Skip to content Skip to footer

Pranciškus Lipštavičius

Pranciškus Lipštavičius
Pasirašinėdavo kaip  Pranas Lipštas.

Mokslo populiarintojas, aušrininkas, knygnešių rėmėjas.

Gimė 1841 m. lapkričio 1 d. Šakynoje.
Mirė 1900 m. spalio 15 d., palaidotas Šakynoje.

Mokėsi Telšių bajorų mokykloj. 1861 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Maskvos universiteto fizikos ir matematikos fakultetą. Dalyvavo Maskvos lietuvių studentų kuopelės veikloje, prisidėjo prie 1863 m. sukilimo ir todėl buvo nubaustas 12 m. kalėjimo ir tremties. Parsiųsdindavo „Aušros“ laikraštį.  1883 m. „Aušroje“ išspausdino mokslo populiarinimo darbą „Aprašymas Žemės ir jos turtų“ , parašytas 1863 m. („Aušra“ (AUSZRA) –  pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas lietuvių kalba, vadinęsis mėnesiniu laikraščiu „Auszra“, 1883–1886 m. leistas Ragainėje ir Tilžėje). Į tėviškę grįžo tik 1891 m.

Pranciškus Lipštavičius (Pranas Lipštas) (1841–1900). Nuotr. aut. nežinomas

Archyvo pažyma, liudijanti apie Pranciškaus Antano Liptavičiaus krikštą 1841 m. lapkričio 19 d. 

1883 m. „Aušroje“ išspausdino mokslo populiarinimo darbo „Aprašymas Žemės ir jos turtų“ ištrauka.

Šakynos RKB mirties metrikų knyga. 1881–1910 m. , 128 puslapis

Įrašo nr. : 26; Mėnesio diena: 2; Amžius : 59

1900 m. spalio 2 d. (pagal senąjį stilių, o pagal naująjį būtų spalio 15) miestelyje Gruzdžiai mirė Pranas Juozapo Lipštovičius nuo skrandžio ligos (от желудочной болезни) aprūpintas šv. Sakramentais.

Viengungis, valstietis ……. , turėjęs 59 metus nuo gimimo, …….. (daugtaškių vietoje eina kalba apie kažką Šakynoje ir Gruzdžiuose).

Jo kūną Šakynos kapinėse palaidojo klebonas (настоятель) kunigas (ксендз) Račkovskis trečiąją dieną (čia tikriausiai turima mintyse trečią dieną po mirties, o ne spalio trečią, nes panaši formuluotė kartojasi daugumoje įrašų).

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/ARCH/1321/1/32

Įrašus Šakynos RKB mirusiųjų registracijos knygoje, esančioje duomenų bazėje e.paveldas, surado Bronius Andrikaitis

LITERATŪRA

  • Sukilėlio pavardė grįžta iš užmaršties / Algimantas Brikas ; Autoriaus nuotr.. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2006, gruod. 12, pried. „Krašto žinios“, p. 6.
    Apie Šakynoje paminėtas iš miestelio kilusio 1863 metų sukilimo dalyvio, mokslo populiarintojo, aušrininko, knygnešių rėmėjo Pranciškaus Lipštavičiaus (Lipšto) 165 -ąsias gimimo metines. Sodybos, kurioje, manoma, gyveno Pranciškus Lipštavičius vietoje atidengta memorialinė lenta, kurią padarė šakyniškis Stasys Šalkauskas, Šiaulių rajonas

Komentaras