Skip to content Skip to footer

2017 metų kovo 31 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko visuotinis darbuotojų pasitarimas. Jo metu aptarti ne tik svarbiausi su biblioteka susiję klausimai, bet ir struktūrinių  teritorinių padalinių darbuotojų veiklos pristatymai.
Pasitarime įžanginį žodį tarė Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Birutė Litevkienė. Bibliotekininkų pasitarime dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Marytė Varkalienė.
Pranešimą „Ar 2016-ieji rajono bibliotekoms buvo sėkmės metai“ pristatė vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė. Ji pasidžiaugė pasiektais bibliotekų veiklos rezultatais, nurodė dar pasitaikančius trūkumus. Audronė Kiršinaitė pasidžiaugė bibliotekų vykdytais projektais, aktyviu dalyvavimu įvairiose akcijose, padidėjusiu skaitytojų srautu bei dokumentų išduotimi. Šio pasitarimo metu bibliotekininkėms teko pristatyti bibliotekos, kurioje dirba istoriją, veiklas, įsimintinesnius renginius ar parodas. Vyresnioji bibliotekininkė Roberta Ščeponavičiūtė pristatė Aukštelkės biblioteką, apie Bazilionų bibliotekos veiklą kalbėjo vyresnioji bibliotekininkė Asta Platiakienė, vyresnioji bibliotekininkė Jūra Valuckienė apžvelgė Bubių bibliotekos istoriją ir svarbiausias veiklas, bibliotekininkė Rita Bielskienė supažindino su Gilaičių bibliotekos veikla, istorija, įvykdytais ir vykdomais projektais, o vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Linauskienė pristatė Ginkūnų biblioteką, joje vykdomas veiklas. Bibliotekų pristatymus aptarė, būsimiems darbams pasiūlymus, o taip pat 2017 metų projektus pateikė ir apžvelgė vyriausiasis bibliotekininkas projektinei veiklai Almantas Šlivinskas. Per 2017 metų I ketvirtį iš viso pateikta 18 projektų, 2017 metų finansavimui gauti.
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Albina Černikienė pasitarimo metu pristatė fondo komplektavimo ir tvarkymo uždavinius 2017 metams. Ji pabrėžė, kad šis darbo baras ne visuomet matomas, bet reikalaujantis ypatingo  kruopštumo ir išmanymo. Bibliotekos informacinio darbo aktualijomis pasidalijo Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Nesavaitė. Pranešėja pakvietė bibliotekininkus skatinti bibliotekų vartotojus aktyviau naudotis prenumeruojamomis užsienio ir Lietuvos duomenų bazėmis, LIBIS suvestiniu katalogu, tobulinti kraštotyrinę veiklą.
Mintis ir įdomias idėjas iš Europos Sąjungos informacijos tinklo Lietuvoje koordinacinio susitikimo pasiūlė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Karolina Jasiukevičiūtė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijomis (2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-536), pasitarimo metu rinkta Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos taryba. Bibliotekos taryba, susidedanti iš 5 narių, atliks eksperto ir konsultanto bibliotekos veiklos bei plėtros klausimais funkcijas.  Slaptu balsavimu  į bibliotekos tarybą išrinkti: Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Karolina Jasiukevičiūtė (32 balsai), Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė ir kultūrinės veiklos vadybininkė Roberta Rasikienė (26 balsai), Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Linauskienė (22 balsai). Į bibliotekos tarybą taip pat patenka Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Bibliotekos taryba per būsimą susitikimą turės išrinkti pirmininką ir pradėti vykdyti tolimesnius uždavinius, teikti pasiūlymus bibliotekos veiklos gerinimui.
Viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė pristatė darbuotojams naują darbo apmokėjimo sistemą, kuri įsigaliojo nuo 2017 metų vasario 1 dienos.

Roberta Rasikienė,
Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė

Autorės nuotraukos