Skip to content Skip to footer

Aš – tai pasaulis, o pasaulis – aš,
Nes knygą atvertęs
Atsiduriu visur, esu bet kas.
Paveikslų valtimi, ant sakinio bangų
Nusiiriu tolybėn – ir vėl atgal grįžtu. […]
Suspurda knygos žodis, krusteli dvasia –
Ir štai aš jau kitur, kitam laike.


Hani D. El-Masri

Iš anglų kalbos vertė Kęstutis Urba

1 –Įžanga

2 –Trumpa bibliotekos istorija

3 – Sustabdytos renginių akimirkos: 2003–2008 m.

4 – Sustabdytos renginių akimirkos: 2009–2011 m.

5 – Sustabdytos renginių akimirkos: 2012–2014 m.

6– Sustabdytos renginių akimirkos: 2015–2017 m.

7 – Sustabdytos renginių akimirkos: 2018–2019 m.

Komentaras