Skip to content Skip to footer

Saugesnio interneto savaitės rezultatai

Dėkojame už aktyvų įsitraukimą į Saugesnio interneto savaitės veiklas!

Suskaičiavome rezultatus viešosiose bibliotekose – akcijos veiklas organizavo 720 bibliotekų (centrinės bibliotekos ir jų filialai), o jose sudalyvavo net 16 400 bibliotekų lankytojų.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose Saugesnio interneto savaitės veiklose sudalyvavo 392 lankytojai.

Veiklų bibliotekose rezultatai trumpai apžvelgiami čia: https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/

Asociacijos „Langas į ateitį“ ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija