Skip to content Skip to footer

Ignacas Normantas

Ignacas Normantas

Knygnešys, daraktorius.

Gimė 1872 m. sausio 14 d. Šiaulių apskrityje, Kuršėnų valsčiuje, Gogiškių kaime.
Mirė 1955 m. sulaukęs 83 m., palaidotas Šakynos senosiose kapinėse.

Mažas būdamas ganė žąsis, kiaules, paaugęs galvijus. Suaugęs tarnavo pas klebonus liokajumi ir būdamas smalsus čia išmoko rašto.

Lietuviškos spaudos draudimo metu iš Tilžės ėmė parsinešinėti lietuviškų pasaulietiškų knygelių, kalendorių sau ir kaimynams. Ne kartą buvo žandarų suimtas ir baustas.

Į Karaliaučiaus kraštą per Nemuną keliaudavo pėsčias. Taip bekeliaudamas Šakynos parapijoje, Eidukių kaime, susipažino su Emilija Kaveckaite ir ją vedė. Apsigyveno Šakynoje, pasistatė trobelę, užaugino sūnų ir tris dukteris.

Šakynoje mokė vaikus rašto, daraktoriavo. Per mašinkūlę neteko dešnės rankos, tačiau ir su viena ranka meistraudavo, droždavo šaukštus, pindavo krepšius.

Kraštotyrininko  Leonardo Skėrio  nuotraukose  yra užfiksuota išlikusi knygnešio  sodybos dalis (apie 2000 m.) ir keletas asmeninių daiktų.

Išlikusi Ignaco Normanto sodybos dalis, apie 2000 m. Nuotr. iš Šakynos bibliotekos archyvo.
Ignaco Normanto asmeniniai daiktai. Nuotr. iš asmeninio Leonardo Skėrio archyvo.
Prisimintas knygnešys Ignacas Normantas / Vytautas Kirkutis. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2000, kovo 16 p.

Literatūra

  • Prisimintas knygnešys Ignacas Normantas / Kirkutis, Vytautas // Laikas, 2000, kovo 22, p. 3; Šiaulių kraštas, 2000, kovo 18, p. 19
  • Knygnešių laikai 1864–1904 / Merkys, Vytautas – Vilnius, 1994, p. 297, 308

Komentaras