Skip to content Skip to footer

Aldona Jonaitytė

Aldona Jonaitytė

Lietuvių kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė (1962).

Gimė 1928 m. gegužės 4 d. Juknuose.
Mirė 2015 m. rugpjūčio 28 d. Kuršėnuose.

1953 m. baigė Vilniaus universitetą, 1956 – šio universiteto aspirantė. 1957–1984 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

Disertacijoje aprašė gimtąją Šakynos tarmę: tyrimų duomenis paskelbė atskirais straipsniais ( LKK 2, 1959; 3, 1960; 7, 1964; 9, 1967; 11, 1969). Chrestomatijos „Lietuvių kalbos tarmės“ (1970) viena sudarytojų, „Lietuvių kalbos atlaso“ (1970) (1-3, 1977-91) viena autorių ir redaktorių; už jį kartu su kitais gavo Lietuvos Respublikos mokslo premiją. Parašė straipsnių arealinės kalbotyros, tarmių niveliacijos ir kitais dialektologijos klausimais. Į lietuvių kalbą išvertė latvių , rusų, gudų grožinės literatūros kūrinių.

Aldona Jonaitytė apie save, rankraštis.

Aldona Jonaitytė apie save, rankraštis.

Aldona Jonaitytė apie save, rankraštis.

LITERATŪRA

 • 2008 m. sukanka : gegužė // Gimtoji kalba. – ISSN 0868-5134. – 2007, Nr. 12, p. 28 – 30.
  Gegužės 4 d. – 80 metų, kai Juknuose gimė dialektologė Aldona Jonaitytė, Šiaulių rajonas
 • Lietuvių kalbos atlasas / red. kolegija: K. Morkūnas … [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1977-1991. – 3 t. : iliustr., žml.. – Antr. p. viršuje: LTSR MA. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas
  T. 1 : Leksika / E. Grinaveckienė … [et al.]. – 1977. – 295 p. : iliustr. + 1 apl. (80  žml. lap.). – Aut.: E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, J. Lipskienė … [et al.]
 • Lietuvių kalbos atlasas / red. kolegija: K. Morkūnas … [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1977-1991. – 3 t. : iliustr., žml.. – Antr. p. viršuje: LTSR MA. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas
  T. 2 : Fonetika / E. Grinaveckienė … [et al.]. – 1982. – 148 p. : žml. + 1 apl. (56 žml. lap.). – Aut.: E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, J. Lipskienė … [et al.]
 • Lietuvių kalbos tarmės : chrestomatija / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; [sudarė E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, K. Morkūnas, B. Vanagienė, A. Vidugiris. ; redagavo E. Grinaveckienė, K. Morkūnas]. – Vilnius : Mintis, 1970. – 517, [1] p. : iliustr. + 1 žml.. – Santr. rus., vok.. – R-klė: p. 437-492. – Bibliogr.: p. 493-506
 • Artemijo Kruso mirtis : romanas / Karlas Fuentesas ; vertė A. Jonaitytė. – Vilnius : Vaga, 1969. – 337 p.
 • Giesmė gimtajam kraštui / Vladimiras Korotkevičius ; iš baltar. k. vertė Aldona Jonaitytė. – Vilnius : Mintis, 1981. – 191 p., [12] iliustr. lap. : iliustr.

Komentaras