Skip to content Skip to footer

Daugiau nei keturis dešimtmečius mokykloje fiziką dėsčiusi klaipėdietė Irena Stulpinienė tarsi jau ir galėtų mėgautis užtarnautu poilsiu, tačiau fizika vis dar užima didelę dalį jos gyvenimo. Pedagogė 2019 m. sausio 24 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatė naujausią savo leidinį, knygą, skirtą šio mokslo pažinimui, – ,,Fizika širdimi“. Leidinį išleido leidykla „Andrena“.
Fizikos mokslo veikalų, metodinių leidinių, populiariosios fizikos knygų yra išleista daug, bet ši knyga neturi analogų Lietuvoje. Čia atvirai papasakota, kaip mokytoja, remdamasi asmenine patirtimi, daug metų dirbusi autoritarinėje mokykloje, pagaliau atsitiesia susipažinusi ir perpratusi Kosminės realybės filosofijos (Gyvosios etikos) naująją pažinimo metodologiją bei Šalvos Amonašvilio humanistinės pedagogikos filosofijos esminius teiginius. Knygoje atskleidžiama, kaip praktiškai gamtos pažinimo pamokas pritaikius analogijos principą paversti savo vidinio pasaulio pažinimu ir saviugdos priemone; ko reikia, kad fizikos žinios taptų vaikų dorinio dvasinio ugdymo įrankiu. Knyga skirta plačiajai skaitytojų visuomenei, bet pirmiausia – mokytojams akcentuojant visuminės pasaulėžiūros ugdymo (si) svarbą.
Pasak knygos autorės, būtent fizikos mokslas padėjo atrasti kelią į save – savityrą. „Ieškodami savų takelių, vedančių į Dvasios grožio kelią, sutinkame ne vieną kilnų žmogų, mokslininką, gyvenimo mokytoją, išmintingą mąstytoją – jų mąstymas gilesnis, ypatingas, savitas. Į juos ir kreipiamės ieškodami pagalbos bei atsakymų į mums svarbiausius egzistencinius ir profesinius klausimus. Mokytojas visą gyvenimą mokosi iš jų“, – pasakojo autorė, linkėdama visiems skaitytojams ieškoti savo individualaus kelio į savęs pažinimą.

Šventę švelniais muzikos garsais papuošė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos jaunosios smuikininkės Evelina Zokaitė ir Greta Linkutė (koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė, smuiko mokytoja Jovita Dambrauskienė).

 

Roberta Rasikienė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus
kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė

Nuotr. Robertos Rasikienės

 

Komentaras