose mato tai, kas buvo: sodybas, trobesiais besipuikuojančias, apželdintas sodais, krūmais, gėlynais darželiuose, išbarstytais takeliais, o rodo į plynus laukus, 2-3 ha rėžius, ne visus apsėtus ar apsodintus. Kiti apžėlę baisiausių usnių, pienių, kiečių…Siūbuoja ne javai, o supasi smilgos, baltuoja ramunės…“