Skip to content Skip to footer

Проекты

Projektai

 •  Jaunimo svetainė ,,Ringuva” (2000m.-Voveriškių biblioteka)

 •  ,,Su draugu ir knyga į svajonių ir pasakų šalį “ (2000m.-Raudėnų biblioteka)

 •  ,,Visuomenės informacinis aprūpinimas” (2001 m.-Kuršėnų biblioteka)

 •  Vaikų vasaros poilsio kūrybinė meninė stovykla ,,Naminukas” ( 2002 m. -Gruzdžių biblioteka).

 • ,,Viešojo interneto centras”  ( 2002 m.-Kairių biblioteka) 2003 m. įkurtas VIC. iš aljanso «Langas į ateitį» gauti du kompiuteriai.

 •  ,,Biblioteka XXI amžiuje” (2003 m.-Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kuršėnų miesto biblioteka) Iš Europos Komisijos Delegacijos informacijos centro Lietuvoje gauta 1400 Lt.

 •  „Aušros“ atspindžiai XXI a. kultūroje“ (2003 m. –Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka) Projekto vykdymui iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos gauta 4000 Lt.

 •   „Viešosios interneto prieigos taškų kaimiškose vietovėse steigimas“. Programa „Biblioteka XXI amžiuje“ / VIPT Meškuičiuose / (2003 m. -Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka)

 •  „Viešosios interneto prieigos taškų kaimiškose vietovėse steigimas“. Programa „Biblioteka XXI amžiuje“ / VIPT Kužiuose / (2003 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka )

 •  „Viešosios interneto prieigos taškų kaimiškose vietovėse steigimas“. Programa „Biblioteka XXI amžiuje“ / VIPT Raudėnuose / (2003 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka )

 •  „Neįprastų knygų pasaulis“ (2003 m. –Gruzdžių biblioteka) Iš Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo gauta 2.500 Lt.

 •  „Reikšmingi Šiaulių rajono 2005 metų įvykiai ir jubiliejai“/Informacinis leidinys/ (2003 m. –Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka)

 •  „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2004 m. “ : „Seku seku pasaką “ (2004 m.-Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai:Smilgiai, Svirbučiai, Šakyna, Varputėnai, Verbūnai, Žadžiūnai, Kurtuvėnai, Kužiai, Naisiai, Pakapė, Pakumulšiai, Raudėnai, Bazilionai, Drąsučiai, Gilaičiai , Gilvyčiai, Gruzdžiai, Kuršėnų vaikų filialas)

 •  Konkursui „Knygos kaimo bendruomenei“ projektus parengė: Pakumulšių, Kurtuvėnų, Naisių, Kairių , Bubių, Žadžiūnų bibliotekos. Iš Švietimo kaitos fondo Žadžiūnų filialas gavo 447,34 Lt.

 •  Paraiška kompiuterinei įrangai gauti (2004 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka) (7 kompiuteriai, 1 spausdintuvas).

 •  Šiaurės Lietuvos literatų draugijos kūrybinis sąskrydis (2004 m. – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka )

 •  ,,Viešojo interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse». VIPT įsteigta Kužių, Meškuičių, Raudėnų bibliotekose. (Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projektas įgyvendintas 2005 m. birželio 1 d.) Pagal projektą gauta 13 kompiuterių ir baldai už 33444 Lt.

 •  ,,Į širdį ir protą besibeldžiant» (2005 m. — Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Raudėnų filialas) Iš Šiaulių rajono savivaldybės gauta 500 Lt. Už juos išleistas lankstinukas apie Raudėnų biblioteką.

 •  ,,Šiaurės šalių bibliotekų savaitė» 2005 m. ,,Keliaujant po Šiaurės šalis». (Smilgių biblioteka už paruoštą projektą iš Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro gavo 100 Lt).

 •  Šiaulių rajono kultūros skyriaus įgyvendintas projektas ,,Žodžiai iš širdies» (Projekto rengime dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

 •  Nacionalinis projektas «Bibliotekos pažangai», kuriuo siekiama užtikrinti visiems Lietuvos gyventojams galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu Lietuvos viešosiose bibliotekose. Projekte dalyvauja ir Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (pateikta 27 paraiškos) (2006 -2007 m.m.) ( http://www.bibliotekospazangai.lt ).

 •  «VIC modernizavimas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairių filiale» (2007 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

 •  ,,Viešųjų interneto prieigos taškų plėtra»/VIPT Kurtuvėnuose/ (2007 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

 •  ,,Viešųjų interneto prieigos taškų plėtra»/VIPT Varputėnuose/ (2007 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

 •  ,,Viešųjų interneto prieigos taškų plėtra»/VIPT Verbūnuose/ (2007 m.- Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

 •  ,,Pasibelsk į knygos širdį». (Paraiška konkursui ,,Skaitymo skatinimo projektai».2007 m. — Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka) http://www.lrkm.lt/index.php/lt/41874/ .

Rėmėjai

 •  Atviros Lietuvos Fondas www.osf.lt

 •  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

 •  Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje

 •  Aljansas «Langas į ateitį»

 •  Informacin?s visuomen?s pl?tros komitetas prie LRV http://www.ivpk.lt

 •  Švietimo kaitos fondas http://www.skf.osf.lt

 •  Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje www.nmr.lt

 •  Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas http://www.ksrf.lt

Projektų partneriai

 •  Šiaulių rajono savivaldybė

 •  Šiaulių rajono Kultūros skyrius

 •  Nevyriausybinės organizacijos