Skip to content Skip to footer

Antanas Budzinskas

Literatas, bibliotekininkas, kraštotyrininkas.

Gimė 1940 vasario 20 d. Šakynoje, Šiaulių raj.
Mirė 2006 sausio 1 d. Šakynoje.

Mokėsi Gruzdžių vidurinėje mokykloje. 1975 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Šiaulių rajono Žarėnų pagrindinėje mokykloje. Bibliotekinį darbą pradėjo dirbti 1968 m. Girkautuose (Raudėnų seniūnija). Vėliau ilgą laiką (iki 2003 m.) dirbo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų filialo vyr. bibliotekininku.

Parašė tris romanus, daug apsakymų, apysakų, pjesių, humoreskų, epigramų, eilėraščių, straipsnių, apybraižų. Eilėraščiai publikuoti rinkiniuose ,,Lenkiuosi žemės balsui“(1990), ,,Sėkmės akimirkos“(2001). Kūrybą spausdino periodiniuose leidiniuose ,,Laikas“, ,,Šiaulių naujienos“, ,,Šiaulių kraštas“, ,,Bibliotekų darbas“ (dabar ,,Tarp knygų“), „Šluota“, „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, „Laisvė“, „Mūsų kraštas“ (1993).
2002 m. išleido pirmąją knygą „Kur lygumos dalgį kala“. Knygoje pateikiama įvairiu laiku parašyta poezija ir proza, atskleidžiami kaimo žmogaus gyvenimo vaizdai.
Rankraščiuose liko romanai „Julija“, „Paradoksai“, ,,Pasaulio centras“, apsakymai, pjesės, humoreskos, epigramos, eilėraščiai. Už romaną „Paradoksai“ 1992 m. autorius tapo Lietuvos kultūros darbuotojų kūrybos konkurso laureatu. 1993 m. tapo Šiaulių rajono įsteigtos mažosios. Z. Gėlės premijos laureatu. Buvo Šiaulių literatų susivienijimo narys.

A. Budzinsko rankraščius jo brolis padovanojo  Šakynos bibliotekai.

Antanas Budzinskas savo gimtojoje sodyboje Šakynoje 2002-05-09. Jono Tamulio nuotr.

A. Budzinsko straipsnis laikraštyje „Leninietis“, 1975 m. liepos 28 d.

A. Budzinsko autografas ir įrašas bibliotekininkei Zinai Keturakytei

A. Budzinskas. Priekaištas. Rankraštis
Nežinomo autoriaus laiškas Antanui Budzinskui. 1956 m., Žagarė
Šakynos žemės literatas: bibliografijos rodyklė / R. Nesavaitė.– Šiauliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2003.

GRĮŽTAME

Grįžtu į vasarą vaikystės –
Sodybų jau neberandu…
Kokie aukšti beržai išlikę;
Ir kiek kamienuose randų!

Užgriuvo šuliniai ir svirtys,
Užžėlė vieškeliai eiti.
Ar benutūps ant nuogo lauko
Sparnuočiai grįžtantys, greiti?

Sugrįžtame „namo“ paaikčiot
Ir neberasi anos dienos.
Tik užkastos giliai monetos
Vaiduokliškai tamsoj liepsnos.

Vienas kitą laidoti žadėjom –
Apaugo kapinaitės tos.
Ir stovim, kepures nuėmę,
Čia prie sodybos išartos…

1987-06 -18

Prie Antano Budzinsko namelio 2012 m. Leonardo Skėrio sukurta atminimo lenta. L. Skėrio asmeninis archyvas.

LITERATŪRA APIE ANTANĄ BUDZINSKĄ: Sąrašas / Sąrašą sudarė Rita Nesavaitė, PDF, 205 KB

Komentaras