Skip to content Skip to footer

Kraštotyros darbų katalogas 2017–2019 m.

BAZILIONŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJOS, KRAŠTOTYRININKĖS JŪRATĖS FORMANSKĖS KRAŠTOTYROS DARBAI  

Formanskė, Jūratė. Bazilionų krašto kriaučiai / Bazilionų mokykladaugiafunkcis centras. – Bazilionai, 2017. – 52 p.: iliustr.

Formanskė, Jūratė. Įvairiaspalvės Felicijos Petrylienės gyvenimo mandalos“ / Bazilionų mokykladaugiafunkcis centras. – Bazilionai, 2017. – 108 p.: iliustr.

Formanskė, Jūratė. Žvelgiant pro Augusto Špenglerio fotoobjektyvą. – Bazilionai, 2018-2019. – 44 p.: iliustr. (Darbas išspausdintas ,,Padubysio kronikose“, 2018 m., Nr. 2(11).

Formanskė, Jūratė. Ką įamžino Genutės ir Vytauto Labinų fotografijos? / Bazilionų mokykladaugiafunkcis centras. –Bazilionai, 2018–2019. –77 p.: iliustr.

(Darbas išspausdintas ,,Padubysio kronikose“, 2019 m., Nr. 1(12).

Formanskė, Jūratė. Kas į ,,Padubysio kronikas“ nesudėta….“: [nuotraukų albumas] / Bazilionų mokykladaugiafunkcis centras. – Bazilionai, 2019. – 25 p.

Nuo 2017 m. pavasario Jūratė Formanskė rinko kraštotyrinę medžiagą apie Padubysio krašto: Pašiaušės, Sakalų, Pageluvio, Maskvytės kaimų, Bazilionų bei jų apylinkių liaudies tradicijas, siuvėjus, jų gyvenimą, asmenybes, veiklą. Keletą mėnesių pabendravus su šio krašto „kriaučiais“ bei jų artimaisiais gimė kraštotyrinis darbas „Bazilionų krašto kriaučiai“. Surinkta daug vaizdinės medžiagos, autentiškų nuotraukų, įamžinti asmeniniai siuvėjų daiktai. Šis darbas buvo eksponuojamas 2018 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusioje respublikinėje kraštotyros konferencijoje ir darbų parodoje. Darbas buvo pripažintas kaip vieną geriausių, išskirtiniausių darbų, apdovanotas diplomu užėmus pirmąją vietą. „Bazilionų krašto kriaučiai“ išspausdintas istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ 2018 m. 9-me numeryje.

Jūratės Formanskės 2018 m. parengtas darbas „Įvairiaspalvės Felicijos Petrylienės gyvenimo mandalos“ gausiai iliustruotas autorės nuotraukomis. Surinkta medžiaga pasakoja ne tik apie Felicijos Petrylienės pomėgį, bet ir apie vienos pirmųjų Bazilionų krašte veikusios Žilinskų mokyklos gyvenimą.
Tęsdama kraštotyrinę veiklą ir skirdama dėmesį liaudies tradicijų tyrinėjimams, istorijos ir kultūros paveldui, nuo 2018 metų rudens J. Formanskė rinko kraštotyrinę medžiagą kraštotyros darbui „Žvelgiant pro Augusto Špenglerio foto objektyvą“, kuris istorijos ir kultūros žurnale „Padubysio kronikos“ pradėjo straipsnių ciklą apie Bazilionų krašto fotografus. Bendraujant su žymiausių šio krašto fotografų Augusto Špenglerio, Genovaitės ir Vytauto Labinų artimaisiais, ilgaamžiais Padubysio krašto žmonėmis, surinkta nemažai informacijos apie patį A. Špenglerį, jo gyvenimą bei veiklą, gausybė autentiškų fotografijų. Įmažinta pati įranga, fotoaparatai, su kuriais dirbo senieji fotografai.
Kraštotyrinės medžiagos apie Bazilionų krašto fotografus tąsa – Vytauto ir Genovaitės Labinų artimųjų, juos pažinojusių žmonių lankymas, gausios informacijos rinkimas ir kaupimas. Tokių apsilankymų metu atsiskleidė Lietuvos kaimo jaunimo laisvalaikio praleidimo būdai, apsirengimo detalių išskirtinumas, suaugusiųjų darbo ir šventinių dienų ypatumai, medžioklės tradicijos ir papročiai bei būdai, kaip tai galima patiems įamžinti, perduoti ateinančioms kartoms. Gausūs pasakojimai apie liaudies medicinos vartojimą, savamokslius amatininkus, auksarankius V.ir G. Labinus – visa tai sugulė į kraštotyrinį darbą „Ką įamžino Vytauto ir Genovaitės Labinų fotografijos“. Tyrinėta didžiulė Labinų namuose sukaupta foto aparatų, įvairiausios foto įrangos kolekcija, nuotraukų albumai, G. Labinienės sukaupti liaudiški gydymosi būdai, siuvimo iškarpų sąsiuviniai, V. Labino dokumentai. Tyrinėtas labai informatyvus, paties pagamintas „medžiotojų albumas“, kuriame atsiskleidžia Bazilionų krašto medžioklės tradicijos bei papročiai.

Išnykę Kužių seniūnijos kaimai. Vaišnoriai ir ir Šobliškiai / darbą rengė Augustas Jasiūnas; vadovai – Rita Bielskienė, Violeta Laurutienė./ Gilaičių biblioteka; Kužių gimnazija. – Kužiai-Gilaičiai, 2019. – 30 p. : iliustr.
Jaunojo kraštotyrininko Augusto Jasiūno darbas ,,Išnykę Kužių seniūnijos kaimai. Vaišnoriai ir Šoblinskiai“ – tai įamžinta kaimų, kurių liko tik vietovardžiai, atmintis ir istorija. Kraštotyriniame darbe užrašyti buvusių šių kaimų gyventojų prisiminimai apie ten gyvenusius žmones, tradicijas, buitį, pateiktos nuotraukos. Tai ne vienintelis Augusto kraštotyrinis darbas apie Kužių krašto istoriją: ,,Vieškeliu per Kužių seniūniją“(2016), ,,Kužių seniūnijos bendruomenės“ (2016), ,,Tautinis kostiumas – mūsų protėvių grožio sampratos pavyzdys“ (2017), ,,Gal mes išlepę, bet be laisvės negyvensim“ (2017), ,,Stasys Lušys – patriotizmo ir moralumo ąžuolas (2018, darbas tęsiamas).

Kuršėnai, Šiaulių rajonas,
2019-11-15