Skip to content Skip to footer

BALANDIS

2 d. — Tarptautinė Vaikų knygos diena.
7 d. — Pasaulinė sveikatos diena.
16, 17 d. — Šv. Velykos.
18 d. — Tarptautinė paminklų apsaugos diena.
23 d. — Pasaulinė Knygos ir autorinių teisių diena.

***
1907 m. balandžio 1 d.
Liepkalniuose gimė Kazys ALMINAS. 1934—1937 m.  Aukštesniosios Gruzdžių (Šiaulių r.) gyvulininkystės mokyklos mokytojas.
Lietuvių enciklopedija. — JAV, 1953. — T. 1, p. 127.
1982 m. balandžio 6 d.
Klivlende (Clevelande) (JAV, Ohio valst.) mirė Alfonsas BRAZIULIS, publicistas, vertėjas. Kaune lankė teatro ir žurnalistikos kursus, dirbo spaudoje, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Paskelbė apybraižą apie J. Šliūpą, studiją „1905 metų revoliucija lietuvių literatūroje“, išvertė F. Šaliapino memuarus, J. Hašeko kūrinių. Gimė 1900 03 08 (02 25) Laumakiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 224.
1917 m. balandžio 22 d.
Žeimiuose
(Šiaulių r.) gimė Anastazas  JANULIS, poetas. Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, buvo priimtas į jų Pagryžuvio  vienuolyną. 1949 – 1955 m. kalintas Permės lageriuose, grįžęs vargoninkavo Druskininkuose, Kaišiadoryse. Už rezistencinės spaudos platinimą 1980 m. vėl nuteistas, kalėjo Mordovijoje. Mirė 1987 11 15, palaidotas Šiluvoje. Eilėraščių paskelbta „Tremtinio Lietuvoje“(1990). 1999 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — V., 1996, p. 324.
1937 m. balandžio 25 d.
Puodkaliuose (Skuodo r.) gimė Adolfas STRAKŠYS,  prozininkas. Baigė Vilniaus universitetą, redagavo Šiaulių laikraštį „Raudonoji vėliava“, 1979—1985 Šiaulių rajono laikraščio „Leninietis“ redaktorius. Nuo 2001 m. — LRS narys. Paskelbė feljetonų, humoreskų, publicistikos, apsakymų knygas „Artimi“, Pjūties metas“, „Ražienų šalnos“, „Agonija“, „Antausiai“.  Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – V., 1996, p. 450.

Komentaras