Skip to content Skip to footer

Kun. Antanas Bortkevičius

Antanas Bortkevičius

Gimė 1835 m. lapkričio 8 d. Eržvilko apylinkėse (Jurbarko r.), Mirė 1894 m. liepos  22 d.

Kunigas (1861 m. baigė Varnių kunigų seminariją), religinių raštų  rengėjas, proginių kūrinių eiliuotojas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 22 m. buvo Šakynos parapijos klebonas. Palaikė ryšius su knygnešių karaliumi vadinamu Jurgiu Bieliniu ir kitais knygnešiais. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Sudarė rinkinį „Pamokslai apie šv. Sakramentus“ (išleistas 1901 m.). J.Tumas –Vaižgantas dalį jo kūrybos išspausdino „Tėvynės sarge“, kitus nepublikuotus pamokslus atidavė Lietuvių mokslo draugijai.

Išlikęs pasakojimas apie vieną nutikimą jam važiuojat su draudžiama lietuviška spauda.

Klebonas važiavęs su važeliu, po kurio sėdynės slėpė ryšulį su draudžiamomis knygomis. Kelyje pasirodę žandarai ir ėmę stabdyti. A.Bortkevičius  paskambino varpeliu, žandarai pagarbiai kepures nusiėmę atsitraukė, persižegnojo…  Nuvykęs į vietą kunigas sakė, kad jam visos blusos apmirė, manęs, kad jau viskas… Žandarai pasitraukė ir važelio nebetikrino, nes buvo paprotys, kad kunigas važiuodamas pas mirštantį suteikti paskutinio palaiminimo sutikęs žmogų paskambindavo varpeliu, kad jo nekalbintų.

Komentaras